Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

8. søndag i treenighetstide
Dato:23/07/23
- Siste - Neste - Opdatert: 04/07/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 6, 19-24 Gud og Mammon. Øyet er kroppens lampe

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: Det viktigste i teksten er vel temaet "Du kan ikke både tjene Gud og Mammon". Men de teologisk interessante ordene om øyet har vi med. Den norske oversettelse står alene i den måte den vender forholdet mellom kropp og øye. Det betyr noe. Hvis øyets klarhet betinger kroppens sundhet, da blir det viktig, hvordan øyet kan bli klart. (Øyet har den betydning flere steder i NT Mt 20,15; Mt. 7,3) Hva kan hele det syke øyet? - Kjærlighet! En mulig eksempelfortelling er H. C. And./ersens eventyr Snedronningen. Se inngang her, hvor ..det er en gjenfortelling - på dansk av eventyret. Klik for at åpne.
Soteriologisk spennende - men vanskelig umiddelbart å bruke, da man må forklare at teksten mest sannsynlig skal oversettes annerledes. Og man må, for ikke å forråde perikopens hovedanliggende, ha frem at feilsynet som gjør kropp og menneskeliv sykt er dyrkelsen av Mammon!
Hvis man vil ha autoriteten i orden bakom rikdomskritikken, følg lenke under religionspedagogiske notater.
Bildet er El Greco av Jesus. Jeg tenkte det kunne få et par linier av et dikt, som Grundtvig skrev til sine sønners konfirmasjon til å angi sammenhengen, det sunde øye er det som er vendt mot himmelen. "..med øyet som det ble skapt, vendt mot himmelen,
lys våken til alt vakkert og flott nedenfor,
men med de dype lengsler godt kjent,
bare fylt med glans fra evigheten." (Oversatt uten respekt for metrikken).

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Finnes ikke i Lectionary Greek, Textweek, eller i de danske tekstrekkene. Dog er det overlapp netopp ang. ordene om Gud og Mammon. (Men den danske siden handler mest om bekymring - og er parallel med norske 12. i tr.hvor v. 24 er første verset i perikopen).

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 6 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

Den nye norske oversettelse er ret unik. "22) Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. 23 Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørket!" - Her er det kroppens lystilstann som har som effekt på øyets klarhet og sundhet. I den danske, den svenske i Lutherbibelen, er lyset i kroppen betinget af øyet, at det er frisk, lyst.Slik var det også i norske oversettelsen 78/85: "Det er øyet som gir legemet lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst. 23 Men er ditt øye sykt, blir hele legemet mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørket! et er "klart" - av haplous - enkelt, simpel; om logos:, uden Omsvøb; om Pers., ligefrem, jævn, Pind., Att.; enfoldig, Sidg. Om Vej: lige, kort; om Paastande: afgjort, almengyldig, Att. -

[758/tr08-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Gå gjennom lenke - det finnes to varianter av samme mening hos Luther om rikdom. At det er tyveri å være rik! - Rigdom - ejendom - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.