Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 02-10-2022 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 29/09/2022

16. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. , 11- 19 - Lazarus' opvækkelse fra de døde

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Se under rel.p.noter - link til Skovgaards billede i Viborg Domkirke - hvor opvækkelsen kompositorisk er kædet sammen med indtoget i Jerusalem.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Udsnit af en næsten litterært komponeret 2: Halvårspåske kaldes denne søndag af og til - med

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 11

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

John Petty: Jesus responds differently to Mary than he did to Martha. Here, Jesus does not engage in high-level theological discussion as he had with Martha.
Instead, surrounded by death and mourning, he was "greatly disturbed in spirit and deeply troubled." Enebrimesato has its root in the sound of a horse snorting, and expresses great anger. Etaraxen relates to fear and dread. Another possible translation: "He was enraged in spirit and agitated with fear." - Nevertheless, this is a necessary confrontation. True life and resurrection cannot deny the reality of death. Sorrow is a part of human existence. In response to the grief and sorrow he sees, Jesus is overcome by grief and sorrow himself. Out of love and compassion, he shares fully in the sufferings of life. Se her

[266/tr16-b ]

Religionspædagogiske noter:Indgår i arbejdsarket "Jesus som helbreder" (Se nedenfor).
Det er virkelig den ultimative helbredelse, der er tale om. Nogle husker måske filmen Superman (den første). Der er én ting superman ikke må: bruge sine superkræfter til at sætte tiden tilbage - den helt basale verdensorden må ikke røres end ikke af Supermans gode projekt. Men da så hans elskede omkommer i et jordskælv, mens han er ved at redde fjerne hjørner af verden, så driver kærligheden ham til at sætte tiden tilbage. (Det gøres meget bastant ved at han stopper jordens rotation og drejer den en omgang (et døgn) tilbage, så han kan nå i sidste øjeblik at redde hende ud af den spalte i jorden, hun ellers endegyldigt var forsvundet i.
Uanset hvad der fysisk er gået for sig der i Betania, så har evangelisten villet fortælle at Herrens kærlighed for det første er så menneskelig som noget menneskes, han græder og lider med dem, han elsker - for det andet overstiger den fuldstændig den menneskelige kærlighed. Den er ikke bundet af tiden, den er heller ikke udtryk for overskridelse af en eller anden ekstern, tyrannisk guddommelig regel, for den er forbundet med eller er en del af Guds skabelserkraft og væsen, som er over og uden for tiden, som så også er herre over tidens følger. - Jesus som helbreder - Lazarus opvækkes - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 16. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bech, Birgitte
[Halvårspåske]: Beretninger om dødes opvækkelse rammer os lige her, hvor livet ellers ubønhørligt svinder. Ved den 'rigtige', den store påske i foråret fejrede vi opstandelsen, mens vi oplevede euforien over livets gennembrud i naturen. Opstandelsesunderet var næsten sansbart for os, livsmodet bruste under forårssolen, og påskeliljer lyste som givne tegn for livets sejr over døden. Nu på den anden side af efterårsjævndøgn er solen på tilbagetog, blomsterne visnende og mulmet voksende - også i vore bekymrede sind. Det er på alt for mange måder en mørk og kold tid, vi gennemlever. - Her om nogen sinde har vi brug for, at Gud velsigner og forbavser os [2022] Se mere

Christensen, Leise
Storm P, den uforlignelige, gamle humorist har et sted en tegning, hvor man ser en gammel graver sidde lige så stille og hvile sig på kanten af den nykastede grav med kasketten omme i nakken. En mand kommer forbi på sin vej gennem kirkegården, og han siger til den siddende graver: "Nå, har vi fået lov til at være lidt oppe i dag"? Det er jo en skør bemærkning, men den rammer alligevel noget centralt som de fleste af Storm Ps tegninger. For allerede det, at vi alle har fået lov til at være lidt oppe i dag - det, at døden og graven ikke har os, men at vi er oppe, at vi lever, det er et under, et glimt af Guds herlighed. Det virker naturligvis som et lidt selvfølgeligt under, men enhver, som har mistet en elsket, lige har rejst sig fra alvorlig sygdom eller på anden måde har mistet overblikket over sin tilværelse, ved, at dagen i dag, hvor vi har fået lov til at være oppe, er et under midt i sin almindelighed [2016] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Vi lever stadig på én måde med tiden som en endelige række punkter - som hver især er et "point of no return" - vi kan ikke spole vores liv tilbage som en anden videofilm henover noget, der er sket, og så få et nyt forløb frem. Selv om man nogle gange måske brændende gerne ville.
Men denne ene opvækkelse er en forudgribelse af disciplenes erfaring og møde med Jesu opstandelse og den ændrede ved, at vi tror at tiden og døden, som vi kender dem, er det eneste og endelige der findes. Der findes en anden måde - noget som vi ikke så godt kan kalde tid, fordi det forstår vi kun som fremadskridende - så derfor hedder det evighed.
[2010] Se mere

Hjerrild, Frederik
Jesus går hen til graven og beordrer dem til at tage stendøren væk fra graven. Men nu bliver det for meget selv for Martha. Martha - hun er nok en af de vigtigste kilder til vores trosbekendelser, for hun havde lige sagt det der er centralt i trosbekendelserne: "Jeg tror at du er Kristus, Guds søn, han som kommer til verden". Det er flot sagt, det er hun den første der siger. Peter sagde det samme senere, og det er ham der er blevet husket for at have formuleret disse ord, og det var ham der fik overdraget en lederposition blandt apostlene - men Martha var altså først!..Vi kan lære noget af det her. For det er jo rigtigt at vi i trosbekendelserne har noget solidt og godt med i bagagen, noget man kan støtte sig til. men det vigtigste ved vores tro er at den vender fremad. [1994] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].