Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 25/06/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 18/06/2023

3. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 15, 1-10 - Det fortabte får og den tabte mønt

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
"Store blive-fundet søndag". Et dyk ned gennem Religionspædagogiske noter til eksistensfilosoffen Gabriel Marcels nåde-erfaring kan anbefales.
Billedet på siden: Gary Roulette, "Parables of the lost coin and the lost sheep" (Via bishop Fishers prædiken).
Det handler om heling af brudte relationer, ikke så meget om den enkelte syndighed (Baily, se eksegetiske noter med link til mere)[2022]

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Se Carl Koch. Jesu lignelser. - (Endnu en lejlighed til at anbefale Carl Koch - han bringer ud over gode tolkninger også sammnenligninger med andre fortællinger med et vist lignende, men ofte kontrasterende indhold).
"Sådan er Guds Kærlighed. Som Hyrden tænker på og går efter det ene tabte Får, sådan tænkes der på Synderen, særligt, mere end på de andre, fordi han trænger mest til det." John Petty: Se mere

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 15

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Birgitte Bech: Kirkekunst: Evangeliet er ikke, at vi finder, men at vi bliver fundet! .. Axel Hou har i 1916 malet sin stilfærdige hyrdedreng med alvor og ømhed,..kald det så bare et glansbillede. I kraft af drengens renhed i blikket og stærke hænder er altertavlen mere et beroligende andagtsbillede end et fortællende billede. Se her -

Hilary, Bishop of Poictiers, (died, A.D. 368), is said by Jerome to have translated nearly 40,000 lines of Origen. On Luke xv: 4, he says: "This one sheep (lost) is man, and by one man the entire race is to be understood; the ninety and nine are the heavenly angels * * * and by us (mankind) who are all one, the number of the heavenly church is to be filled up. And therefore it is that every creature awaits the revelation of the sons of God." Hanson, John Wesley. Universalism the Prevailing Doctrine of the Christian Church During Its First Five Hundred Years . Universalist Publishing House. Kindle Edition.

Faren er altså villig til å ofre familiens livsgrunnlag (han lar yngstemann få arven, og antagelig selge den for spottpris for å få kontante midler), og familiens ære egentlig en del av livsgrunnlaget det også for å rette opp de brutte relasjonene.
Fokus i en slik lesning er ikke på ®omvendelse¯ hos sønnen(e), eller på enkeltsyndene særlig den sløsete måtte ha på samvittigheten, men på de brutte eller skadde relasjonene og på farens betingelsesløse mottagelse og tilgivelse. "The Cross & the Prodigal Luke 15 Through the Eyes of Middle Eastern Peasants" 2. utg. 2005, av Kenneth E. Bailey, InterVarsity Press. i Jon Aalborgs referat - mere om Bailys argumentasjon Se her

For Isak af Nineve er de 99 får i bjergene de rationelle væsener, Gud har skabt, som ikke er faret vild: englene. De er, hvor de skal være, sammen med hyrden (Kristus) i bjergene ("himlen", "gudsriget"). Men der er et vildfaret får, ét får, der har forvildet sig ned fra bjergene og nu er i akut fare. Dette får repræsenterer ikke et enkelt vildfarent menneske, et enkelt individ, men hele menneskeheden. Det vildfarne får er i virkeligheden os alle. Og Gud sender sin egen Søn for at finde hele menneskeheden og føre os tilbage til bjergene, hvor vi hører hjemme. For vores himmelske fader vil, at ikke et eneste menneske går fortabt (cf Lars Sandbeck)

[153/tr03-a ]

Religionspædagogiske noter:Samtale udfra billeder kan være oplagt. Fra "pastoraler", som det så smukt hedder, Den gode hyrde midt sin flok, eventuelt med et lam på skulderen, til hyrden, der trodser alt for det fortabte fårs skyld. Billeder findes her i Elementer: Marcel-citatet (en filodof der bliver "fundet" eller overskyllet af kristendommen) sammesteds er nok mest til voksne. - Det fortabte får - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 3. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Luther, Martin
Learn from this, then, that our neighbor is to be sought as a lost sheep, that his shame is to be covered with our honor, that our piety is to be a cover for his sins. But nowadays, when men come together they backbite one another.. [0000] Se mere

Hauge, Nana
Kristus opfyldte loven for os. Han tog al vor skyld og bare vore overtrædelser med op på korset. Men han ophævede ikke lovens bud. Kaldet til at følge ham og elske Gud og næsten gælder stadig - ja faktisk hævder kristendommen, at livet, evigheden er at leve i den kærlighed, der sætter den anden før mig selv. [2017] Se mere

Fonsbøl, Erik
Men måske forholder det sig også omvendt. I virkeligheden venter Gud måske på vores indgriben i verdens skæve gang og i vores næstes somme tider ubærlige liv. Og måske er det den indgriben, vi sendes ud til herfra i dag med dåben og nadveren og et par meget manende fortællinger i hjertet - alt sammen beregnet til at give os mod og lyst til at leve som det, vi ifølge denne provokerende Jesus er: inderligt elskede og hellige mennesker - og til at søge livets mening, der hvor den er. Og når vi så finder den der, hvor vi ikke troede, den var, livets mening - ja, så bliver der glæde - virkelig glæde - både på jorden og i Himlen. Amen [0000] Se mere

Fisher, Douglas John
The story is about an inanimate object a coin. The coin does not care if it is found or not.. The coin does not know it needs to be saved. And yet the woman (God) looks for it. It matters to God. God has an inbuilt desire to look for us. God is love and God will love whether we want to love back or not. As our Presiding Bishop Michael Curry says, "if it is not about love then it is not about God." [0000] Se mere

Capion, Jeanette
Fortabt fordi vi ikke magter vores liv, fordi vi ikke kan overskue alle de ting, der skal til for at være et succesfuldt menneske i verdens øjne.
Så mange ting at leve op til.
Leve op til?
Op?
Det er et mærkeligt ord at bruge om noget, der kun tynger ned af.
Trækker os ned.
Helt ned.
[2015] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].