Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 05/05/24 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 28/04/2024

5. s. e. påske b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 17, 1-11 - Faderens herliggørelse, bøn for disciple

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Helt nyt på Teksten denne uge er at der er kommet bibelindeks til Mogens S Mogensens Missionen midt i blandt os. Bogen er citeret nedenfor til søndagen. Redaktøren har lavet en udvidet præsentation og anbefaling af bogen - som strejfer det. som jeg ser som et væsentligt anliggende hos en anden Mogensen i dansk teologi, Kaj Mogensen, nemlig: "Det egentlige liv i troen på Jesus her og nu". Læs præsentationen (link nedenfor) og se om ikke jeg har ret i at vi nærmer os det som mission er ifølge Mogens S. Mogensen.
Til denne søndag har jeg især citeret fra Kaj Mogensens "Frelse og fortabelse". Frelsen både før og efter den fysiske død understreges - og det universalistiske perspektiv ridses op.
Interessant i min optik bliver spørgsmålet: hvad indebærer "det egentlige liv i troen på Jesus her og nu" (indgår i citatet nedenfor). Har det en etisk dimension (broderkærligheden er tydelig i de johannæiske skrifter), har det en politisk side, indebærer det et forvalteransvar for skabelsen, biodiversitet, klima osv. Og hvordan influerer det evige i disse tidens spørgsmål?
Alternativet er vel at evangeliet først og fremmest skal forkyndes, at ordene om det evige er en trøst i / nødvendig i denne også altid onde, og i hvert fald forgængelige verden. Det kan blive en flugt, men måske også et hvilested, hvor ud fra bare lidt kan gøres. -ksf.
Den valgte kommentar (fra 2017) på Working Preacher understreger enheden mellem de troende, og gør det med befrielsesteologiens "El pueblo unido jamais ser vencido". (Husk: på WorkPr er der næsten altid en række andre kommentarer til samme tekst - også værd at læse - umiddelbart tilgængelige fra marginen). Om Den norske parallel er tekst til Kristi Himmelfart og dækker kun v. 1-5. V. 6-11 er perikope til 5. s i påsketiden.
Om den specielle grafik til højre, se under "eksegese".

Andre versioner af bibelteksten online: Åbner på perikopen/kapitlet.
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - | Nestle-Alland Nt Graece -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Spreadsheet til salmevalg af Samuel Skadkær-Munch.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Det første af den bøn, ofte kaldet 2: Tekstligt før påske, men sagligt fin før Kristi Hrft.. 3: GT understreger tilhørsforholdet til Gud.

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [The Gospel of John depicts a very "sinful, evil, world," a system of human governance that moved contrary to the values of God and his Kingdom]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Lectionary Greek dækker v. 6-19.
En noget anderledes måde at fortolke Jesu ypperstepræstelige bøn på. Grafikken her på siden, som måske mest ligner en tornado fremstiller dynamikken i bønnen. Hvis man har en god halv time kan man høre den udlagt på letforståeligt tysk her: [Florian Sondheimer] Jesu hohenpriesterliches Gebet

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 17

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"The blessing Jesus prays for is: That we may be one as Jesus and God are one. That is, the quality of companionship between Jesus and God is the measure of our companionship with each other. Shortening the quotation to: That all may be one; misquotes the verse as it omits the defining quality of the oneness to which we are called." George Hermanson. Se her -

