Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

4. s. i åpenbaringstiden
Dato:29/01/23
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 18. 35-43 Den blinde ved Jeriko

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: En ganske fortettet fortelling. Setninger som preger seg inn i bevisstheten, ja, har gjort det i kirkens ritual. "Herre forbarm deg over meg" (Kyrie). Men vi finner også de løfterike ord "Jesus av Nazaret kommer forbi". Løfterike, men også mulig å bruke lett truende. Får den blinde kjeft for å rope i evangeliefortellingen, da får det glemsomme moderne mennesket, som ikke vil se sin nød (synden!), kjeft for å overhøre, ikke reagere på kallet: "Jesus fra Nazaret kommer forbi". Slik i den engelske åndelige sangen: "What means this eager, anxious throng" med omkvedet "Jesus of Nazareth passeth by" [Jeg har sett en dansk versjon. Finnes en norsk oversettelse/gjendiktning?]. Den tredje setning, verd å fremheve, som Hans Kaasaa Hammer gjør under i preken, er Jesu ord "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?". Ordene løfter mannen ut av det globale hav av mennesker som trenger barmhjertighet av ulike sorter. Hva vil du, hva trenger du? Respektfull. Ikke som anekdoten om den danske tidehvervspresten, som var prest i felten, hvor da en soldat ligger i skyttergraven å skriker med mistet ben, og hvor presten så sir: "hva f.. skriker du for du har jo dine synders nådige forlatelse". Tidehverv var den bevegelse som opprinnelig skrellet bort all falsk fromhet, og konsentrerte seg om at alle synder, også de fromme, alle trenger syndenes nådige forlatelse, som ble tilsagt én nesten uansett man ønsket det eller ei.
Et av sporene kan kanskje være ansats til preken? ellers er det mere under!

[714/aap4-g ] Opdatert: 29/01/2023


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Både Danmark og Norge er unikke ved at velge Lukas som fortellingen om den blindes helbredelse:
Henvisningene til Textweek, og LectionaryGreek forholder seg til Mk. 10,46-52, hvor den blinde har navn (Bartimæus). Hos Mattæus 20,29-34 er det tale om to blinde.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 18 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen Skriver
Noen vil tenke en litt kronglete vei, men jeg spurte, hva hørte den blinde egentlig, da folk sa "Det er Jesus fra Nazareth som går forbi". Han hørte jo mye mere enn her kommer en forløpen snekker og vandrepredikant. Han hørte mye mer: Her er skaperkraften bakom alt, Ordet, livet som var menneskenes lys, lyset som mørket ikke har overvunnet. Sterkt å tenke på for den som sitter i bokstavelig mørke. Han kan da rope sitt HERRE! Forbarm deg over meg.
Ordet er selve meningsfullheten bakom alt.. [Ultrakort referat av preken, men viktigst er sitatene af Aasmund Brynhildsens etterskrift til "En pilegrims beretninger" - som har "hjertebønnen" som tema].
[2023] Se mere

Hammer, Harald Kaasa
Det ligger tjukt utenpå Bartimeus hva han trenger. Men Jesus ser først og fremst et menneske. Han nærmer seg med respekt. Han spør: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?"
Du er ikke én av seks milliarder som trenger frelse. Du er du. Jesus ser forbi alt som er opplagt for alle. Og han spør: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?"
Mannen svarte enkelt. Og han svarte akkurat det som alle ventet han skulle si: "Herre, la meg få synet!" Men han fikk si det selv! Og Jesus hjalp ham. Han åpnet øynene på Bartimeus.
[2001] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.