Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 15/10/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 07/10/2023

19. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. . 2, 1-12 - Helbredelsen af den lamme i Kapernaum

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Billedet - jeg husker ikke hvorfra - letter ikke den forståelsesvanskelighed jeg har haft med fortællingen: Hvordan er gennembrydningen af taget dog egentlig foregået - for her ser det jo da ud til at ikke så lidt tørret ler, strå mm må have høvlet ned under processen. Men et menighedsmedlem sagde en gang: Det sker da under løvhyttefesten, da er det bare et let dække af grene, som skal skubbes væk. Om der er belæg for det, har jeg ikke fundet ud af.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Sidste i række af helbredelser. Prædiken..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Paralleltekst hos Mt. 9,1-8
- - "hjemme", sprogligt enten i Jesu eget hus, hos Peter og svigermor (Mk. 1,21;29) eller hos "slægtningene" (Mk. 3,21). Måske lidt underordnet, men dette "hjemme" - understreger den grænseoverskridende tro hos "the intruders".
WorkingPreacher, Angela Hancock, læser helbredelse tæt sammen med resten af kapitlet, om hvordan nyt og gammelt hænger sammen, og hvordan den syges båre, som får uforholdsmæssigt meget "sendetid", (måske) uddyber forholdet.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 2

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[169/tr19-a ]

Religionspædagogiske noter:Kaj Munk har engang sagt at forkynde syndernes forladelse stort set er som at komme at tilbyde folk, der bor på fastlandet, en bro. Men måske er mennesket mere "ø" end det tror - eller ø-isolationen nærmere som mulighed end det aner. Sygdom, sorg, død er trussel om isolation. Dagens fortælling handler om isolationsbrud - ret anskueligt i taget der brydes i stykker. Måske kan John Donnes meditation over "intet menneske er en ø" uddybe. Smuk er den i hvert fald. - Intet menneske er en ø - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 19. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Sønderby, Kirsten Kruchov
I Markusevangeliet er der to steder hvor ordet Schitzå, som betyder flænges, bruges. I det første kapitel da Jesus bliver døbt, bruges det, der står at da Jesus træder op af vandet ser han himlene flænges og Ånden som en due svæver over ham, og Guds stemme lyder; Du er min søn jeg har født dig i dag. Og så mod slutningen af evangeliet, da Jesus udånder på korset, da står der at i samme øjeblik flænges det tykke forhæng som i templet inde i Jerusalem adskiller det helligste fra templets forrum, det flænges fra øverst til nederst.
En flænge fra himlene til jorden og en flænge fra kors til tempel. Der er hul ind til Guds rige igennem Jesus, Hans liv, hans dåb, hans død og opstandelse. Og det hul er aldrig lukket til. Guds riget strømmer hele tiden ind i vores verden.
[2019] Se mere

Jacobsen, Niels Peter
Det er virkelig flot illustreret i bogen [Peter Madsen: Menneskesønnen, hvis gengivelse af helbredelsen skildres]. Vi ser mandens - på en gang vantro og håbefulde udtryk. Vi ser, hvordan han kæmper sig op på sine skæve ben, som ikke har båret ham i årevis. Og så går han hen imod døren. Han støtter sig lidt op ad dørkarmen, inden han går ud af det mørke hus - ud i lyset og livet udenfor.
Tilbage - inde i mørket - sidder misundelsen, som helst vil gøre det fantastiske til ingenting - eller til en forbrydelse, fordi det ikke gik efter reglerne.
[1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].