Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 01/05/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 25/04/2022]

2. s. e. påske b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 10, 22-30 - Mine gerninger vidner om mig

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Nyt på siden: Et par klip fra John Petty om oversættelsen af v.24 - og fåret som arketype.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Vi er i kapitlet om den gode hyrde .. 2: Dagen er "store hyrdedag" - det er uden tvivl.. 3: Hyrdemotivet i GT-læsning. NB valgmulighed..

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Findes ikke på Lectionary Greek.
"For John, God remains God. Jesus is not a second God. Ultimately everything about Jesus points away from himself to God. Such subordination of Jesus into the role of the sent one paradoxically brings with it a merging of Jesus into God, a merging of sender and sent one, to a point where confusion was certainly possible.."(William Loader).

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 10

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

John Petty til teksten. Bl.a.om oversættelsen af v. 24: " NRSV, NIV, and NASB all have: "How long will you keep us in suspense?" KJV has: "How long dost thou make us to doubt?"
Frankly, none of these even appear to be very close. The Greek phrase is: eos pote ten psychen hamon aireis, which, literally, would be translated, "Until when you take away our lives?" Ray Brown notes that the use of this expression to mean "suspense" is not well attested in Greek literature and hints that the phrase should indeed be rendered literally: "Jesus lays down his own life for those who follow him (10:11,15), (and) also provokes judgment and thus takes away the life of those who reject him (11:48)." - Se dog også overvejelserne i kommentarerne i BibleHub. -

John Petty om fåret som arketype: Psychologically, "sheep" refers to that aspect of a person that instinctively is able to hear the shepherd's voice, and separate the truth from falsehood. The early church father, Origen, said that sheep represent our irrational and instinctual nature. Se her

[233/sep2-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Arendt, Niels Henrik
.. I disse år, hvor selvsikkerheden falder i øjnene, er usikkerheden om vores fælles fremtid også større end nogen sinde. Jo tyndere is vi bevæger os fremad på, desto mere faste og sikre er de skridt, vi tager. .. Teksten bringer en kort ordveksling mellem jøderne og Jesus, og den er særdeles ufrugtbar. Jøderne stillede Jesus et spørgsmål. ¯Hvor længe vil du holde os hen i uvished; .. Om deres sikkerhed også bundede i en form for usikkerhed, måske fordi det slet ikke gik så godt for gudsfolket, måske fordi romerne stod i landet, skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald var der ikke revner i facaden hos ret mange af dem. Og tvivlen, usikkerheden, angsten synes at være forudsætning for overhovedet at lade sig røre af, hvad Jesus siger. Tvivlen, som først og fremmest er en tvivl på en selv, er forudsætning for troen. Hvem der ikke spørger ham ud af usikkerhed, kan ikke høre det rigtige svar. [0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
Jeg tror ikke der er noget finere eller mere meningsfyldt i denne verden end dét Jesus bragte. Gennem sine gerninger vidnede han om Gud. Hans gerninger kunne aldrig misbruges, de kunne ikke bruges til at lave penge på, eller anseelse, eller til at komme frem i verden på. Hans gerninger førte altid til at noget blev bedre: sultne blev mætte, syge blev raske, ensomme fik del i et fællesskab, mennesker der var udelukkede fra fællesskabet blev taget ind i et fællesskab. Det var ikke gerninger der gavnede Jesus selv eller som han tjente på.. [1982] Se mere

Kjærsig, Anders
Der ligger et ordspil gemt i begreberne at høre til og høre efter. Man kan godt høre til, selvom man ikke hører efter. Børn er et strålende eksempel. Deres oplevelse af at høre til kan nærmest være proportional med manglen på at høre efter. Jo stærkere tilhørsforhold des mere ulydighed. Heldigvis, havde jeg nær sagt. Det giver overskud at være elsket, det ved enhver. [2020] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].