Oversikt kirke†ret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

7. s. i treenighetstiden

Dagens evangelium: Luk. 15. 1-10 - Jesu lignelser

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (†bner p† Lutherbibel 1545, andet kan v‘lges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av s›ndagens preken... [Se mere om

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 †r: ¸pnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok!.

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser mark›ren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se ogs† h›yre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Via danske side link til Carl Koch kommentar til lignelsen. Kan anbefales.

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 15 [En del dansk litteratur, men ogs† internasjonal]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[757/tr07-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Samtale udfra billeder kan v‘re oplagt. Fra "pastoraler", som det s† smukt hedder, Den gode hyrde midt sin flok, eventuelt med et lam p† skulderen, til hyrden, der trodser alt for det fortabte f†rs skyld. Billeder findes her i Elementer: Marcel-citatet (en filodof der bliver "fundet" eller overskyllet af kristendommen) sammesteds er nok mest til voksne. - Det fortabte f†r - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag p† Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverkt›y med kirke†rsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.