Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

2. søndag i fastetiden / Sø

Dagens evangelium: Luk. 7. 36-50 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det er et veld av stoff - også hvis en tar med "Teksten denne uge".
Under eksegese er det "derfor" det er mellom tilgivelse og kjælighet tatt opp.
Jeg har satt sammen Hammar og Møllehave i prekesitatene. Den første vil hjelpe oss til ikke å glemme den faktiske syndighet til kvinnen, at det hun gjør har onde konsekvenser, den andre gir et noe annet bilde. Ingen av dem spør til den sosiale virkeligheten som kanskje var årsaken til kvinnen sin synd. Så synden ikke bare er individuell, men til en viss grad felles. Den vinkel befrier oss kanskje for å falle i den fariseiskhet, som Møllehave advarer mot.
Kanskje jeg vil (2021) ta opp trykket i oss fra vår bevissthet om alt det mennesker "tenker med seg selv"..om oss. Ha med i tanken Wigh-Poulsens ord om skyld og skams sekularisering (Klikk på lenke under religionspedagogiske notater).. og så kjærlighetens sirkelbevegelse - jfr "eksegese".

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Michal Beth Dinkler i WorkingPreacher har en hovedinngang som ikke er helt vanlig: Det at Simon "tenkte med seg selv". Slik prossess er uvanlig i samtidig litteratur - Jesu reaksjon på det usagte avspeiler en oppfyllelse av den gamle Simeons forutsigelse i templet "Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen." - En interessant vending til den veldig utfoldede helhetstolkningen kommer til sist - for oss: Inspirasjon til den uopphørlige bøn 1.Tess. 5,17 - men les hele tolkningen.
Det vanskeligt med dette "derfor" i v. 47. Klik inn på bibelkommentarene fra BibleHub for å se at det ikke er entydigt! Men etterhvert heller nokk de fleste til den ny norske oversettelses måte at vende tingene. (Men ikke den danske, som er som den norske fra 1930). Jeg siterer her en av kommentarene: "Her faith and her love were one; it was "faith working by love" (Galatians 5:6), and the love proved the faith. Spiritual things do not admit of the clear sequences of earthly things. There is with God no before or after, but only an eternal now." [Min kursiv].
På danske Teksten denne uge skriver redaktøren: "Det er rimeligt at cirkelbevægelsen mellem at "få løst/eftergivet meget og elske meget" skal forstås helt som 1. Joh. 4. Hun elsker Jesus (Gud), fordi hun kender den Guds virkelighed (af kærlighed, der løser), der er omkring ham.."

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 7 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Jesus som missionalt forbillede - fra Wesleys Notes, se v. 36: We sley's Notes - p. 36 - i hans tilgang til farisæerne - snedig som en slange, blid som duen. -

Dansk 2002 Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.
Norsk 2013: Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.
1930 Bokmål: Derfor sier jeg dig: Hennes mange synder er henne forlatt, for hun elsket meget; men den som lite forlates, elsker lite.
1938 Nynorsk: Difor segjer eg deg: Tilgjevne er dei mange syndene hennar; difor er det ho elskar so mykje; men den som lite vert tilgjeve, elskar lite.
Nye svenske overs.: Drfr sger jag dig att hennes många synder r frlåtna, vilket hennes stora krleksfullhet visar.
Lutherbibel 1545: Derhalben sage ich dir: Ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt; welchem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.
King James Version Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.

[823/sif2-h ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Skyld Fotomodels talestrøm om den skyld, hun indser hun pådrager sig ved at give folk behov, som de egentlig ikke har - Skyld nedenfor.
Skyld, skam, dom - og moderne livsstil Citat af Henrik Wigh Poulsen (og link til artikel) om hvordan skyld og skam er flyttet ud af kirken og ind i idealdannelsen omkring sundhed, succes og fremtræden. Se "Skyld, skam.." nedenfor.
Ønsker man et afsæt for tale om forskellen på terapi og tilgivelse kan Olfax tegneserien om den nye oversættelse af Fadervor 1992 - altså en parodi på.. bruges. [Oldfax - Se her] - Skyld - Skyld, skam, dom - og moderne livsstil - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut
lekse for oss som dømmer de dømmesyke
Han oppvurderer kvinnen alle så ned på, og roser det uhørte hun gjør. Han merker den ekte kjærligheten i det, skapt av den store kjærligheten som tilgir hennes og våre mange synder.
Men vel så oppsiktsvekkende for oss som har lært å fordømme de dømmesyke, er måten Jesus møter fariseeren på.
Jesus viser ham respekt som et moralsk menneske. Han lar Simon selv få trekke konklusjonen om kjærlighet og tilgivelse. Før han anvender den på situasjonen og oss så leksen sitter.
[0000] Se mere

Hammar, Harald Kaasa
Jesus og Simon og kvinnen var enige om én ting: Hun hadde mange synder på samvittigheten. Hennes ulykke var de mange synder hun hadde belastet seg selv med, og de mange synder hun hadde delt med menn, og ufreden dette hadde skapt i hjemmene deres. Hun hadde gjort Gud sørgmodig over henne og over mennene og konene deres og barna deres. Hun hadde vakt hans vrede og hans ønske om å reise seg og gjøre slutt på elendigheten.
En kvinne som stjeler ømme stunder med en annens mann, støtter hans svakhet, og krenker kona hans i det innerste av hennes kvinnelighet. Barna hans bøyer nakken under andres lidderlige flir: "Der går sønnen til han som..." Ryktene bobler og henter opp det verste som bor i alle som hører på dem.
Jesus utstrålte Guds frelsesvilje mot denne kvinnen. Og han gjorde det på en måte som ikke diskriminerte de bedratte kvinnene og barna som bar farens skam. Han unnskyldte henne ikke...
[2012] Se mere

Møllehave, Johannes
Citat fra trykt prædiken: Farisæerne skilte sig ud som retfærdige spekulanter, der påholdent gjorde det rigtige.
Men så var der altså en synderinde i byen. Grundtvig har digtet så mageløst dejligt om hende:
'Ja til vor trøst evindelig / du var en synderinde / så grueligt vildfarende som nogen kærlig kvinde'
Farisæerne kendte reglerne og holdt sig inden for stregerne - men den kærlige kvinde blev grueligt vildfarende. Den tilmålte og beherskede, den retfærdige og moralske skal nok vide at holde på sig selv. Men den kærlige glemmer regler og påholdenhed. Så kan det kun gå galt. Farisæerne skilte sig frivilligt ud og var stolte af det - hun blev derimod uden at ville det en udskilt.
Farisæeren i os kan altid finde noget at stole på: noget uangribeligt i os selv - især da i forhold til andre. [Til Glædens Gud]
[0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.