Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

3. søndag i treenighetstiden
Dato:18/06/23
- Siste - Neste - Opdatert: 15/06/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 14, 15-24 Det store gjestebudet

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: Det er samme tekst i danske teksterekken denne søndagen. Men den danske begynder med v. 16 - og de mere fuldstendige kommentarene hentet fra litteraturen til teksten er å finne der.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Udsnittet finns ikke i WorkingPreacher eller lectionary Greek.
Det er heller ikke lukasteksten som i Textweek - det lenkes alle tre steder til Mattæus 22,1-14
Frelsen er inklusiv, men for nogen lettere at tage imod end andre. Johs. Nissen. Budskab og Konsekvens s. 51
Det sociale perspektiv (hos Lukas) er tydeligt.. Mathæus lægger her, som overalt, vægt på at de onde får et ondt endeligt, Lukas betoner at det gode bliver belønnet, men også at der er adgang for alle som ikke har vigtigere ting at tage sig til. Villy Sørensen: Jesus og Kristus.
Se også den gode klassiske kommentar: Carl Koch - Lignelsen om kongesønnens bryllup.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 14 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Mogens Lindhardt. i bogen "Trinitatis. En rejseberetning": "Lad os et øjeblik glemme, at manden kan være Gud, og i stedet se, hvad lignelsen gør ved sådan en som ham. Lignelsens udgangspunkt er, at folk er indvævet i de sociale mønstre, som former adfærd, regulerer mellemmenneskelige relationer og tilmed dikterer emotionelle reaktioner. Vi ser en mand fra eliten, bundet ind i patronatkulturens mønstre og etik, som har virket godt og stabilt indtil den dag, hvor gensidighedsprincippet noget for noget sættes ud af kraft. Da opdager han den mørke side af sit skam -ære system: hans ligemænd, som skal give ham anerkendelse, giver ham afslag. Han bliver vred (såret", føler sig afvist" ville være moderne udtryk), 101 og bryder op med den dominerende sociale orden, som har afvist ham. Vreden skaber altså et scenarie, som afspejler den gæstfrihed og generøsitet, som hører til Guds rige, og han bliver patron for dem, der er berøvet ethvert privilegium. Det er i sig selv smukt. Men ved at gå i selskab med de æreløse fattige, blive sammenspist med dem, har han nu selv tabt den ære og anerkendelse, han fik fra sine tidligere ligemænd. Der er ingen vej tilbage til det, han havde..." (Mogens Lindhardt hvirvler os flere gange rundt undervejs: Hvad er det egentlig vi gør ved budskabet, når vi, de velbjergede, i de fleste af vores prædikener, får kantet os ind som dem på gader og stræder - hvad gør det ved dem, som virkelig er derude?) -

[753/tr03-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Bildet her på siden er et utsnitt av det i Danmark nok mest berømte bilde av gjestebudet. Det finns i Viborg Domkirke og er malt av Joakim Skovgaard. [Se her -mye flott gjengivelse] - Det store gæstebud - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Dreyer, Annette
[Teksten reiser nødvendige spørsmål - Etter overveielse over de "ble hentet inn"]:.. Og så står det videre at folk på veiene og stiene ble nødet til å komme inn. Måtte de overtales? Jeg har latt meg fascinere av det. Hvorfor sa de ikke bare ja med en gang? Kanskje måtte de overtales fordi de ikke visste hva som ville vente dem? Kanskje hadde de erfaringer som gjorde at de hadde gode grunner til å ikke bli med på fest hos noen velstående selv om det var såpass små forhold at man ikke var totalt ukjente for hverandre. Jeg undrer meg og lurer på om disse som ble hentet inn eller nødet til å komme hadde noen erfaringer som verten var blind for. Overklassen som har råd til å lage en svær fest har kanskje blindsoner overfor middelklassen eller arbeiderklassen. Og dem som ikke vanligvis blir invitert til gjestebud hos en rik vert kan jo synes det er ganske stressende å ikke vite kodene. [0000] Se mere

Moe, Atle
Invitasjonen går ut overalt, til alle, gang på gang på gang på gang. Gud regner seg ikke som for stor til faktisk å nøde folk til å komme til ham. En vert som blir nødt til å nøde gjester, er usedvanlig hissig på å få i stand dette selskapet. Han gjør seg ikke kostbar!
Men han respekterer de invitertes avslag...
[2023] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.