Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Såmannssøndag
Dato:05/02/23
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 8. 4-15 Såmannen og jordsmonnet

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Parallell-tekstene er Mt. 13,1-9; Mk. 4,1-9. Danske tekstrekken bruker Markusteksten. WorkingPreacher og Lectionary Greek forholder seg til Matteus. Og de ser ulikt hovedfokus: Hhv den gode såmannen eller den gode jorden. Redaktøren:Hva med et tredje fokus: kornet, ordet, som villig i såmannens hånd lar seg spre utover hva som helst? Det evig tålmodige, ydmyke Ordet? Kristus?
Bildet er hentet fra "Brandts bibelske Billeder" - oversikt)

[718/sms-g ] Opdatert: 02/02/2023


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Man har diskuteret om denne lignelse er realistisk. Det er lignelserne jo langtfra altid - og de provokerer og skaber (ny) forståelse ved ikke at være det. Nogle har hævdet: en palæstinensisk bonde kunne ikke altid se hvor de trampede stier var, eller være sikker på at muldlaget var for tyndt et eller andet sted på marken, så han måtte så uden at være sikker på at kornet ville komme op alle steder. Nu er såkorn sjældent noget man i den virkelige verden har i ubegrænsede mængder, så det er vel en tvivlsom forudsætning til forståelse. Snarere har folk skulle tænke, wauw, her er en overskudsbonde, som har en helt særlig slags korn at så, som han for en hver pris vil give mulighed for at slå rod, hvor det kan. Sådan er Gud! Altså ét "tertium comparationis" - men betragtningerne over modtagelsen kan vel også være fra Jesus selv, som han kommer med for at hjælpe disciplene til at forstå hvorfor ikke alle bare jublende sluttede sig til bevægelsen.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 8 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Niels Henrik Gregersen: Historisk regnes det ikke for sandsynligt, at disse meget didaktiske tolkninger [v. 11-15] går tilbage til Jesus selv. Jeg tror det heller ikke selv, men vi kan faktisk ikke vide det med sikkerhed. Der kunne faktisk ligge et element af sandhed i allegoriske tolkninger, hvis ikke de bliver gennemført alt for håndfast.(s. 107)... Jesu lignelser om gudsriget er eksempler på, hvordan gudsriget viser sig midt i menneskets verden. Lignelserne er som sådan invitationer ind i gudsriget, der fletter menneske og natur sammen med den guddommelige virkelighed den der til enhver tid omgiver mennesket..(s. 108)/ .. Rudolf Otto [har] ret i sit kendte udsagn: "Det er ikke Jesus, der bringer gudsriget - en forestilling der var Jesus fremmed - men det er gudsriget, der bringer Jesus med sig". For gudsriget er gudskraften, der er samtidig med enhver tid, selvom gudsriget ikke slår igennem alle vegne. Det gjorde gudsriget derimod i Jesus, for han var den, der levede i fuld transparens med sin himmelske Fader, og som levede i en stadig resonans med Åndens kraft. (s. 108) Ind i fællesskabet. En samtidsteologi om gudsriget og det evige liv Kbh 2021 (fås som e-bog) -

Fra Lectionary Greek: Summary - What is this parable about: The soil? The seed? In the parable, certain individuals endure hardship, survive temptation and finally bear fruit. How is that going to happen? How will they, to use the metaphor of the parable, have deep soil? As Jesus says, the parable is about the sower, the sower who constantly comes to us again and again, sowing the seed that we might finally be at a point in our lives where the soil is deep, that we might repent, turn and be healed (13:15), that we will bear fruit.

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut

Jesus nevner tre trusler:
> At kornet faller ved veien
> At kornet faller på steingrunn
> At kornet faller blant tornebusker
Jeg vil oversette disse tre truslene med tre ord:
> Overload
> Overflatiskhet
> Overflod
../.. For da vil Jesus Kristus, han som selv er Ordet, ved troen ta bolig i hjertet (Ef 3,17).
Da leser ikke bare du i Bibelen.
Da leser bibelordet deg. Og ting kan skje.
[2020] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.