Theol-P forside - TdU: De danske - De Norske - Hvordan.. - Om prd.registrene - Om Litt.indeksene - Bestil TdU i egen mailboks
Dato: 17/07/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 14/07/2022]

5. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Mt. 16, 13-26 - Peters bekendelse - nøglemagten

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Under citater fra prædikener er der foruden nogle med link til de hele prædikener online tre onliners med link til fyldigere citater fra trykte samlinger.


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Lectionary greek modstiller (bl.a) Menneskøn og Kristus. Og der er historiske facts om den geografiske kulisse, Caesarea Philipi, og dens mulige symbolværdi
Nøglemagt: Es. 22,22: Jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skulder; og når han lukker op, skal ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen lukke op.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 16

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Luthers 95 teser, tese 26: "Paven gør udmærket vel i at skænke sjælene i skærsilden eftergivelse, ikke i kraft af nøglemagten (som han ikke har nogen af i den forbindelse), men i form af forbøn". Tese 38: "Man bør dog på ingen måde kaste vrag på pavens eftergivelse, da den som nævnt er en kundgørelse af Guds tilgivelse". -

[255/tr05-b ]

Religionspædagogiske noter:I undervisningssammenhæng er nøglemagten vel det særlige. Bekendelse og kors (lidelse) er også selvstændige temaer, der melder sig. Om nøglemagten: I Mt. 23,14 siger Jesus, Ve, jer I farisæere.. I lukker Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det..". Overdragelsen af nøglemagten er overdragelse af magt til at lukke ind i Guds Rige. I elementet om Nøglemagten overvejes om der er en altid tilbagevende farisæisme, som løbende skal sættes under kritik - og to forskellige kunstneriske værker sætter sider af problematikken under belysning.
Birgitte Bech: Kirkekunst:Fin eksegese af teksten, især vinklet i forhold til "dødsrigets porte" - billede af overdimensioneret nøgle i Peters hånd, tæt gruppe af disciple og Jesus:[Se her] - Nøglemagten - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 5. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Christensen, Berit
#stenstatuer (væltede) #statuer #levende #forstenet
Du er Kristus den levende Guds søn!
Sådan et svar kan ikke komme fra en sten kun fra nogen, der har en erfaring af at være levende det kan kun komme fra en, der har en krop, et sind og et hjerte. En åbenhed og et rum, hvor den levende Gud bor.
Hvor er det vigtigt, at vi holder den plads, det rum åbent i den her tid til den levende Gud. Som én har sagt der er en trone i dit hjerte, som du ikke må placere nogen eller noget på for det er Guds.
[2020] Se mere Til ham skal vi give alt og fra ham vil vi få alt...

Flere - i trykte samlinger
[Se de fulde citater under linket "Se mere"]
.. lige så hurtigt evangeliet bryder vores billeder ned, lige så hurtigt bygger vi dem op igen Lars Ole Gjesing
...at vi derved har en slags utilstrækkelighedens fællesskab med denne apostel. Preben Thomsen.
...Tilliden får jeg af den, der er til at stole på, mistilliden stammer fra mig selv. Rudolf Arendt
[0000] Se mere

Rasmussen, Michael Rønne
["Den fjerne Kirke" af Jørgen I Jensen parafraseres]... De [kirkebygningerne] er ikke deres eget mål, men skulle rumme det, som netop i lyset af "den fjerne kirke" er en mangelvare i dag. Der mangler nemlig menighed og mennesker. Der mangler kraft og dynamik. Som Niels Højlund har udtrykt det i et foredrag og i TV: "Kirke vil de have, men menighed vil de ikke være!"...Kirkens egentlige bygning er nemlig åndelig. Det siger evangeliet til i dag tydeligt nok. Bygningen er fællesskabet af alle dem, der med Peter bekender og tror, at Jesus er den levende Guds Søn. [2002] Se mere

Stender, Joachim
Evangeliet i dag siger det helt klart. Byg dit liv på en klippe. Altså på Gud. Han elsker dig. Han er det faste fundament. Selv om du bygger dit liv på et fundament, behøver du ikke blive fundamentalist. Gud er altid i bevægelse og sætter derfor også i bevægelse i retning af ham, dine medmennesker og mere liv. Han sætter dig endda i bevægelse væk fra dine meninger, standpunkter, fordomme. Byg ikke dit liv på penge eller karriere eller kapitalpension eller sund mad eller forsikringer. Byg dit liv på Gud. Han er det eneste fundament, der kan holde selv i døden. [2012] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].