Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Samefolkets dag
Dato:06/02/23
- Siste - Neste - Opdatert: 09/01/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 5. 13-16 Jordens salt og verdens lys

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Samme evangelietekst som 2. tekstrekke, Allehelgen.
Billedet er Samefolkets alter i Nidaros Domkirke. Reist i anledningen af 100-året for første sameting, i Trondheim. Nedenfor preses sin preken til dagen.


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.
t5b.htm

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Jesus does not, you'll notice, state this in future tense. It's not that the followers of Jesus will some day become the "salt of the land." They are already that right now. As such, their words and deeds have import. They matter. Like salt, the followers of Jesus do not necessarily draw attention to themselves so much as they spice up everything around them.
"You are the light of the world." Matthew had previously cited the prophet Isaiah to say that "the people who sat in darkness have seen a great light" (4:16). This clearly referred to Jesus himself. ..Now Jesus says that his listeners are the "light of the world." His mission is now their mission. John Petty

Fra katolsk side om Allehelgen: En av de mest virkningsfulle konsekvensene av reformasjonen var det radikale bruddet mellom levende og døde. Middelalderens religiøsitet hadde på mange vis vært strukturert ut fra forholdet til de døde, som en slags solidaritet mellom levende og døde i form av gjensidig forbønn. Man ba for de dødes sjeler og feiret messer for dem, og man hadde tillit til at de sjelene som hadde funnet veien til himmelen også ba for de levende...Men reformasjonens hovedbudskap var Jesus som eneste mellommann mellom mennesket og Gud. Dermed hadde helgener og gjensidig forbønn ingen effekt. De levende ble irrelevante for de døde, mens de døde ble redusert til eksempler for de levende. [Ragnhild H. Aadland Høen] sin blogg "Halloween og Allehelgensdag | En vaksine mot hovmod". Se her -

Vi kan ikke selv indføre gudsriget på jorden, men vi kan vidne om det ved at kritisere den uretfærdighed vi ser omkring os. Det er kirkens opgave at vidne om Guds rige ved at forkynde evangeliet ind i den verden, den er en del af. Kirken skal være tilstede i verden som "lys", "salt" og "gær"... Det handler ikke nødvendigvis om, hvorvidt kirken skal vægte sin identitet mod "kulturen", men om at finde ud af hvad det vil sige at vidne om gudsriget - midt imens man lever på verdens vilkår. Johannes Aakjær Steenbuch: Guds Rige er anarki. s. 142

Åste DokkaJesus sier til disiplene, underforstått kirka, meg inkludert: "Dere er jordens salt" Det hadde jeg ikke kommet på, her jeg stort sett gjør andre ting enn å konservere verden og sette smak på den. Kristendommen sier om pappkjeks og avalkoholisert vin at det er Jesu kropp og blod .. når .. man kan telle oss på benkene på en hånd, så er Kristus i blandt oss.. [motsier den umiddelbare tanke, men..] Åste Dokka: Leve vanskeligere, s. 70

[717/sfd-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Genfortælling kan naturligvis ikke her måle sig med teksten. Den må læses. Det er tanken om vidnerækken tilbage til de første tilhørere, der begrunder brugen af netop denne perikope til Allehelgens søndag - dette tema er der jo også tradition for på søndagen (jfr. kollekterne). Helgener er i særlig grad vidner - og i den lutherske kirke har vi kun én helgen, Luther - eller hvordan er det nu det er? - derfor mindes man i nogle kirke meget programmatisk reformationen denne søndag. Man kan måske have den reformatoriske bevidsthed med sig uden at gøre Luther eller det lutherske tankesæt til genstand for en ny slags omvendt helgenkåring.
Jeg ser ved bjergprædikenen - især ved de to tekstudsnit, vi møder Allehelgens søndag - altid for mig, hvordan bjergskråningen vider sig ud ned gennem tiden - helt til os - og hvordan menneskene står der, de kristne, vidnerne, en kæmpeflok ned gennem historien til nu. Som fra begyndelsen ikke mange vise, altså dem, som har svarene og dogmatikken parat, men dem, som søger og længes, de fattige, de sørgende, dem, som længes efter retfærdighed, dem, som længes efter at se Gud - (saligprisningerner i første tekstrække). De er de egentlige helgener (og mon ikke en og anden af de officielt beatificerede med i den flok?). Jeg prøver med ord at visualisere dette syn - i undervisning, men ganske ofte også prædikenen. Om det er for privat til at bruges af andre ved jeg ikke - det er nok for forkyndende til at bruges i skoleundervisning. I hvert fald, den konsekvente pointe i kirkens undervisningslokale er efter visualiseringen at sige til konfirmanderne/eleverne "I er jordens salt/ verdens lys - hvordan vil I tage opgaven op?". Siden dette skrevne er det ikke blevet ved visualiseringen - se [Jordens salt - Verdens lys, interaktivt]
Man kan også understrege sammenhængen mellem mennesker, vi er ikke kun individer, hverken i historisk perspektiv eller i vores nutid. Der kan en eventuelt særlig klokkeringning ved eftermiddagsandagter på kirkegårdene kapeller være afsæt for at bruge John Donnes meditation, Hvem ringer klokkerne for? - dén hvor også sætningen "Intet menneske er en ø" forekommer. [Se teksten her] - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Byfuglien, Helga Haugland
Så er også alteret knyttet til denne spesielle dagen, markering og feiring av at det har skjedd en utvikling i løpet av de 100 årene som har gått siden samenes første landsmøte her i Trondheim. Men vi at det fremdeles er arbeid å gjøre i forsoningens og sannhetens tjeneste. Sammen vil vi forplikte oss til å skape nye og sanne fortellinger, som gjør at vi kan takke Gud for vår plass i hans store verden og være lys og salt ved å vise hverandre den nåden vi selv lever i. Amen [2017] Se mere

Byfyglien, Helga
[Over skapelsens diversitet, det kendte sprogs nøtvendighet..] "Ja, Jesus sine ord er nesten som gåtefull tale, og likevel har de utfordret mennesker til alle tider etterpå. Det gir oss andre idealer å strekke oss mot, som går utover det vi holder oss altfor ofte forholder oss til. Og det gir trøst til den som kjenner seg gjort liten, knuget ned og krenket. Men: de gir oss alle som hører de, også en utfordring: Dere er jordens salt og verdens lys.
Bildene Jesus bruker fra naturens verden, og de kan ikke misforstås. Lys og salt er nødvendigheter.
[2017] Se mere

Ordet.be
For oss alle målar Jesus eit fascinerande bilde av livet i trua på han: korleis han ved sin nåde forvandlar våre liv, så andre får ein smak av himmel og Gud får den ære som tilkjem han.
En mogeleg avslutning på preika: Kjære kyrkjelyd. Lukke til med samefolkets dag! Det er ein viktig dag å feire i takk og respekt for det som samefolket er og betyr i landert vårt. Og så sender Jesus oss alle ut for å leve Žder det nye livet lever¯.
[2017] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.