Theol-P forside - TdU: De danske - De Norske - Hvordan.. - Om prd.registrene - Om Litt.indeksene - Bestil TdU i egen mailboks
Dato: 14/08/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 11/08/2022]

9. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Luk. 12, 32-48 - Om årvågenhed og tjeneste

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Nb. last minute opdate! Inge Marie Kirketerps overvejelser til den alternative tekst på Bibelselskabets hjemmeside. Se nedenfor.
Det grænser måske til det politisk ukorrekte netop nu at overveje at det græske ord for "tjener" snarere er at oversætte med "slave". Tjenere med de konnotationer, vi har, til selvstændigt vimsende væsener, hvis opmærksomhed man ydmygt må påkalde sig, er der ikke tale om. Der er vel tænkt på det gode familiehushold, hvor nogle ikke er direkte familie, men hjemmeboende arbejdere, som strengt taget juridisk må bestemmes som slaver (meget bedre stillede end fx daglejerne) - men så forventes der også 100% hengivelse og solidaritet med hele huset og ejeren. Det er hengivelsesforholdet der er det afgørende. Hengivelse til Gud, som ejeren er billede på, er ikke underkastelse, men hengivelse til et i sidste ende kærligt fællesskab (har Jesus jo i den grad i øvrigt vist). Ordet muslim har som alle bekendt en dobbeltforståelsesmulighed: underkastelse eller hengivelse. Den dobbelte forståelsesmulighed findes vel i ethvert religiøst forhold - og den træder frem her. Billedet er fra Ny Testamente med Myndum".


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Ikke på Lectionary Greek.[Husk der er alternativ tekst - enken og dommeren, Luk. 18,1-28] Spørgsmål: I hvor høj grad er denne eskatologi præget af menighedens selvforståelse efter Jesus - i hvor høj grad er det Jesu eskatologiske forkyndelse? Og til hvad skal der omsættes? Eksistensteologiens eskatologi? - Eller den kollektive angsts? - Eller en pseudo-"rest"-menighedsteologi - skal en psykologisk udbyggelse af eksistensteolgien voves? 1992: Spørgsmålet om adressen for ordene (Jfr. Peters spørgsmål "os eller alle") skal klargøres. Skærpes fordringen fra v. 41 for "os" = Peter (disciplene) = den kristne el. menigheden - eller er synsvinklen de samtidige: de skriftkloge, farisæerne, som ikke har været de rette tjenere. Efter konteksten er det klart det sidste; så udfoldelse af den "svære kristendom" / menighedskritik må tage en anden anledning end denne tekst. Anslaget er hele tiden "Frygt ikke .. du som hører og tror .." - også i konteksten.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 12

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Overvejelse: Den eskatologiske eksistens midt i tiden tolket (psykologisk) som ÅRVÅGENHED (Se Den tredje tilstand. Lars Bo Bøjesen, Gyldendal 1989 s. 235 ff. videre: Guds Rigeforståelse s. 237) Den her tolkede Orfeusmyte er nok for omfattende til brug i en prædiken - men mere alment: årvågenhed som fundamental livserfaring og mulighed - sat overfor kontrasten, det som sløver: optagetheden af skatte alle andre steder end i "himlen", eller sygdom, frygt. Sat i forhold til det indledende tryghedstilsagn. Se evt Jesper Stange om årvågenhed, spædbarnets, sundhedsplejerskens sprogbrug. (Prd.vejl. 1992 Præsteforeningens Blad) -

[259/tr09-b ]

Religionspædagogiske noter:Søg først Guds Rige. Du skal ikke bekymre dig - for Gud giver det hele - og derfor har du fået så meget mere betroet; Hør det, så giver det årvågenhed, viden, bevidsthed, kunnen og kærlighed i det liv, du er sat i (=blevet betroet som husholder).
En samtale kan dreje sig om, hvem ordene her gælder - dengang (som Peter spørger efter) - og nu, hørt som tekst i kirken.
Hos Lukas er ordene - inklusive ordene om ikke at bekymre sig - eksplicit rettet til disciplene - hos Mattæus er de samme ord en del af bjergprædikenen, henvendt til folkeskaren.
Underviserens bud i samtalen kan være, der er ikke nogen egentlig grænse mellem (men nok forskel på) folk og disciple - i samme øjeblik, man hører fordringen og i en eller anden forstand giver sig ud i at "sørge først Guds Rige" og høre "frygt ikke, for Gud har besluttet at give jer riget" så er man discipel, særlig husholder, med en helt særlig pligt. - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 9. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Frandsen, Kristen Skriver
Der er egentlig kun enten at tro det - eller nægte at det er muligt. Man kan mene at ingen, heller ikke Gud, bare sådan kan give meningsfuldheden til mennesker - sådan som vi står i meningsløsheder, om ikke til halsen, så i hvert fald til fjernsynsskærmen. Eller også kan man tror det. Tro at det, Jesus her kalder riget, er lige på den anden side af den tynde men uigennemsigtige mebran, som hedder vores virkelighedsopfattelse. Og det svinger med sine virkninger stærkt igennem membranen - og kan fjerne både ubevidst og og altfor bevidst frygt. [0000] Se mere

