Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

2. søndag i treenighetstide
Dato:11/06/23
- Siste - Neste - Opdatert: 08/06/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 3, 11-12

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: En kan slå opp i Die Bekenntnisschriften (se "faglitteratur til teksten") å se at apologien til Confessio Augustana akkurat med utgangspunkt i dette skriftstedet på engang vil fastholde at reformatorene ikke vil skille mellom de rene kristne og de, som ikke er, og utelukke de siste av kirken, slik Confutationes hevdet om dem, å samtidig fastholde at kirken er en "terskeplass", hvor Kristus betyr en stadig renselse - bare kan ingen institusjon og menneskelig autoritet dømme noen ute. Det kan bli til overveielse av hvordan kirken er terskeplass - ved til stadighet å være stedet hvor mennesket, sammensatte som vi er av agner og kjerne, blir "luftet" igjen og igjen (kastet opp i sannhetens OG forsoningens klare lys) - i en stadig prosess. Jeg selv tror dette OG er viktig. Sannheten alene om at agnene er der, får ikke kjernen fri, det får bare kjærligheten, Guds.
Til det kan man bruke H.C.Andersens fine fortelling Snedronningen. (Den er veldig lang, se dansk sammendrag her: Se her ) Men da, innrømmet, har vi tatt et billedspring fra ild der fortærer agner til kjærlighets varme, som smelter is, så kjernene (hjertet) frigjøres..
Følg lenker under Pædagogiske notater for å se mere om Johannes sin funksjon i frelsesdynamikken.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - Repentance is a perpetual state of readiness.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Et ikke så almindeligt tekstudsnit. De danske rækker har ikke det. Textweek og WorkingPreacher Mt 3,1-12 har hele periokopen.
Lectionary Greek både Matheus og Markus - hele perikopen om Jesu dåb. Prekenhjelp forteller om den store endring i tekstvalg til akkurat denne søndagen, men ikke noe annet. Se her

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 3 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[751/tr02-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Les i "Elementer.." om Johannes Døper som "månedens person" - om hvordan perspektivet endrer seg alt etter vi nærmer oss jul eller Sankthans (Jonsok). Følg lenke. - Månedens person: Johannes Døber - Juni 2014 - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.