Theol-P forside - TdU: De danske - De Norske - Hvordan.. - Om prd.registrene - Om Litt.indeksene - Bestil TdU i egen mailboks
Dato: 31/07/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 25/07/2022]

7. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Mt. 10, 24-31 - Intet hemmeligt som ikke skal åbenbares

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Ingenkommentar i Lectionary reek
Forholdet esoterisk-eksoterisk kan overvejes - med omsættelse til ny fromheds behov for en esoterisk side, uden den længere er så hemmelig endda (Jfr. KFPT 48/1992 s. 31, hvor Peter Ruge mener at det karakteriske i dag er at esoteriske erfaringer gerne offentliggøres). Thomas Ev. Pl. 91.35 Jesus:"Jeg siger mine hemmeligheder til dem, som er værdige dertil."

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 10

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Sandbeck og Vanggaard: For Gud er ikke kun med mennesket i livet, men også i døden. Gud trækker ikke sit nærvær tilbage, så snart livet begynder at gøre ondt... Selv når de mindste væsner, som små spurve, falder, er Gud med dem. Det er ikke Gud, der får dem til at falde, men han er med dem, hos dem og alt andet end ligeglad med dem, når de gør det. s 37 i "Far. Søn Ånd". - e-bog -

Strøtanker på notatblok fra 1992, men måske kan stikordene inspirere: nødvendigheden af hemmelighed, som noget positivt. Astrid Lindgrens verden. -- Når det gælder det religiøse, (=the ultimate concern) - som sandsynligvis i en eller anden forstand starter som en hvisken i ret, en hemmelig indre erfaring, - er risikoen at det bliver narcissistisk. Grundtillid som bærer ud af narcissismen.

Regin Penter[Straks efter henvisningen til Guds omsorg for skabningen vender Jesus (v 38f) tilbage til disciplenes konformitet med ham i lidelsen] "Her er korset rejst midt i skabelsen, og forsynet, Guds skjulte skabervilje, som er virksom selv i den mindste spurvs falden til jorden, åbenbares her som identisk med den vilje, som vil forene mennesker med den korsfæstede i hans død, for også at forene dem med ham i hans opstandelse". s. 221 i Skabelse og Genløsning. [Videre henvises til Rom. 8, 29 forudbestemmelsen til at være ligedannede med Kristus.- 230f tages tanken op, prædestinationstanken behandles foreløbigt].

Kaj Mogensen .. om spurvene, at ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den" (Matt 10,29), så er der ikke tale om, at Gud er en årsagsforklaring til spurvenes død , men at han er dem nær i døden . Når Jesus trøster disciplene med, at alle deres hovedhår er talte, så er det en forkyndelse af Guds kærlige nærvær i døden. Når der må skelnes mellem allestedsnærvær og alvirke, så er det ikke et udtryk for, at Gud ikke virker i verden og i menneskelivet, men en betoning af, at Gud ikke er en simpel årsagsforklaring, og en tillid til, at uanset, hvad der hænder, så virker Gud kun det gode. Det betyder ikke, at Gud afgiver magten til det syndige menneske eller til Satan , men at Guds magt er anderledes end, hvad der forstås ved magt i verden. Guds magt er Guds kærlighed . Gud udøver sin magt ved at elske.
Der er nogle mennesker, der finder trøst i, at Gud virker alt... s 375 i Frelse og fortabelse

[257/tr07-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 7. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Hjerrild, Frederik
Magtbalancen forrykkes../.. Det er altså den mærkeligste pep-talk der endnu er holdt i denne verden. ../..Alle disse små handlinger er altså med til at forskyde magtbalancen her i verden. Disse små, i sig selv gode ting er i høj grad politiske, for de er med til at rokke ved magtbalancen. Og kirkens handlinger - måske ret uanseelige barmhjertighedsgerninger - det er dét, vi plejer at kalde kirkens diakoni, også disse handlinger er politiske. Og mange gange er disciplene ikke selv klar over hvor store skred der sættes i gang ved deres små gerninger.
Hver gang magtbalancen forrykkes lidt her i verden - oppefra og nedefter - så udløser det en reaktion fra dem der tidligere havde magten i fred og ro, under lov og orden. For det er jo dén vej evangeliet går: Guds Rige søger nedad - til de magtesløse, de svage, de ydmyge - det er dem Jesus lover Guds Riget i Bjergprædikenen.
[0000] Se mere

Tøjner, Eva Gøtke
Frygt ikke, siger han. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke en af dem falder til jorden, uden jeres fader er med dem. Men på jer er selv alle hovedhår talt. frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. Netop denne sidste sætning har sat grå hår i hovedet på mange mennesker.
For hvordan nu det? Er vi mere værd end de små søde fugle?

Ja, vi er. I bibelsk forstand. Vi er skabt i Guds billede.
Vi er skabt med denne indsigt i tilværelsens dobbelthed.
Vores bevidsthed om os selv, udmærker os. Vi ved, at vi både er vidunderlige, innovative skabninger - og - destruktive og selvdestruktive skabninger. Vi ved det, men vil helst ikke tro det.
[2014] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].