Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

7. s. i treenighetstiden
Dato:16/07/23
- Siste - Neste - Opdatert: 04/07/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Luk. 15, 1-10 Sauen og sølvmynten

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: 2023: Jeg vil trekke frem denne erfaring av å bli funnet: "Om å bli funnet (Gabriel Marcel, eksistensfilosof, 1929): Dagboknotat: "Jeg tviler ikke mer. Mirakuløs følelse av lykke denne morgenen. Jeg har tydeligvis opplevd nåde for første gang. Disse ordene er skremmende, men slik er det. Jeg har endelig vært omgitt av kristendommen, jeg er overveldet av den. For en velsignet bønn! Jeg vil ikke skrive mer.. og likevel, jeg trenger det bare. Jeg tror jeg stammer... det er en helt ny fødsel. Alt er forandret." "Jeg ble døpt i morges i en sinnstilstand som jeg knapt turte å håpe på: Ingen opphøyelse, men en følelse av fred, likevekt, håp, tro". Heretica år 50, s. 226."
Det kjennte bildet fra Ravenna illustrer fint følelsen av fred..

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - While the return of sheep to the community is welcome, it also creates the possibility of resentment and conflict.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Carl Kochs kommentar til lignelsene kan anbefales (dansk). Se her

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 15 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Birgitte Bech: Kirkekunst: Evangeliet er ikke, at vi finder, men at vi bliver fundet! .. Axel Hou har i 1916 malet sin stilfærdige hyrdedreng med alvor og ømhed,..kald det så bare et glansbillede. I kraft af drengens renhed i blikket og stærke hænder er altertavlen mere et beroligende andagtsbillede end et fortællende billede. Se her -

Hilary, Bishop of Poictiers, (died, A.D. 368), is said by Jerome to have translated nearly 40,000 lines of Origen. On Luke xv: 4, he says: "This one sheep (lost) is man, and by one man the entire race is to be understood; the ninety and nine are the heavenly angels * * * and by us (mankind) who are all one, the number of the heavenly church is to be filled up. And therefore it is that every creature awaits the revelation of the sons of God." Hanson, John Wesley. Universalism the Prevailing Doctrine of the Christian Church During Its First Five Hundred Years . Universalist Publishing House. Kindle Edition.

Faren er altså villig til å ofre familiens livsgrunnlag (han lar yngstemann få arven, og antagelig selge den for spottpris for å få kontante midler), og familiens ære egentlig en del av livsgrunnlaget det også for å rette opp de brutte relasjonene.
Fokus i en slik lesning er ikke på ®omvendelse¯ hos sønnen(e), eller på enkeltsyndene særlig den sløsete måtte ha på samvittigheten, men på de brutte eller skadde relasjonene og på farens betingelsesløse mottagelse og tilgivelse. "The Cross & the Prodigal Luke 15 Through the Eyes of Middle Eastern Peasants" 2. utg. 2005, av Kenneth E. Bailey, InterVarsity Press. i Jon Aalborgs referat - mere om Bailys argumentasjon Se her

For Isak af Nineve er de 99 får i bjergene de rationelle væsener, Gud har skabt, som ikke er faret vild: englene. De er, hvor de skal være, sammen med hyrden (Kristus) i bjergene ("himlen", "gudsriget"). Men der er et vildfaret får, ét får, der har forvildet sig ned fra bjergene og nu er i akut fare. Dette får repræsenterer ikke et enkelt vildfarent menneske, et enkelt individ, men hele menneskeheden. Det vildfarne får er i virkeligheden os alle. Og Gud sender sin egen Søn for at finde hele menneskeheden og føre os tilbage til bjergene, hvor vi hører hjemme. For vores himmelske fader vil, at ikke et eneste menneske går fortabt (cf Lars Sandbeck)

[757/tr07-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Samtale udfra billeder kan være oplagt. Fra "pastoraler", som det så smukt hedder, Den gode hyrde midt sin flok, eventuelt med et lam på skulderen, til hyrden, der trodser alt for det fortabte fårs skyld. Billeder findes her i Elementer: Marcel-citatet (en filodof der bliver "fundet" eller overskyllet af kristendommen) sammesteds er nok mest til voksne. - Det fortabte får - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.