Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Kristi himmelfartsdag

Dagens evangelium: Mk. 16. 19-20 - Kristi Himmelfart

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok!.
/mark16b.htm

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Working Preacher og Lectionary greek behandler ikke Markus - henvisning til Lukas. Danmark har et litt annet utsnit. Se også rett nedenfor link til dk 2 teksrekke med Thelles overveielser

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener: Notto Thelles generelle overveielser - gå via Se her

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 16 [En del dansk litteratur, men også internasjonal]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[740/krhfrt-g]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Bildet er et utsnit av ikon. Ikonerne har veldig ofte det at den himmelfarne sitter på tronen i himlen. [Se hele bildet her] - Kristi Himmelfart - Lucas Cranach - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.