Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 14/04/24 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 08/04/2024

2. s. e. påske b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 10, 22-30 - Mine gerninger vidner om mig

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:

Andre versioner af bibelteksten online: Åbner på perikopen/kapitlet.
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - | Nestle-Alland Nt Graece -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Spreadsheet til salmevalg af Samuel Skadkær-Munch.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Vi er i kapitlet om den gode hyrde .. 2: Dagen er "store hyrdedag" - det er uden tvivl.. 3: Hyrdemotivet i GT-læsning. NB valgmulighed..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Findes ikke på Lectionary Greek.
"For John, God remains God. Jesus is not a second God. Ultimately everything about Jesus points away from himself to God. Such subordination of Jesus into the role of the sent one paradoxically brings with it a merging of Jesus into God, a merging of sender and sent one, to a point where confusion was certainly possible.."(William Loader).

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 10

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[233/sep2-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.- pt. ikke på nettet

Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener, vejledninger og andre fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hjerrild, Frederik
Jeg tror ikke der er noget finere eller mere meningsfyldt i denne verden end dét Jesus bragte. Gennem sine gerninger vidnede han om Gud. Hans gerninger kunne aldrig misbruges, de kunne ikke bruges til at lave penge på, eller anseelse, eller til at komme frem i verden på. Hans gerninger førte altid til at noget blev bedre: sultne blev mætte, syge blev raske, ensomme fik del i et fællesskab, mennesker der var udelukkede fra fællesskabet blev taget ind i et fællesskab. Det var ikke gerninger der gavnede Jesus selv eller som han tjente på.. [1982] Se mere

Bech, Birgitte
"Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv." Vi kender ham fra fortælling og forkyndelse; i Ordet er han stadig vores samtidige. Vi hører ham tale også i dag "som en, der har myndighed". Hans myndighed giver os ansvar i situationen og udfordrer vores troskab, indlevelse og fantasi. Ordet er ikke et militant kommandosprog, ikke en rigoristisk regelsamling, men hjertets kald, beriget af håbefulde billeder af Guds rige her og hisset. [2024] Se mere

Arendt, Niels Henrik
.. I disse år, hvor selvsikkerheden falder i øjnene, er usikkerheden om vores fælles fremtid også større end nogen sinde. Jo tyndere is vi bevæger os fremad på, desto mere faste og sikre er de skridt, vi tager. .. Teksten bringer en kort ordveksling mellem jøderne og Jesus, og den er særdeles ufrugtbar. Jøderne stillede Jesus et spørgsmål. ¯Hvor længe vil du holde os hen i uvished; .. Om deres sikkerhed også bundede i en form for usikkerhed, måske fordi det slet ikke gik så godt for gudsfolket, måske fordi romerne stod i landet, skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald var der ikke revner i facaden hos ret mange af dem. Og tvivlen, usikkerheden, angsten synes at være forudsætning for overhovedet at lade sig røre af, hvad Jesus siger. Tvivlen, som først og fremmest er en tvivl på en selv, er forudsætning for troen. Hvem der ikke spørger ham ud af usikkerhed, kan ikke høre det rigtige svar. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].