Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 15-01-2023 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 08/01/2023

2. s. e. helligtrekonger a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. , 2- 1 - Brylluppet i Kana

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Niels Larsen Stevns billede: Det egentlige, ophøjede og hellige foregår "ude bagved" (nemlig billedets forgrund). ([Se billedet]
På den norske parallelside ses en anden fremstilling af nådens overflod - brylluppet ses gennem nadverbilledetstypologi
Nyt 2023: Hele Kaj Munks prædiken fra 1941 - med citat. Præsenteret: Tage Schacks skæren sig ind til benet: Alt er vand, forvandlet til vin, takket være syndernes forladelse.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Du skal få større ting at se .. 2: Epifani tid - og forvandlingen af vand til vin .. 3: GT taler om Guds herlighed, som ikke kan ses direkte.. 4. Historisk har denne søndag været viet ægteskabet..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [You can't exhaust the richness of this text]

Lectionary Greek

Til eksegesen: Ordet "Nåde" forekommer hos Johannes kun i prologen. Resten af evangeliet viser gennem tegnene hvilken overflod, nåde betyder (Karoline Lewis).

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 2

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

John PettyThe lection begins with the words "on the third day." When the early Christians heard the expression "the third day," their minds would have naturally gone to the resurrection.Se her -

[112/h3k2-a ]

Religionspædagogiske noter:To meget forskellige billedlige fremstillinger. (Om de er oplagte i prædikensammenhæng er vel tvivlsomt). Veroneses Brylluppet i Kana (fra 1563): En renaissancefest i pompøse omgivelser. Et meget flot billede. Mange samtidige -inklusive kunstneren selv - er afbilledet. Der er forskellige symboler. Det vigtigste måske det mest i øjnefaldende: Jesus og Maria er centrum og placeret midt for ved højbordet - brudeparret yderst til venstre ved et bordhjørne. Men nok sidder Jesus til højbords ved festen - men slagteren lige over ham hakker slagteøksen i lammet. [Se billedether]
En kontrast finder vi i græske ikoner (Jeg har ikke fundet ud af om der findes meget gamle forlæg for denne komposition, men den går igen på mange nye: Brudeparret er i centrum, Jesus og Maria på fløjen. Og antallet af gæster er mildt sagt reduceret.[Se billedet her].
Selv om brudeparret er i fokus på ikonen, er det alligevel ikke dem, som individuelt par, der er det centrale, det er hele situationen som er helliget ved det guddommeliges nærvær. Det er vel tankevækkende at det er på rennaissancemaleriet, hvor Kristus er i centrum, med guddommelig udstråling, men inkluderende hans offerskæbne, at mennesket folder sig ud i et mylder af individualiteter, mens institutionen, ægteskabsindgåelsen næsten marginaliseres. Kristi offerdød er for hin enkelte, for individet melder døden sig stærkt, trods al dets udfoldelse i aktivitet og kunst. Læg mærke til timeglasset foran musikergruppen (hvor den mest fremtrædende er kunstneren selv). - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. s. e. helligtrekonger - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Arendt, Niels Henrik
Fortællingen om brylluppet i Kana viser, hvordan kristendommen har et nøgternt blik for at ting kan udvikle sig negativt eller ligefrem gå i forfald. Men fortællingen vil også sige, at vi er på vej mod noget godt, mod en opfyldelse, hvis overdådighed vi slet ikke kan forestille os.
Men lad os nu begynde forfra. Vi har derhjemme en prægtig gammel plakat, der skildrer mandens og kvindens livsperioder i form af en trappe. Det går opad til et vist punkt, men allerede når man når middagshøjden i 40-50-årsalderen er der klare tegn på, at man står foran den uafvendelige tilbagegang.
[2015] Se mere

Gadsbøl, Anne Vad
Livet byder os hele tiden op til en ny dans, og vi kan vælge at danse med eller at gå i seng som Maude, fordi alt ikke er, som det skal være.
Jeg tror, at Jesus første mirakel var et, han selv skulle lære af livet af. Han taler flere gange siden om parathed, og bruger selv bryllupsmetaforen. Han forsvarer også ødselheden hen imod sin egen død, da Magdalene bruger den dyre nardusolie til at salve hans hoved. Men lige her, skal han have et første puf af sin mor.
[2021] Se mere

