Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

Treenighetssøndag
Dato:04/06/23
- Siste - Neste - Opdatert: 01/06/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 28, 16-20 Dåps- og misjonsbefalingen

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: Nytt 2023: Redaktørens refleksjon over "All makten.." Se under.
Bildet finnes flere steder.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 28 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[750/tr01-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): "Al magt" er store ord, men det er den nytestamentlige forståelse. Tanken sættes på prøve i mødet med andre religioner. Dels fordi troende af anden religion oftest vil bestride udsagnet (her anekdotisk dokumenteret) dels fordi de andre religioners blotte eksistens rejser spørgsmålet, hvorfor har Gud/Kristus villet dem (Prenter). [Se her] - Linket "Mission" henviser til et større undervisningsforløb om mission.
Se også under"religionssamtale" om det helt særlige ved Jesu måde at kalde disciple på, ikke til et forhold til ham, "klasserummet" for deres undervisning er ikke et rum, men hele verden - (I sammenhæng med spørgsmålet om kontekstualisering/inculturation. [Se her] - Mission - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen S.
En refleksjon over "all makt".
"When the missionaries came to Africa they had the Bible and we had the land. They said 'Let us pray.' We closed our eyes. When we opened them we had the Bible and they had the land." Vi kjenner igjen det, og vi kan overveie om det skal foretas en "avkolonialisering" av den kirkelige/teologiske bevissthet. Tutu mener tydelig nokk, det ikke var en rimelig måte å handle på. Bibelen kunne de da nokk ha fått uten at vi skulle ta landet og makten. Men uavhengig av måten, fikk denne bibeltransfer som konsekvens at det etter hvert kom nye måter å lese bibelen på. Måter som også kan lære oss noe. [Aktuell: Kirke og kultur, mars, har dette tema i forhold til samer]
[2023] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.