Theol-P forside - TdU: De danske - De Norske - Hvordan.. - Om prd.registrene - Om Litt.indeksene - Bestil TdU i egen mailboks
Dato: 07/08/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 04/08/2022]

8. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Mt. 7, 22-29 - Huset på sand og huset på klippe

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Per Lønnings "Hva er kristendom" er blevet bibelindekseret. Nedenfor citat om Jesu myndige/profetiske tale. Indeks i bogen - link til bogen på Nasjonalbiblioteket.
Norske parallellen har v. 21 med - via den er der et citat fra Niels Henrik Gregersen "Ind fællesskabet", som drejer sig om hele perikopen.


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Ikke på Lectionary Greek.
Meget uheldig perikopeindd. v. 21 må med.
Den (af Matt.? (MTEVFLK.NCK s. 67)) prægede insisteren på at bekende jesu navn og gøre Guds vilje hænger sammen, kan være tema. (Men hvad er Guds vilje, når ikke = at uddrive dæmoner osv?). Guds vilje: at mennesket skal leve eksistentielt set i tro (så omsættes hermed fra menighedssammenhæng til abstrakt-eksitentiel). Måske kan Klippegrund=tro udfoldes (religions)psykologisk så det moderne menneskes "behov" bliver synligt? Se også analyse, Bollman, som diskuterer linievogterteologien

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 7

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Per Lønning: Jesus opptrådte som en som hadde myndighet (Mt 7,29). Denne Jesu egne myndighet som ikke lar seg diskutere og legitimere, men som rett og slett griper mennesket i og med at det gripes av hans Ord, rommer igjen i seg det store anstøt: jeg må oppgi troen på meg selv og tilliten til at jeg skal klare meg ved min egen sannhetssøken; at jeg må bøye meg inn under myndigheten.. /..Mennesket mangler ikke kunnskap, det mangler evne, vilje og kjærlighet.. Han preken er ikke frelsende kunnskap, men kunnskap om en frelsende kjensgjerning .. saken er kjensgjerningen, ikke menneskets forståelse av den. .. [Han lærer profetisk].. Med sitt liv, sin død, sin oppstandelse og sin gjenkomst til dom er han selve den bibelske profeti. (s 119-121 i Per Lønning: Hva er kristendom). Lidt mere citat. -

Birgitte Bech. Spørgsmålet er her, om et menneskeliv har sin dybe grund i tro og kærlighed eller snarere er en hul facade? Gør vi mest, hvad vi gør, for et syns skyld? .. (Billeder af bortskyllet afmagt har vi nok af på nethinden .. Modbilledet er klippen, bjerget..) Birgitte Bech præsenterer den færøske kunstner Sigrun Gunnarsdottir med et billede. Under et væld af et guddommeligt bjerg står kirken på en lille klippeknold, men får sin levende kilde fra bjergets top. Billedet bør ses! Se her

[258/tr08-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 8. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Albek, Anni
[Om brugen af klipper i bibelen, om Peter som klippe] .. Men man skal passe på ikke at lave en slutning, at kommer man blot i kirke om søndagen, så har man bygget sit hus på god grund. Går man efter den nemme løsning, da tager man fejl ved at tro, at en time om ugen er nok. For at bygge sit hus på klippen drejer sig ikke om at gøre Gud en tjeneste ved at dukke op her hver søndag.
Vi glemmer nemlig to små ord i evangelieteksten til i dag, nemlig ordene HØRE og HANDLE...
[2010] Se mere

Hansen, Inge Marie Kirketerp
Beliggenhed, beliggenhed. beliggenhed Der er faldgruber alle steder: gerningsretfærdighed, hykleri, handlingslammelse. Men for Kristus er selv den svageste og mest famlende bekendelse sand, når den kommer fra hjertet, og han ser selv den mindste handling, der udspringer af troen på ham. Hellere en ussel hytte bygget på klippegrund end et imponerende slot bygget på sand.
Vi, der har hørt ordene, skal handle efter dem. Ikke for at blive frelst det er Guds sag og gave men for at lade håbet, lyset, troen og barmhjertighed spredes i verden, og for at flere må få fast grund under fødderne: klippen, Jesus Kristus
[2022] Se mere

Stender, Joachim
I en vakkelvornen verden har vi trods alt en klippe at plante fødderne på. Guds søn. Vi lever og han er der. Vi dør og han er der. Jorden ryster under os og solen bliver mørk. Og han er der. Vi mister mennesker vi elsker. Vi ligger syge og ved vi skal dø. Og han er der. Men det er ikke nok, at vi hver i sær har en fast tillid til Gud som det faste holdepunkt. Vi må holde om hinanden for ikke at miste balancen, mens vi vaklende bevæger os rundt på det gyngende underlag. Derfor har Kristus med sit liv og sit ord givet os nogle gode eksempler på, hvad vi skal gøre. Vi skal hjælpe hinanden [2016] Se mere

Sørensen, Christian Grund
Idag møder vi jøden Jesus.Jøden Jesus, som udfordrer os med det budskab, at det ikke er nok at vide, hvor klippen er. Vi bliver også nødt til at bygge på den.
Det er ikke nok at kende adressen, hvis ikke vi banker på døren. Det er ikke nok, at vide, at der er en redningsbåd, vi må også kravle ned i den.
[0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].