Kaj Mogensen [læst i forhold til Joh 8,51 m.fl.] Når Jesus siger, at et menneske skal leve, om han end dør, så er døden her den fysiske død , og livet er det evige liv efter den fysiske død; men når det derefter hedder, at enhver, som tror på mig aldrig i evighed skal dø", så forudsætter det, at det evige liv både er det egentlige liv i troen på Jesus her og nu og dets fortsættelse efter døden i al evighed. Frelse og fortabelse - s 244
Det er afgørende, at alle mennesker er knyttet til Jesus på forhånd. Der er intet menneske, hvis liv ikke har med Jesus at gøre. Det gælder, hvad enten mennesket tror ham eller afviser ham. Jesus har fået magten for at kunne give evigt liv til alle dem, du [Faderen] har givet ham" (Joh 17,3). s. 261 ibid. Der er således i Johannesevangeliet et universelt nyskabelsesperspektiv samtidig med, at menighedens særlige fællesskab og sendelse betones. .. Konklusion på kapitlet om den ypperstepræstelige bøn Med denne afslutning på Jesu ypperstepræstelige bøn er det udtalt, at Jesus er kærlighed, og at hans kærlighed er nærværende og levende i den kristne menighed. Guds kærlighed til verden og Guds kærlighed til menigheden er af samme slags", men der er den forskel, at Guds kærlighed til menigheden allerede er realiseret som lys og liv, mens Guds kærlighed til verden er på vej; den er opsøgende og dragende.s. 261-5, ibid

.Mogens S Mogensen henviser til Joh. 17 - hvor målet for fx Skt. Josephsøstrene's og efterhånden ikke så få andres "åndelige vejledning" er aftegnet: "at fremme enhed, hvor der er splittelse og uforsonlighed, hvor der hersker ufred." En af de måder hvor mennesker i en postmoderne, sekulær kultur, kommer til tro. S. 348-9 i "Missionen midt i blandt os". Bogen er netop udkommet (april 2024) og indekseret på Theol-p. - Her en kort præsentation - med et strejf af teologi! .

[237/sep5-b ]

Religionspædagogiske noter:Florian Sondheimers grafik og link - Jesu Ypperstepræstelige bøn - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 5. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.- pt. ikke på nettet

Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener, vejledninger og andre fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Sønderby, Kirsten Kruchow
Man har i traditionen kaldt denne bøn for Jesu ypperstepræstelige bøn. Den præstelige funktion ligger i, at Jesus kommunikerer med Gud med det formål at færdiggøre den forbindelse mellem Gud og mennesker, som er hele formålet med Jesus liv. Mennesket skal kaldes ud af verden og forbindes med Gud, ligesom Fader og Søn har været forbundet siden før verden.
Nornerne spandt livstråden. Sådan fortalte de gamle om livet, før de kendte Gud som far til hvide Krist. De kendte ikke Gud, men de vidste om hans vilje og storhed bag alt skabt. De vidste om livets tråde.
Nu griber Jesus tråden og trådene, binder os sammen med hinanden og Gud, fra evighed til evighed. "Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker du gav mig fra verden. De var dine, du gav dem til mig..
[2014] Se mere

G”tke, Eva Tøjner
Det kristne menneskesyn er et nådigt menneskesyn./ Dommeren står ikke derude på sidelinjen for at tage os i at snyde os til præstationerne og afsløre os som dem, vi 'i virkeligheden' er - nogen, der gør os til./ Nej, dommeren er den, der minder os om, at vi er mere end vi kan./ - Minder os om, at mennesket altid rummer meget mere end det, der kommer til udtryk./ Der gemmer sig et liv i ethvert menneske, som skal åbenbares./I positiv forstand./
Ikke som noget, der skal afsløres, som et tæppe, der bliver revet væk under fødderne af os - men noget, der åbenbarer sig - viser sig: en perle, en kerne, et liv, som er i kraft af Gud og som peger hen på Gud.
[2014] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Jesus er dette prisme [for herlighedens lys/ livets lys (kap 1)]. Hans afsked - han er på vej ind i det lys han kom fra.. men han efterlader ikke sine i tvetydigheden.. de er i verden - nu selv som lys, selv som prismer, som bryder livslyset i klare farver, som vi kan tåle at se, og som vi kan forholde os til..
Enhver, der tror, er prisme, lys i verden - og for den, der tror, fanger ethvert andet menneske livslyset ind, sådan at man i dette menneske, uanset hvem det er, møder en brydning, en farve af livslyset.
Enhver, der tror. er i verden, som den der bryder lys og som ser lys i det andet menneske..
[1994] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].