Grønborg, Jan
Ej blot til trøst
Tænk hvis Gud vimser rundt om os hele tiden og fylder vores liv med små og store undere, som vi bare slet ikke opdager? Jo, selvfølgelig opdager vi, at maden smager godt, og at nogen holder af os. Men hvis vi bare tager det hele som en selvfølge - eller som held - eller som velfortjent løn fordi vi er så gode, - så har vi det præcis ligesom gæsterne ved brylluppet i Kana.
[2005] Se mere

Luther, Martin
Dette er det første underfulde tegn, som vor kære Herre Jesus gjorde på jorden, hvor med han, som Johannes selv bebuder, ønskede at åbenbare sin herlighed for sine disciple, for at de i sådanne mirakler lunnr lære ham at kende, og anse ham for Guds Søn og den rette Messias; især fordi han kan gøre, hvad ingen andre på jorden kan, nemlig ændre det skabte og lave vin ud af vand. En sådan kunnen er kun Guds kunnen ...
Derfor skal dette underværk især tjene til at vi ret lærer Kristus at kende..
Fordi vi finder en sådan lære ved alle Kristi undergerninger, vil vi især afhandle, at Herren lader det ske ved et bryllup.. som I véd er ægtestanden blevet foragtet under pavedømmet.. (oversat fra tysk af ksf)
[0000] Se mere

Munk, Kaj
Men selve Indledningen til alle disse Barmhjertighedsgerninger er altsaa et Mirakkel, der strengt taget er overflødigt og bare tjener til at skabe forøget Festlighed. Det er det, jeg kalder for guddommelig Kaadhed. Jesus er saa ung endnu, at det sprutter med Livsglædefra ham.../..Skal der være Gilde, så lad der være Gilde.. [Prædikenen munder ud i en lovprisning af den trofaste kærlighed i ægteskabet. Det er den vin som viser sig at være den bedste til sidst [1942] Se mere

Oldenburg, Claus
Selv om jeg nødigt vil være sarkastisk over for den nye alterbogs redaktører, så forekommer det mig, at redaktionen hellere vil have prædikanterne til at tale om Guds herlighed - netop i Kristus - end om ægteskabet som gudgiven institution.
Men jeg vil gerne forsvare den ældre brug af søndagen, og det forekommer mig ikke at være noget problem at anvende spændingen i ordet 'doksa' på selve ægteskabet.
For brylluppet er netop flot. Det er en iscenesættelse af sig selv og den anden. Og det manglede bare. For det er hele voksenlivet, der sættes ind i dette længselsfulde spil, som på selve højtidsdagen trækker på 'herlighed', 'skønhed' - og drømme.
Det ser simpelthen godt ud. Og det skal se godt ud. Men derfor kan ingen vide sig sikker, og denne mærkelige makker er altid med til et bryllup. Den er med som kimen til en angst, for enhver véd - og ethvert brudepar véd - at herligheden og skønheden har sin mulige negative pol, og den ligner en forbandelse.
[2009] Se mere

Sandvad, Gunvor
Når det er så magtpåliggende for evangelisten Johannes at få fortalt, at det netop er på den tredje dag, der er bryllup i Kana - så er det fordi hele Johannesevangeliet er skrevet som én lang påskeprædiken, der har det udtrykkelige formål at skabe opstandelsestro. [2003] Se mere

Schack, Tage
Det betyder det, at Kristus er kommet til Jorden. Det betyder alle hans Ord. Det betyder Syndernes Forladelse..Og det betyder ikke noget mindre: dette Menneskeliv og denne Tilværelse ogsaa Døden er nu Vin og ikke Vand; hver Plet paa Jorden, hvert Tidspunkt i vort Liv er i Guds Rige. [Mere citat og præsentation] [1945] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].