Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

2. s.i åpenbarelsestiden
Dato:15/01/23
- Siste - Neste - Opdatert: 08/01/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 3. 13-17 Jesu dåb

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Den danske parallellen er til Fastelavns søndag. Det gir til dels et annet fokus.


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 3 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Villy Sørensen: Jesus og Kristus (Lidt diskussion om Jesu dåbs autencitet på bedste Sørensen-manér): Også Jesus kom og blev døbt, og det stiller et problem for Mattæus, for lesus var jo uden synd. Johannes nægter derfor først at døbe ham, men ]esus siger: ,,Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed" (3,15). Ellers er det gerne noget der står skrevet hos Moses eller profeterne der skal opfyldes, men der forelå ikke noget passende skriftsted, hvilket i sig selv er et kriterium for at Jesus faktisk blev døbt af Johannes selv om dåben i øvrigt skildres som en mirakuløs begivenhed. Guds Ånd dalet i skikkelse af en due ned fra himlen, og en røst lyder: ,,Du er min elskede Søn, dig har jeg udvalgt" - et citat fra salme 2,7.vers'. ,,Du er min søn, jeg har født dig i dag", som nogle Lukas-håndskrifter citerer ordret. I salmen er det Israels konge som Herren kalder sin søn. [s. 77]
-

[712/aap2-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Generelt om denne og de følgende fastesøndage: Man kan stille konfirmanderne spørgsmålet, om der ikke mangler noget i trosbekendelsen? Noget relevant fra han liv? Og hvis de ikke svarer, så fx "født af Jomfru Maria, døbt af Johannes, fristet af Djævel og mennesker, pint.." Det ville ikke have været urimeligt at have bekendt Kristus som døbt, så betydningsbærende det nu er. Og fastetiden i første tekstrække udfolder temaet "fristet" de følgende søndage: At Kristus blev fristet handler ikke bare fristelsen i ørkenen om, men i grunden også helbredelsen af den kananæiske kvindes børn. Kristus er fristet af den overkommeligere begrænsning af sit virke til eget folk - den traditionelle forståelse af, hvad Gud folk er. Bespisningen hos Johannes handler om fristelsen til at frelse gennem magt udefra eller ovenfra.
I forbindelsen med Johannes Dåb kan betydningen af neddykningen, "soldariteten" med det syndige menneske, det skrøbelige og døden underkastede menneske. Rom 6,1-ff er oplagt at tage med. Se de NB. der er nogle temmelig flotte og inspirerende arbejdsark til "Gennem vand - om dåben".
[Billedet: Udsnit af William Holes billede] - Gennem Vand - om dåben - Jesu dåb - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her