Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Kristi åpenbarelsesdag
Dato:08/01/23
- Siste - Neste - Opdatert: 08/01/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 2. 1-12 De vise mænd

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det kan anbefales også å gå til den danske siden: Sitater fra ulike prekener med lenker, dertil et sitat av Luther. Link til en preken (på 45 s.!). Det umiddelbart interessante er at de vise mennene er "symbol" på legitim naturlig teologi.
En ressurseside ved Kaj Bollman bl.a. med referat av Sankt Romanos (? - etter 555) hymne, en dialog mellom Maria og de vise mennenene, med omkvedet: "Et nyfødt barn - før evighed Gud". Om Romanos
Siden prekehjelp har noe om dagens liturgiske historie. Se her.
Det er flere prekener - det er verd å bemerke seg at Tsunamien i 2004 satte sine spor - eksempler på både danske og norske siden. Det er verdt å ha kontrastene mellem lys og mørke, det barnslige, visdom /ondskap netopp sammen med temaet veiledning og førelse, de lyse salmene "I østen stiger solen opp" og "Deilig er den himmelblå" med - netopp nå, i en tid som ikke bare frister til idyllisering.
Billedet er skulptur af Gislebert i Autun Cathedrale (Frankrig) - skåret i 1100-tallet. Se mere." title="" target="_blank">([Navn]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 2 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[711/aap1-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): [Se her - billedet]: Mosaik i Ravenna (Justin). - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
[En preken preget av Tsunamien] Vi synger i en glad barnesang: ®Han har den hele vide verden i sin hånd!¯ (Barnesalmeboka nr 90)
Vi synger den som en glad barnesang, men sangen ble til som negro spiritual, og vi hører negerslavenes tro midt i fornedrelsen: ®He's got the whole world in his hand!¯ Gud er ikke en Gud for velstand, han er en Gud for alle forhold. Gud ynker seg under alt vi mennesker har stelt i stand av krig og undertrykkelse. Han holder hele verden i hender som vrir seg i smerte og vrede over hva vi har gjort med denne vakre kloden. Derfor er det ikke underlig om verden knaker i sammenføyningene. Gud holder oppgjøret tilbake, for å gjenføde menneske etter menneske til å bli hans frie barn i stedet for bortkomne skapninger. Paulus, som fikk se så dypt inn i Guds skjulte frelsesplan, gir oss en ny livsforståelse. En livsforståelse som omfatter katastrofer og tragedier. Vi leser fra Romerbrevet 8: "Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet...
[2005] Se mere

Svenning, Knut
Matteusevangeliet begynner med at folkeslagene, representert ved de vise menn, søker Jesus, og det slutter med misjonsbefalingen, om å gå ut og forkynne frelsesbudskapet for hele verden...
[Tsunamien 2. juledag ]Vi kan slå fast at livet er et risikabelt prosjekt. Ingen har garanti for at ikke ulykker og død skal inntreffe. Selv den som er kristen kan bli utsatt.Men den som er kristen har en dimensjon å forholde seg til som ikke-kristne mangler; én å gå til med all fortvilelse, klage så vel som rop om hjelp...
[Ledestjernen] .. "hans guddomsord det klare"
[2005] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.