Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

3. s. i åpenbaringstiden
Dato:22/01/23
- Siste - Neste - Opdatert: 18/01/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Joh. 2. 1-11 Brylluppet i Kana

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: WorkingPreacher: Ordet "Nåde" forekommer hos Johannes bare i prologen. Resten af evangeliet viser gennem tegnene hvilken overflod, nåde betyder (Karoline Lewis)
[ksf:]Jan Cossiers billede (beskåret - enda mere fest på originalen). Det er et nattverdfestmåltid - i kontrast til den vanligvis veldig enkle servering på fleste "Siste nattverd"-bilder. Tegnene peker frem på den anden side af skærtorsdagens nåleøyemåltid. Cossiers: Jesus velsigner vandet
Se også på danske parallellen - en litt anden vinkel på det hellige i et bilde af Niels Larsen Stevns.
Hvis man er på billedjagt - sjek også ut religionspedagogiske notater.
2023: Jeg har samlet 4 bilder med kommentarer: Facebook-album.


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 2 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

John PettyThe lection begins with the words "on the third day." When the early Christians heard the expression "the third day," their minds would have naturally gone to the resurrection.Se her -

Notto Thelle i "Gåten Jesus": "To motivkretser som ikke kan skilles: Jesu siste måltid med disiplene dagen før han døde og de utallige måltidene som dukker opp i Jesu virksomhet" (s. 91)
"Slik Jesu liv beskrives i evangeliene, er måltidene de steder hvor Guds gjestfrihet kommer klarest til uttryk. Her feires felleskapet. Her får gleden rom. Var det tilfeldig at Jesus valgte et bryllup som stedet for sitt første under (Joh.2)"? (Op cit 95)
Allerede GT forteller om Guds rause gjestfrihet. "Du dekker bord for meg" (Sl.23). "Dere skal innby hverandre til gjestebud" (Sak. 3,10 /Mika 4,4-5) "Et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter" (Jes 25,6-8). - - I NT: "Salig de som sitter til bords i Guds Rike" sir noen, hvoretter Jesus forteller liknelsen om det store gjestebudet (Luk. 14,15). Til bords med Abraham, Isak og Jakob (Luk 13,28-29). De tolv: Dere skal spise og drikke ved mitt bord. Også efter oppstandelses gjenkjennes og møtes han ved måltider: (Luk. 24,13-35 og Joh. 21,4-14). Han spiser sammen med syndere (Luk. 15,1-2) [Notto Thelle reiser så spørsmålet om vi ikke skal bakom disse festbildene på gudsriket, til mere åndelige og filosofiske uttrykk og advarer mot å slippe forbindelsen til festmetaforene. (Gudstjenestene, menneskenes samvær - - om tiden og rommet som åpner seg)

[713/aap3-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): To meget forskellige billedlige fremstillinger. (Om de er oplagte i prædikensammenhæng er vel tvivlsomt). Veroneses Brylluppet i Kana (fra 1563): En renaissancefest i pompøse omgivelser. Et meget flot billede. Mange samtidige -inklusive kunstneren selv - er afbilledet. Der er forskellige symboler. Det vigtigste måske det mest i øjnefaldende: Jesus og Maria er centrum og placeret midt for ved højbordet - brudeparret yderst til venstre ved et bordhjørne. Men nok sidder Jesus til højbords ved festen - men slagteren lige over ham hakker slagteøksen i lammet. [Se billedether]
En kontrast finder vi i græske ikoner (Jeg har ikke fundet ud af om der findes meget gamle forlæg for denne komposition, men den går igen på mange nye: Brudeparret er i centrum, Jesus og Maria på fløjen. Og antallet af gæster er mildt sagt reduceret.[Se billedet her].
Selv om brudeparret er i fokus på ikonen, er det alligevel ikke dem, som individuelt par, der er det centrale, det er hele situationen som er helliget ved det guddommeliges nærvær. Det er vel tankevækkende at det er på rennaissancemaleriet, hvor Kristus er i centrum, med guddommelig udstråling, men inkluderende hans offerskæbne, at mennesket folder sig ud i et mylder af individualiteter, mens institutionen, ægteskabsindgåelsen næsten marginaliseres. Kristi offerdød er for hin enkelte, for individet melder døden sig stærkt, trods al dets udfoldelse i aktivitet og kunst. Læg mærke til timeglasset foran musikergruppen (hvor den mest fremtrædende er kunstneren selv). - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.