Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven
Dato: - Søndagens tekster - Oppdatert: 27/07/2022

8. s. i treenighetstide
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen prekentekst:Mt. 6. 19-24 -

Bibelen - oversettelser:
| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway - Lutherbibel 1545
(Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det viktigste i teksten er vel temaet "Du kan ikke både tjene Gud og Mammon". Men de teologisk interessante ordene om øyet har vi med. Den norske oversettelse står alene i den måte den vender forholdet mellom kropp og øye. Det betyr noe. Hvis øyets klarhet betinger kroppens sundhet, da blir det viktig, hvordan øyet kan bli klart. (Øyet har den betydning flere steder i NT Mt 20,15; Mt. 7,3) Hva kan hele det syke øyet? - Kjærlighet! En mulig eksempelfortelling er H. C. And./ersens eventyr Snedronningen. Se inngang her, hvor ..det er en gjenfortelling - på dansk av eventyret. Klik for at åpne.
Soteriologisk spennende - men vanskelig umiddelbart å bruke, da man må forklare at teksten mest sannsynlig skal oversettes annerledes. Og en må, for ikke å forråde perikopens hovedanliggende, ha frem at feilsynet som gjør kropp og menneskeliv sykt er dyrkelsen av Mammon!
Hvis man vil ha autoriteten i orden bakom rikdomskritikken, følg lenke under religionspedagogiske notater


Liturgisk:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa HammerSe her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.-

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER|

Dagens bønn: Se her


Til eksegesen

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Eksegetiske notater: Finnes ikke i Lectionary Greek, Textweek, eller i de danske tekstrekkene. Dog er det overlapp netopp ang. ordene om Gud og Mammon. (Men den danske siden handler mest om bekymring - og er parallel med norske 12. i tr.hvor v. 24 er første verset i perikopen).

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 6 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Den nyeste norske oversettelse er ret alenestående. "22) Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. 23 Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørket!" - Her er det kroppens lystilstann som har som effekt på øyets klarhet og sundhet. I den danske, i Lutherbibelen og mange andre, er lyset i kroppen betinget af øyet, at det er frisk, lyst.
Øyet er "klart" - av haplous - enkelt, simpel; om logos: uden Omsvøb; om personer, ligefrem, jævn, enfoldig; Om Vej: lige, kort; om Paastande: afgjort, almengyldig. [Redaktøren]. -

Knut Grønvik Kommentar til teksten
Selve tanken om at øyet opplyser kroppen, er naturligvis feil og avleggs. Likevel får den fram en tidløs sammenheng: Det du retter oppmerksomheten mot, påvirker ditt liv. Det du fyller sinn og sanser med, vil prege dine valg og handlinger. Det du tar inn, gir seg utslag. Kroppen, vårt synlige liv, taler om det usynlige.
Tar du lys inn, vil du kunne spre lys gjennom det du gjør... Se mere .

[758/tr08-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Gå gjennom lenke - det finnes to varianter av samme mening hos Luther om rikdom. At det er tyveri å være rik! - Rigdom - ejendom - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her
Ordet.be: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.