Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato: - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 26/10/2023

2. s. i åpenbaringstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Mk. 1, 3-11

:

Redaksjonelt: I de kirkeårsordninger man umiddelbart finner der møter vi denne teksten i adventstiden. (Amerikansk). I Danmark er brukes parallellen hos Matteus - men på Bededag. Egentlig epifanitekst er den så vidt ikke - men den bebuder epifanien - "det større". Og himlen som deler sig, og røsten som erklærer ham for sønn er epifani, og som Sjur Atle Furali skriver "Åpenbaringstiden begynner, og slutter, med Faderens røst. På gjeldende dag over Jordan, så til sist på forklarelsens fjell". (Salmevertøy). [Salmeverktøy denne søndagen]
Bildet er av Giotto. Se mere via Religionspædagogiske notater.

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: ]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - http://www.prekenhjelp.net/Aapenbaringstiden,%20II/2%20sondag% 20i%20aapenbaringstiden,%202%20rekke.htm.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

-

[812/aap2-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Om Jesu dåb - to optikker: Kristologi fra oven - og kristologi fra neden. Giottos billede understreger at det er røsten fra himmelen, der er afgørende. Gud synes at tale i megafon! I kirkeåret kan epifanitiden (åbenbarelsestiden) ses om indrammet af denne kærligheds- og sønneerklæring ved dåben og så den tilsvarende ved åbenbarelsen på bjerget. Fra neden - læs citatet fra "Gennem vand". Følg link: - Jesu dåb - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen Skriver
Jesus, som selv var uten synd, dykket ned i det samme Jordan-vannet som de andre, som kom med syndene sine. Han viste at Gud også går med i det gjørmete vannet som menneskene beveger seg i. Gud bekreftet dette med sin stemme fra himmelen, så alle hørte det og forsto det. Gud sa altså ja til den helt solidariske kjærligheten Jesus viste. [2021] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.