Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 101,102 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 25/02/2023

11. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. , 7- 36 - Synderinden i Simon Farisæers hus

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Gode muligheder for gode snakker i og omkring skyld-teologien! (Formuleringen her er inspirerest af "Oldfax" - se Religionspædagogiske noter. Billedet er et udsnit af et maleri af Ruben.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Til eksegesen: Nærliggende at overveje hvad skyld/synd er - for at "synderinden" ikke skal blive i mere end en forstand eksotisk (Hun kan gøres mere socialrealistisk end fx. Grundtvigs billede (DDS 131) af hende (cf. Børglum Larsen Prbl. 1990/33). Er det sikkert at hun er prostitueret (Den ny aftale) eller "glædespige", som Møllehave vist så betænkeligt siger. Synden har i hvert fald sat hende udenfor - som fx. kontanthjælpsmodtageren kan opleve sig udenfor i dag.
Det er værd at lægge mærke til at det meget, hun har elsket, er en form af "agapao" - den kærlighed, som Jesus fx spørger efter, da han spørger Peter, om han elsker ham. Det er rimeligt at cirkelbevægelsen mellem at "få løst/eftergivet meget og elske meget" skal forstås helt som 1. Joh. 4. Hun elsker Jesus (Gud), fordi hun kender den Guds virkelighed (af kærlighed, der løser), der er omkring ham, at den får hende til også at gå ind i farisæerhuset - og dermed både elsker og forkynder den løs-sættende kærlighed - eller giver anledning til at den bliver forkyndt. - Der kan være grund til at arbejde betydningen af "aphiemi" [løsgøre] - overættelsen tilgiver er, om end ikke forkert, så formentlig traditionelt kirkeligt indsnævrende for forståelsen.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 7

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Jesus som missionalt forbillede - fra Wesleys Notes, se v. 36: We sley's Notes - p. 36 - i hans tilgang til farisæerne - snedig som en slange, blid som duen. -

[261/tr11-b ]

Religionspædagogiske noter:Skyld Fotomodels talestrøm om den skyld, hun indser hun pådrager sig ved at give folk behov, som de egentlig ikke har - Skyld nedenfor.
Skyld, skam, dom - og moderne livsstil Citat af Henrik Wigh Poulsen (og link til artikel) om hvordan skyld og skam er flyttet ud af kirken og ind i idealdannelsen omkring sundhed, succes og fremtræden. Se "Skyld, skam.." nedenfor.
Ønsker man et afsæt for tale om forskellen på terapi og tilgivelse kan Olfax tegneserien om den nye oversættelse af Fadervor 1992 - altså en parodi på.. bruges. [Oldfax - Se her] - Skyld - Skyld, skam, dom - og moderne livsstil - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 11. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hansen, Ole Juul
den, der ikke er bundet, er ikke knyttet til andre end sig selv. Og for den, der ikke er bundet til andre mennesker, men kun knyttet til sig selv, for ham visner kærligheden. Eller der er ingen kærlighed. For ham dør evnen til at elske og til at vide sig elsket. For hvor skulle den komme fra? - Nej, og da måtte Simon høre, at han kendte ikke, som vi synger om lidt, "floden, som kan klipper vælte, floden, som kan isbjerg smelte". Han kendte ikke til, at det betrængte hjerte kan tvættes, renses. Han skyldte ikke nogen noget, i alt fald meget lidt. Så han kendte ikke tilgivelsens helbredende kraft på et menneskesind. [2010] Se mere

Munk, Kaj
På bordel i Nyhavn .. For han omgikkes alle og kom til alle, som de var. Og de lavede sig ikke om, som de gør, naar Præsten kommer og vogter deres Mund, at den ikke siger hverken sgu eller du nej, de lavede sig ikke om de sagde baade du og sgu men han han lavede dem om.
Amen.
(Christian Grund Sørensen har udgivet - og kommenteret de enkelte prædikener online)
[1930] Se mere

Værge, Johannes
Værten i huset, farisæeren Simon, krymper sig ved at se, at Jesus godtager den uindbudte kvindes hengivelses-handling. Simon har kun foragt til overs for kvinden, ved nok, hvad hun er for en. Han er rystet over Jesus - at han lader denne berygtede kvinde røre ved sig, skamløs som hun er. - Ja, netop: skam-løs. Uden skam. I mødet med Jesus: ingen skam. Som at blivet løftet ud af et indelukke, ud i åbent land, mærke det levende. Ikke længere dømt ude. [0000] Se mere

Værum, Peter
De fleste rum har jo en speciel atmosfære, en særlig ånd.
De fleste huse "handler om" ét eller andet,[Bilka.., fitness-centeret, lægens venteværelse]
Hvordan er der så i farisæerens hus ?
I farisæerens hus vogter man på hinanden. Farisæerne går op i at følge loven, til punkt og prikke. Loven - det er Guds lov, Guds vilje - og dét er det vigtigste af alt: At gøre som det hører sig til. "Det skulle jo nødig hedde sig" - som titlen på en ny bog af Lotte Tarp hedder.
[1998] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].