Hansen, Inge Marie Kirketerp
[Nb den alternative tekst - Luk. 18, 1-28]...Ligesom i filmen The Island. Den handler om en stor, lukket ø, der er hermetisk lukket for omverdenen og beboet af menneskekloner, der skal fungere som organbank. En af dem.. kommer dog væk derfra og møder (en) ude i den virkelige verden (han spørger: "Hvad er Gud"? McCord svarer tørt: "Ja, du ved når der er noget, du virkelig ønsker dig, og du lukker øjnene og virkelig håber på det, ik? Så er Gud ham, der ignorerer dig".
Sådan skulle vi mennesker leve, hvis Gud var som dommeren! Men Jesus selv siger lige efter lignelsen, at det er det fuldstændig omvendte af pointen! Vi skal ikke stå som en frustreret enke over for en uretfærdig dommer. Nej, vi kommer som børn til deres far.
Det betyder ikke, at det er nemt for os. Jesus siger: "Bed og bliv ikke træt". Hvis det bare handlede om at få et eller andet konkret, og man altid fik det, man bad Gud om, så var der slet ingen grund til Jesus' opfordring om at blive ved med at bede. At blive ved med at bede, også når det ikke ser ud til at nytte lige med det samme, det er det, Jesus opfordrer til.
Han ved at livet kan opleves både frustrerende og meningsløst, men vi må søge tilflugt, tryghed, hvile og ro hos Gud. Og vi skal aldrig blive til skamme. Det er løftet. "Gud er der", siger Jesus. "Forvent kun godt fra Gud". Den Gud, der forbinder sig selv med os i bønnen, når vi blot vover i stilhed eller i råb at kalde: "Far!"
[2022] Se mere

Hjerrild, Frederik
Når Jesus ofte taler om at være årvågen, at være beredt, er det for at gøre opmærksom på at det evige liv er begyndt. Vi er midt i det evige liv lige nu. Livet kan ikke skubbes væk fra os nu, enten bagud så vi står og stirrer fortabt og lammet på den tid der er gået, og som aldrig kommer igen, eller fremad til engang efter døden eller til den store gevinst. Det evige liv er begyndt nu, og vi er midt i det. Det er derfor livet nu er så alvorligt.
Og hvordan skal så ventetiden udfyldes for os? Ja, jeg synes det er vigtigt at se at det ikke var nogle store, dyre, religiøse gerninger som tjeneren gjorde, men de små ting som herren ville have gjort.
[1982] Se mere

Johansen, VIlly Klit
..er jeg den tro tjener, der i tryg og glad forventning til Gud er fri i forhold til de materielle goder. Fri til at modtage og fri til at slippe dem ..Spørgsmålet er personligt. Og så skal det da tilføjes, at dette personlige spørgsmål ikke er endeligt afgjort, så længe jeg lever og kan høre Jesu ord. Han indbyder os netop i dag til at gå med ind i troens trygge og glade forventning: "I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt." [0000] Se mere

Thaysen, Morten Fester
Sådan skal vi være. Vente og våge - sikre på, at vi hviler i Guds beslutning om, at vi skal have riget. [0000] Se mere Jamen, betyder det, at vi bare skal sidde med hænderne i skødet, som man gør, når man venter på toget? Vel skal vi ej. Vi skal se at komme i gang. Vente og våge er at være jorden tro - i håb til Guds nåde alene. Vi skal netop ikke drømme os væk i en bedre verden, end den vi har. Vi skal vente og våge i den verden, vi lever i nu. Bruge vort liv fuldt ud nu. Passe vort arbejde. Bruge vores kræfter. Kæmpe vores kampe.

Jewell, John
Prayer can shift your basic orientation to an upward trend. Use the Apostle Paul's prescription to the Philippians: "Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." (4:6-7) The "Peace of God" is the inner assurance of the Holy Spirit that in the end all things will be made right. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].