Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 12/06/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 05/06/2022]

Trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. 28, 16-20 - Mig er givet al magt

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Det missionale aspekt ligger blandt andet i at Jesu disiple kaldes til at følge ham og ikke en sag (som andre discipelgrupper i bibelen) - og det betyder en fordring til kontekstualisering (Bosch, Se nedenfor).
Hvilken magt er der tale om - diskuteres nedenfor i forhold til Wingren.
Treenighetssøndag i Norge har ikke samme tekst - men et koncentreret udsnit af Jesu ord ved Kristi Himmelfart (hos Lukas). Det er værd dér at læse et citat af Niels Henrik Gregersen, om vejen via det konkrete menighedsfællesskab ind i det universelle: [Se her]
Working Preacher 2019: What does the Great Commission have to do with the Trinity?

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Lectionary Greek:
Summary:
* Jesus did have to suffer
* The law still exists in the new creation
* Commissioning is just as important as proclamation
* Baptizing is subordinate to making disciples; yet Baptism binds us to God
* The resurrection changes God's name
While we are at it, let's also clarify two other things
* The Trinity was in Matthew's Gospel
* Some, not all, doubted

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 28

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Et religionsmøde
En præst har en flok libanesiske (palæstinensiske) børn på besøg i sin kirke. De er nylig kommet til landet og taler kun arabisk - og er alle muslimer.
Alterudsmykningen er et moderne krucifiks af Erik Heide, som godt kan tolkes som et magtfuldt Kristusbillede - lidt i lighed med Jellingstenens Kristus. Præsten fortæller, at det måske skal udtrykke netop ordene: "Mig er givet al magten..". Et af børnene forstod alligevel dansk, for han reagerede umiddelbart og sagde noget dæmpet på arabisk. Præsten spurgte tolken, hvad han sagde og hun smilede og oversatte: "Ikke over os muslimer".
-

Historiens herre
".. for ved Kristus består alle ting. Men det betyder også, at Kristus er historiens herre. Verdenshistoriens (og religionshistoriens) forløb er ingen tilfældighed, selvom vi ikke med tanken kan udfinde nogen plan for dens forløb. Troen fastholder, at Kristus ved Faderens højre hånd, som den himmeIfarne Kristus og i sin præeksistens, er historiens herre, at den skjulte og uudforskelige vilje, som vi møder i historiens begivenheder, er den samme åbenbarede vilje, som taler til os i evangeliets frelsesbudskab, at den vil os det samme".

Wingren i Credo s. 65, 120, fremhæver at tvivlen hører hjemme i kirken (v. 17), fordi tro må være tvangfri. S. 126: Mig er givet al magten.. tolker de andres himmelfartsberetninger [som Mt. jo ikke fortæller om].

Prenter (Skabelse og Genløsning) refererer til tilbedelsen (v.17) - "i al deres historiske tvetydighed er beretningerne om den tomme grav og tilsynekomst det stærkest tænkelig vidnesbyrd om JKs opstandelse som enheden af historisk og eskatologisk virkelighed.

According to Rengstorf, Jesus' disciples were different from the other types of disciples in the NT (i.e. disciples of the Pharisees and John the Baptist); the latter were drawn to join a cause, while Jesus called his disciples to himself. This is a difference that should not be overlooked by modern missionaries. Again, Bosch notes, "Discipleship is determined by the relationship to Christ himself, not by conformity to an impersonal ordinance. The context is not the classroom (where 'teaching' usually takes place) nor even the church, but the world." With apologies to Walter Henrichsen, the Great Commission calls for disciple-making that does not simply reproduce disciples after the disciple-maker's "own kind." Rather, the missionary's challenge is to produce a disciple who is a follower of Christ within the specific and unique cultural location, a context that is always different from that of the missionary. Therefore the missionary must think through and work toward a properly contextualized faith. Se her S. 5 iS. 205 i

[250/tr-b ]

Religionspædagogiske noter:Dåbs- og missionsbefalingen. Kristus har al magt i himmelen og på jorden.
I hvilken forstand har Kristus al magt?
Har Kristus kun magt gennem dem og over dem, som tror?
"Al magt" er store ord, men det er den nytestamentlige forståelse. Tanken sættes på prøve i mødet med andre religioner. Dels fordi troende af anden religion oftest vil bestride udsagnet (her anekdotisk dokumenteret) dels fordi de andre religioners blotte eksistens rejser spørgsmålet, hvorfor har Gud/Kristus villet dem (Prenter). [Se her] - Linket "Mission" henviser til et større undervisningsforløb om mission.
Se også under"religionssamtale" om det helt særlige ved Jesu måde at kalde disciple på, ikke til et forhold til ham, "klasserummet" for deres undervisning er ikke et rum, men hele verden - (I sammenhæng med spørgsmålet om kontekstualisering/inculturation. [Se her]) - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Foged, Sussie
[Udgangspunkter i HC Andersens "Tepotten" og lignelsesanekdoten (ophav ukendt?) om manden med de to krukker, hvor den revnede også har haft en uventet værdi]. Og det er hele kristendommens pointe, at det kærlighedsfrø gives vi i dåben og nadveren - og det er med os alle dage indtil verdens ende - det kærlighedsfrø, kan give liv og kærlighed til os selv og andre - og det stopper aldrig med at vokse og spire i os, nej jo mere det bruges jo mere vokser det faktisk - så man som tepotten næsten kan synes man til tider er ved at sprænges af tanker og følelser. Ja måske opdager vi, hvor velsignet det kan være at glemme sig selv i andre!.. Og skulle du have glemt det for et tid, så kan du altid komme herind til døbefonten og til alterbordet og atter blive mindet om, at du er elsket med alle dine revner, i alt det der er dig, hverken mere eller mindre. Du er elsket alle dage indtil verden ende. [2014] Se mere

Rasmussen, Thomas Reinholdt
Men er det sandt? Er det virkeligt vores valg, der skaber vores identitet?..For er det ikke sådan at vi kun vælger i småtingene, og i det store perspektiv er der valgt for os. Som Paulus skriver i epistlen, som vi før hørte fra alteret: "I ham har vi fået del i arven - vi var forudbestemt dertil ved Guds beslutning". Livet er grundlæggende ikke vores valg. Der er valgt for os. I det små kan vi bestemme om vi skal gå til højre eller venstre i livet; men vi kan ikke skabe nye veje, hvor der ingen er...Vi må for livets og for lyset skyld fastholde, at vi er en del af helhed og denne helhed skænker os identitet. Det er helheden, der skænker os identitet og ikke omvendt...Det er denne helhed, der kommer til syne, når vi døber i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. At vi lægger vores liv i hænderne på ham, der har al magt i himlen og på jorden. [2014] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchow
Der er forskel på landskaber, nogle steder kan man gå rigtig længe igennem fladt terræn, andre egne byder på tæthed af stejle stigninger, måske tilmed høje bjerge, således at man, hvis man vil gå i en bestemt retning også må belave sig på at gå op og ned, ja ind imellem klatre.
Sådan er det også med følgeskabet med Gud gennem kirkeåret. I nogle perioder ligger bjergene tæt. I andre kan man vandre uendeligt gennem flade landskaber af mere jordnære begivenheder.
Vi har Trinitatis søndag i dag. Vi står på en bjergtop... [Dernæst konkret bibelsk topografi, men dens mange betydningslag]. [2020] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].