Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 21/07/24 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 20/06/2024

8. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 7, 22-29 - Huset på sand og huset på klippe

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Til denne tekst er Poul Joachim Stenders "Byg på Gud. Et fundament, som ikke er fundamentalisme.." til 5. s. e. tr også relevant: Se her.
Kontrastidé: Kunstnerne som bygger af sand på sand i Holland ude ved Nordsøen, sådan at kunstværket skylles væk med tidevandet

Andre versioner af bibelteksten online: Åbner på perikopen/kapitlet.
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - | Chr. III | Nestle-Alland Nt Graece -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Versemålsregister til salmerne

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Spreadsheet til salmevalg af Samuel Skadkær-Munch.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Ikke på Lectionary Greek.
Meget uheldig perikopeindd. v. 21 må med.
Den (af Matt.? (MTEVFLK.NCK s. 67)) prægede insisteren på at bekende jesu navn og gøre Guds vilje hænger sammen, kan være tema. (Men hvad er Guds vilje, når ikke = at uddrive dæmoner osv?). Guds vilje: at mennesket skal leve eksistentielt set i tro (så omsættes hermed fra menighedssammenhæng til abstrakt-eksitentiel). Måske kan Klippegrund=tro udfoldes (religions)psykologisk så det moderne menneskes "behov" bliver synligt? Se også analyse, Bollman, som diskuterer linievogterteologien

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 7

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[258/tr08-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 8. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.- pt. ikke på nettet

Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener, vejledninger og andre fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Sørensen, Christian Grund
Idag møder vi jøden Jesus.Jøden Jesus, som udfordrer os med det budskab, at det ikke er nok at vide, hvor klippen er. Vi bliver også nødt til at bygge på den.
Det er ikke nok at kende adressen, hvis ikke vi banker på døren. Det er ikke nok, at vide, at der er en redningsbåd, vi må også kravle ned i den.
[0000] Se mere

Stender, Joachim
I en vakkelvornen verden har vi trods alt en klippe at plante fødderne på. Guds søn. Vi lever og han er der. Vi dør og han er der. Jorden ryster under os og solen bliver mørk. Og han er der. Vi mister mennesker vi elsker. Vi ligger syge og ved vi skal dø. Og han er der. Men det er ikke nok, at vi hver i sær har en fast tillid til Gud som det faste holdepunkt. Vi må holde om hinanden for ikke at miste balancen, mens vi vaklende bevæger os rundt på det gyngende underlag. Derfor har Kristus med sit liv og sit ord givet os nogle gode eksempler på, hvad vi skal gøre. Vi skal hjælpe hinanden [2016] Se mere

Albek, Anni
[Om brugen af klipper i bibelen, om Peter som klippe] .. Men man skal passe på ikke at lave en slutning, at kommer man blot i kirke om søndagen, så har man bygget sit hus på god grund. Går man efter den nemme løsning, da tager man fejl ved at tro, at en time om ugen er nok. For at bygge sit hus på klippen drejer sig ikke om at gøre Gud en tjeneste ved at dukke op her hver søndag.
Vi glemmer nemlig to små ord i evangelieteksten til i dag, nemlig ordene HØRE og HANDLE...
[2010] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].