Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

5. s. i aapenbaringstiden Dato:
- Siste - Neste - Opdatert: 24/11/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Mk. 2. 1-12 Helbredelsen af den lamme i Kapernaum

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Bilder av hendelsen rekker fra bilder i opph›yet ro - b†ren av og til en seng med fint draperi - til det, som bringes her. Grense-, tak-, isolasjons- normsprengende kaos!


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Working Preacher har tekstutsnit v1-20. Lectionary Greek har ingen kommentar.
Men en del stof p† den danske parallellen.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 2 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[715/aap5-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Kaj Munk har engang sagt at forkynde syndernes forladelse stort set er som at komme at tilbyde folk, der bor p† fastlandet, en bro. Men m†ske er mennesket mere "›" end det tror - eller ›-isolationen n‘rmere som mulighed end det aner. Sygdom, sorg, d›d er trussel om isolation. Dagens fort‘lling handler om isolationsbrud - ret anskueligt i taget der brydes i stykker. M†ske kan John Donnes meditation over "intet menneske er en ›" uddybe. Smuk er den i hvert fald. - Intet menneske er en › - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her