Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 05/05/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 20/04/2023

Bededag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 3, 1-10 -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Man kan se at redaktøren som så mange andre har haft konfirmation bededag - ikke så udbyggede kommentarer. Men basis er der som altid!
Work.Pr. og LectGreek er begge til adventssøndage.
Billedet er "Johannes Døber" Bergen museum. Birgitte Bech bringer et helt utroligt flot billede af skulptur af Johannes Døber (Erik Heide) med god kommentar. Link under "Fra faglitteraturen"

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 3

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Birgitte Bech. KirkekunstPå Asminderød Kirkes kirkegård har fra 1992 stået en grov skulptur i granit og støbejern, som viser Erik Heides karske fortolkning af den strenge Johannes Døber. Døberen på kirkegården uden for kirken er forløberen, og inde i kirken er det oftest en anden, der får ordet, når evangeliet lyder, og mennesker modtager dåb og nadver til syndernes forladelse.Se her -

[135/bededg-a]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Bededag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].