Theol-P forside - TdU: De danske - De Norske - Hvordan.. - Om prd.registrene - Om Litt.indeksene - Bestil TdU i egen mailboks
Dato: 24/07/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 17/07/2022]

6. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Mt. 19, 16-26 - Den rige unge mand

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt NB. Textweek, Lectionary Greek, Working Preacher og norsk parallelside er til Markus.


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 19

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Vi er alle for rige til at kunne klemme os igennem nåleøjet. Vi er alle - også de fattige! - underkastet Mammons herredømme og logik, og kan derfor ikke klemme os ind i gudsriget.. det [er] vores egen rigdom vi skal frelses fra. Eller måske er det rettere hele den tankegang, der knytter sig til at tjene Mammon frem for Gud. Steenbuch: Guds rige er anarki. (s. 67-68) -

"Doing the Impossible," analysis and reflections by Steven C. Kuhl in Sabbatheology from The Crossings Community of St Louis, Missouri. "We are no longer seekers but sharers; we no longer "do to get" (legalism), but we "get to do" (we live for the sake of the Gospel)."

[256/tr06-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 6. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Bording, Solvejg - fra trykt saml.
[Se det fulde citat under linket "Se mere"]Troen er ærlig; den er ofte fattig, og den er altid forsvarsløs... [1963] Se mere

Hjerrild, Frederik
Vi har liv, og i sammenligning med andre i denne verden er vi meget velhavende. Og selv om eller måske snarere: netop fordi vi har klaret livet, mad og bolig og gode sociale forhold så oplever vi at der er en mængde ønsker der ligger dybt i os, et savn, en længsel efter at blive nye, at leve på en ny og større og mere omfattende måde, at erfare nye forbindelser mellem mennesker og dyr og naturen. Disse dybe ønsker og længsler finder i vort forbrugersamfund udtryk f.eks. i øget miljøbevidsthed og opmærksomhed om økologiske madvarer, forureningsbekæmpelse, bedre dyrevelfærd osv. osv. Men jeg tror dog at vi også personligt bærer på nogle længsler som vel kort kan udtrykkes med den unge mands ønske om evigt liv. [1998] Se mere

Pontoppidan, Morten
.." O, du fattige Jesus, den nåde beder jeg dig om, at du vil skænke mig den yderligste fattigdoms kostelige skat." Vi vil her lægge mærke til, at Frants beder om fattigdommens kostelige skat. Men har han den da ikke? Har manden ikke solgt, hvad han ejede og havde, til sidste trevl? Jo, men rigtig fattig, helt fattig, fattig for Gud, det er han ikke derved uden videre blevet. Han er kommen på vej dertil, må stadig.. [0000] Se mere

Schack, Tage
Det er lydighed, Gud vil have, ikke korrekthed../..Her staar Mennesket som det, vi er: en Synder; og en Synder er en, der siger Nej til Gud. Saa er der ikke mere at gøre og sige for Mennesket. Saa er hans Mund lukket: Saa er der kun Kristi Ord: ,,For Mennesker er dette umuligt, men for Gud er alle Ting mulige." Saa er der kun Kristus tilbage: at hans Retfærdighed vil træde i Stedet for Synderen. Saa er der kun Naade og Barmhjertighed. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].