Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

3. søndag i treenighetstide
Dato:18/06/23
- Siste - Neste - Opdatert: 06/06/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 14, 15-24 Det store gjestebudet

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt:

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Udsnittet finns ikke i WorkingPreacher eller lectionary Greek.
Det er heller ikke lukasteksten som i Textweek - det lenkes alle tre steder til Mattæus 22,1-14
Frelsen er inklusiv, men for nogen lettere at tage imod end andre. Johs. Nissen. Budskab og Konsekvens s. 51
Det sociale perspektiv (hos Lukas) er tydeligt.. Mathæus lægger her, som overalt, vægt på at de onde får et ondt endeligt, Lukas betoner at det gode bliver belønnet, men også at der er adgang for alle som ikke har vigtigere ting at tage sig til. Villy Sørensen: Jesus og Kristus.
Se også den gode klassiske kommentar: Carl Koch - Lignelsen om kongesønnens bryllup.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 14 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[753/tr03-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Bildet her på siden er et utsnitt av det i Danmark nok mest berømte bilde av gjestebudet. Det finns i Viborg Domkirke og er malt av Joakim Skovgaard. [Se her -mye flott gjengivelse] - Det store gæstebud - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.