Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 12-02-2023 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 13/02/2023

Seksagesima a - < Forrige - N‘ste >

Dagens evangelium: Mk. , 4- 1 - Lignelsen om s‘demanden

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af s›ndagens pr‘diken.

Redaktionelt:

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle †r

Salmeforslag til s›ndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En r‘kke danske liturger pr‘senterer forslag til enkelte s›ndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirke†ret ved mere end 30 †r ved forskellige. Ved Michael R›nne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske f† s›ndage findes ikke

Interlinear overs‘ttelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, pr‘dikener hvor verset indg†r i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer ¸bner p† f›rste verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Til eksegesen: NB: Textweek har parallelteksten hos Mt. 13,1-23

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 4

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[118/seksag-a]

Religionsp‘dagogiske noter:M†ske ligger v‘gten i lignelsen oprindeligt p† det eskatologisk underfulde - trods al tr‘ngsel og modstand kommer der v‘kst og frugt - i overv‘ldende m‘ngde; - forestillingen om den underfulde forvandling fra det enkelte korn til de mange spiller med. - Guds rige er en forvandlende kraft i verden, der en dag s‘tter sig helt igennem - p† trods af modstanden. Jeg har ikke brugt lignelsen i konfirmandundervisningen. Men se ogs† Hvedekornet. - Hvedekornet - - - -

Register til pr‘dikensamlinger (trykte) - denne s›ndag: Seksagesima - | - Via oversigt over tekstr‘kke: 1. r‘kke - 2. r‘kke

S›ndagsl‘sning: S›ndagsl‘sning - altid med ny pr‘diken