Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato:18/02/24 - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 12/02/2024

1. s. i fastetiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 16, 21-23

:

Redaksjonelt: Lectionary Greek, Working Preacher skjærer først etter v 28 (så vi har med Jesu ord om etterfølgelse). Danske beskjæring er slik at ordene følger sammen med Peters bekjennelse.
Tekstboken er utsnitt av Harald Kaasa Hammer: "Lukk meg i dine smerter inn. Luther forlag 2000". Minner om stedet, Jeriko, hvor tradisjonen forteller fristelsen i ørkenen (3. fristelse) finner sted. Gode, utfoldede betragtninger over fristelsen til å gå den lettvinte veien.
Bildet er av danske maleren Niels Larsen Stevns. [Fuld størrelse - med spennende bildetolkning av Birgitte Bech

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: Maja Leonora Skålvold]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Ingresser/introer til søndagens tekster til bruk i liturgien: HER - Ved Knut Grønvik. [ Om..

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen:

Sakprosa til kapitlet: Mt. - 16 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

John Perry om korset.
Det virker rart å si, men korset var lidt en sak i den tidlige kirken. For jødiske kristne var det å bli "hengt på et tre" assosiert med en gammel forbannelse. Paulus refererer til det i Gal 3:13: "Kristus løste oss fra lovens forbannelse ved å bli en forbannelse for oss - for det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre" (Referansen er Dt 21: 23.)
Det var én ting. Den andre var at romerne brukte korsfestelser som en kampanje for hjemlig terror mot alle som planla mot Romas interesser. Det var en ydmykende og grusom måte å dø på. Ingen romersk statsborger kunne korsfestes. Det var bare for slaver og politiske opprørere. Budskapet var klart: Dette er hva som skjer med mennesker som gjør opprør. Det er på egen høyeste risiko.
Korset ble ikke et populært som bilde/symbol for kristendommen før på 500-tallet. Det tidligste bildet av Jesus fremstiller ham som den gode hyrde, ikke den korsfestede. Det tidligste kjente bildet av korset er et stykke grafitti som gjør narr av selve ideen om at Gud dør på et kors. Se her -

Fartein Valen-Sendstad:"Djevelen har et godt brohoved i flokken" (s. 210)./. Kanskje mange jøder så på Jesus som en profet i slekt med Elia og Jeremia. Et slikt hint kommer fra Emmausvandrerne. "Han var en profet mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket," Luk 24,19. I disippelflokken var han nok en messiansk skikkelse. "Og vi som hadde håpet at det var han som skulle utfri Israel!" Luk 24,21. I Peters reaksjon på Jesu tale om lidelsen, lyder noe lignende: "Gud fri deg, Herre! Dette må ikke hende deg!" Matt 16,22.
Det er tydelig at de hadde sterke opplevelser sammen med han, ja at de satset på han og trodde han skulle føre dem inn i en ny framtid. Påsken og dødsropet på korset knuste alle disse bilder. Det var ikke en redningsskikkelse og en Messias som hang der, men den forbannede. (s 238). I Hva er kristentro.

[822/sif1-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
På samme måte som andre mennesker, møtte Jesus stadig fristelser til å gå den lettvinte veien. En gang kom de og ville gjøre ham til konge med makt. Det var jo konge han skulle bli. Men Jesus vek unna. Det var ikke denne måten det skulle skje på. (Joh 6,15)
Den lettvinte veien er også en av våre hovedfristelser. Langt inn i den kristne tjeneste fristes vi til dette. Hvis vi bare mener det godt, fristes vi til å manipulere, plukke bibelord ut av sin sammenheng, og hoppe over bibelord som ikke er så populære for tiden. Guds ord er offentlig i den forstand at alle skal ha fullt innsyn i det vi sier, og alt vi forkynner skal ligge åpent for Guds ansikt. Trikse-, mikse- og fikse-kulturen må ikke få feste seg i menigheten!
"Vi har tatt avstand fra all fordekt og skammelig ferd, vi bruker ikke knep, og vi forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt anbefaler vi oss selv idet vi vender oss til hvert menneskes samvittighet". (2 Kor 4,2)
[2000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.