Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 18/05/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 13/05/2023

Kristi Himmelfartsdag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. . 16, 14-20 - Gå ud i alverden.. Tegn, der skal følge

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Nogle af de engelsk/amrikanske sider har ikke materiale til Markus - men textweek har.
Billedet er fra Frilandsmuseet Kulturen i Lund, kirken der.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Som bekendt er perikopen ikke en del af de ældste Markus-håndskrifter. Overvejelser om dette skal med på prædikestolen nedenfor.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 16

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Luther"Den, der vil befries for sin synd og reddes fra døden og djævelen, han må søge derhen, hvor Kristus er. Men hvor er han da? Her hos os! Derfor er han i Himmelen, for at være os nær. Så er vi da i Himmelen hos ham og han er hernede hos os. Ved forkyndelsen kommer han til os, og ved troen kommer vi til ham." (Luther WA 12,562-565, DK Credo Forlag 1985) [Tak til Peter Jacobsen] -

Hvor meget tekstkritik skal med på prædikestolen? Det er her et reelt dilemma. Når nu indholdet er diskutabelt - både for så vidt gælder domsforståelsen og tanken om de tegn, som skal følge den, som tror. Enkelte sekter har prøvet at bevise tro ved at praktisere tegnene. Med triste konsekvenser! Jeg vil i princippet overvejende lægge vægt på Kristi Himmelfart som udtryk nu for hans allestedsnærvær. MEN det kan jo ses som et sjælesørgerisk svigt ikke at forholde sig til det skrevne og oplæste. Jeg ville nok for en gangs skyld tage lidt tekstkritik med på prædikestolen - fortælle at det oprindelige Markusevangeliet slutter før, at dette muligvis/sandsynligvis ikke er noget Jesus har sagt, men ordene er udtryk for tanker som nogle i bestemte menigheder i den første tid gjorde sig. -ksf.

[138/krhfrt-a]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Kristi Himmelfartsdag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Sønderby, Kirsten
[Med afsæt i hvordan vi af korona-pandemien har lært vigtigheden af sige så ordentligt farvel som vilkårene tillader] ... da (disciplene) spørger ind til hvad tidshorisonten er for Guds riges komme, så siger han til dem at det skal de ikke spekulere på, for de skal få Helligånden.
Helligånden er jo gensynet. Helligånden kommer med Gudsriget i samme form som Jesus gav den; nemlig som en dug, en kilde, en væde af kærlighed og mod der skal gennemtrænge dem og give dem håb og tro.
For de skal leve videre i en verden hvor ingen ved hvornår Guds rige bliver alt i alle, men hvor de skal være vidner om at den dag kommer. Og om at vi indtil da skal leve modigt og kærligt fordi vi allerede på en måde er i Guds rige. I troen, i kærligheden er vi jo borgere i Guds rige.
[2021] Se mere

Luther, Martin
Alle kristne kan og må gøre tegnene. Eller, hvis jeg tror, så er jeg i stand til at gøre dem, jeg har magten til det. Gennem troen får jeg så meget, at intet er umuligt for mig. Hvis det var nødvendigt, og befordrende for udbredelsen af evangeliet, kunne vi nemt gøre tegnene, men da det ikke er nødvendigt, gør vi dem ikke. [0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
Denne fejltagelse at Jesus skulle være fraværende, kommer nok af at vi har så svært ved at forbinde vort moderne verdensbillede med vor tro. Hvordan skal vi udtrykke det med moderne ord og begreber at Jesus fr til himmels? [1982] Se mere

Arendt, Rudolf
At Augustus skulle være faret til himmels, det kommer der ikke noget evangelium ud af, heller ikke, at Elias for til himmels i sin ildvogn, men Kristi Himmelfart, det er et Evangelium. Det er evangeliet om, at det er ham, der er herre. Den egentlige magt i tilværelsen tilhører ikke den mægtigste mand i verdens mægtigste stat, den tilhører heller ikke de mægtigste kræfter i naturen; men tilværelsens inderste magt bærer Jesu ansigtstræk..
Spørg ikke efter den nøgne almagt, da kan I kun fare vild. Men spørg efter ham, som sidder ved Guds højre hånd. Guds magt er i alt, hvad der sker. Ja, men Guds højre hånd er også i alt, hvad der sker, og Guds højre hånd er den stærkeste, og Guds højre hånd er en frelserhånd.
Det er Kristi Himmelfartsdags evangelium: Det er ikke Augustus, der sidder ved Guds højre hånd, selvom Augustus også har sin magt fra Gud, men det er Jesus, der sidder ved Guds højre hånd.
[2009] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].