Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 26/05/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 22/05/2022]

Kristi Himmelfartsdag b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. 24, 46-53 - Der skal prædikes omvendelse

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Billedet til højre er Elvin Ruds nu desværre med kirkebranden i foråret i Hyltebjergkirke forsvundne altertavle.
Se mere: Birgitte Bechs kirkekunst

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: .
Læs også de indledende bemærkninger til Notto Thelles artikel/prædiken nedenfor - om de forskellige forestillinger i NT.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 24

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Generelt til Himmelfarten: Martin Luther"Den, der vil befries for sin synd og reddes fra døden og djævelen, han må søge derhen, hvor Kristus er. Men hvor er han da? Her hos os! Derfor er han i Himmelen, for at være os nær. Så er vi da i Himmelen hos ham og han er hernede hos os. Ved forkyndelsen kommer han til os, og ved troen kommer vi til ham." WA 12,562-565.. -

[238/krhfrt-b]

Religionspædagogiske noter: Forskellige billeder: Til højre billede: loftet i kirken i Kulturen, Lund. - Ellers: Jesu fodaftryk i Ascension Church, Oliebjerget - Jaume Ferrer II: Fodaftryk i sten med alle de hellige omkring - Salvador Dali (Jesus på vej ind i den himmelske MR-scanner?) - Bosebo Kyrka, Lund, Himmelfarten set fra neden. Loftsbillede.
Meget tidligt blev en bestemt tradition for ikoner med himmelfarten gældende. Kristus er ikke den forsvindende, men sidder i sin majestæt som kosmokrator - under ham står disciplene, præget af noget forvirring, med engle i blandt dem, og midt i det hele står jomfru Maria, gennemlyst af glæde og fred. Betydningen af Kristi Himmelfart er aftegnet i et fantastisk tableau og forudgriber freden og glæden, der lidt senere herskede over disciplene i Jerusalem, inden de begynder at opfylde den mission, han havde givet dem, at drage ud i verden og forkynde omvendelse til syndernes forladelse. Der er en markant lighed mellem de klassiske ikoners fremstillinger af himmelfarten og Kristi genkomst. [Se ikon og tolkning her]. Den hollandske kunstner Poortvliet lavede i 1970'rne en bog "Han var en af os", som må siges at være meget præget af "kristendom "fra neden", en nok tidstypisk fremstilling af himmelfarten. Man ser langt ude i horisonten 11 forladte mennesker stå og se op mod en urolig himmel, kun med et enkelt lysskær mellem skyerne. Her synes den momentane forvirring at være blevet til eksistentiel forladthed. [jeg arbejder på at kunne bringe billedet her]. - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Kristi Himmelfartsdag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Frandsen, Kristen Skriver
Jorden har fået himlen under huden. [Kristi Himmelfarts billeder, Sl. 139, Nørretranders "Mærk Verden", Kristus lever i mig]..Kristus havde givet sig selv hen for disciplene og ikke hen til et fjernt sted, men til den allestedsnærværende himmel. Kunne der før have været frygt forbundet med at den allestedsnærværende Gud overalt lægger sin hånd på eller om mennesket (Sl. 139), vidste de nu, at hvad de end mødte, som vidner, i deres færd ud i verden - når de oplevede mørke og tvivl - udefra som indefra - og modstand og forfølgelse,så var Kristus der i et nærvær, som omfattede dem - og som stadig på ny kunne løfte dem ud af ufrihed og fortabthed.
Vi kan give os selv hen, fordi Kristus gav sig selv hen til at være ethvert sted på jorden - ved os - som vidner - men også før os - ellers kunne vi slet ikke vidne.
Jorden har fået himlen under huden.
[1992] Se mere

Mandrup, Lars
Nu er budskabet hverken begrænset af tiden eller stedet. Det skal siges og fortælles og høres helt til jordens yderste ender, til store og til små, til fattige og til rige. Den opgave får disciplene tildelt. De skal sørge for, at det bliver båret af sted, og de skal ikke ophøre med det, førend det mål er nået.
For at det ikke skal misforstået: de skal ikke bringe Kristus nær til alle mennesker. For det er han jo allerede. Han er lige så nær det menneske, som bor fjernt fra os, som han er her. Men de skal fortælle til alle mennesker, at Kristus er nær, og at hans budskab har gyldighed også for dem.
[1998] Se mere

Mehlsen, Anne-Marie Nybo
Jesus er den eneste vej, den eneste stige mellem himmel og jord, - på den kan vi færdes frit, stige op, stige ned, for en dag at blive hentet for at blive. Her i gudstjenesten går det op for os, at himlen er åben og har fået jordforbindelse. Her lærer vi at stole på, at kærligheden er stor nok. Det kan risikeres. Vi kan roligt vende os om til syndernes forladelse og lade os udkalde til livet midt i velsignelsen. Amen. [2012] Se mere

Oldenburg, Claus
Så jeg synes, at vi skal være meget taknemlige for vores religions billedrigdom og for, at den er så godt opbevaret i trosbekendelsen.
For den forudsætter Gud som Skaberen, men på et tidspunkt steg Han ned i Marias skød og blev menneske. Samme menneske måtte dø menneskets død for at kunne stige ned i kælderregionerne og omfatte fortabelsen, den menneskelige undergrund.
Derefter stiger Han op til jordens flade og fremtræder som den opstandne - helten, der overvandt de dødes rige.
Billedmæssigt er det fuldstændig logisk, at Han fra denne jordens flade må stige til vejrs og forenes med sin Far og vores Far.
Og billedet tøver ikke. For Han skal komme igen på himlens skyer i den østlige morgenrødme - og den dag falder alle billeder og erstattes af gennemskueligheden.
Kærligheden gør sig - med Max Frisch - nemlig ikke billeder. Den elsker bare.
[2008] Se mere

Thelle, Notto
[Underoverskrifter: Himmeltronens lysglans og skyens mørke.- Det opphøyde nærværet - Det skjulte nærværet - Makten som bøyer seg - Å være under skyen.]
[Fra afslutningen]: Til syvende og sist var kanskje skyen like dekkende for deres opplevelse av nærværet som visjonen av Kristus på tronen. De levde som oss i en mørk tid da det kunne være vanskelig å fornemme at Gud var med dem. Da kunne det være en trøst at også fedrene i ørkenen hadde vært under skyen og at Gud var å finne i skyens mørke...
Så blir vi stående med to ganske forskjellige bilder: maktens lysende nærvær på himmeltronen og det skjulte nærværet i skyen. Begge hører med. Begge sier noe vesentlig om Gud. Og de gir oss noen nøkler til å forstå hans nærvær.
[2018] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].