Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven
Dato: - Alle gudstjenestens tekster - Opdatert: 08/10/2023

17. mai / mandag 17. mai
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst:Mt. 22, 17-22

:

Redaksjonelt: Nb nesten samme tekst (v 15-22) til 21. s. i treenighetstiden, 1. rekke .
4 norske prekener sitert med lenke. Mye forskjellige vinkler. Fra at "å gi Gud hva Guds er" ses individuelt, det handler om egen frelse, til - i anledning av nasjonaldagen - hvordan gir vi Gud hva hans er som felleskap - over flere mellemstasjoner. Er det noen som vil kjenne redaktørens vinkel, så gå via danske parallellen. En gammel (1993!) preken, men ganske god. Med spissformuleringer, som noen kanskje kan bruke. Til slutt vil jeg som tilfyttet danske bekjenne: "Ja, jeg elsker dette landet, og vil med glede gi hva som hører det til!"

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Norsk Hymnologisk Forenings Salmeverktøy - kirkeårsoverveielser mm. Se her [Denne søndag ved: ]
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.
t22b.htm

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Kirken har bygget en to-regimentelære på denne fortelling. I den katolske kirke ble det til dels en maktdeling. Kirken hadde makt over alt åndeligt, moral, mm. Kejseren var prinsipielt underordnet, men tog seg av det verdslige.
Protestantene sideordnede i praksis aktørene - selv om den verdslige makt skulle høre og følge Guds Ord. Og kirken som sådan konsentrerte seg om det åndelige - i praksis vendte den folkets bevissthet unna den politiske verden. Det er å bevege sig unna Jesu mening - alt tilhører Gud! Guds rike utfolder seg ikke bare i privatlivet og i det nære sosjale livet - men vil også forme inn i det felles (samfunns)livet. Slik må redaktøren se det. (Se under to sitater).

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 22 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet" [På det språk de er krevet på]:

-

[838/17mai-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Edvardsen, Egil (LBK)
..framfor alt skal vi være opptatt av å gi Gud det han skal ha. Vi skal være opptatt av å gi av vår tid, vår evner og krefter og vårt jordiske gods til Guds rike slik at det kan utbre seg og evangeliet kan bli forkynt for mennesker.
"Gi Gud hva Guds er," sier Jesus. Framfor alt skal vi tenke på vår egen sjel. Det er lett å bli så opptatt med alt annet at vi glemmer vår egen sjel og vår egen frelse.
[0000] Se mere

Hauge, Harald
..samtidig peker han på noe keiseren ikke kan gjøre krav på. Det finnes noe som er Guds. Noe som ikke keiseren har skapt.
[Hva mener Jesus?] at penger, økonomi og politikk er en ting, mens menneskers åndelige liv er noe annet. At en skal gi Gud sin åndelige side, mens staten kan gjøre krav på resten? Sånn omtrent? Slik argumenterte for så vidt også Quisling og NS under krigen..
[Et annet bilde] det er sånn man skal kjenne det igjen: Det som tilhører Gud, bærer Guds bilde. Og bang! Det er altså der Jesus virkelig smeller til. For nettopp dette med Guds bilde, det er jo et gammelt og viktig begrep, det, i den jødisk-kristne tradisjonen...
Mennesket, som bærer Guds bilde, er din første lojalitet. Du er kalt til å elske din neste som deg selv, og til å se Guds ansikt i dine medmenneskers ansikt. Alle sammen...Disse idealene er større enn nasjonen Norge
[2018] Se mere

Helgesen, Leif Magne
[Almen, tekst ikke angitt] Er vi rause som nasjon?.. Er vi rause på Svalbard?
Jeg tror det! I hovedsum er vi rause i Longyearbyen og på fastlandet. Verdier denne dagen er klare. Vi feirer frihet og likeverd... at vi har fred.. at vi har trosfrihet, vi har meningsfrihed, vi har et demokrati hvor vi alle er med på å bestemme.
Men våre verdier blir satt på prøve..
[2019] Se mere

Riktor, Fred (Jesusnett)
Hva har så denne teksten med 17. mai å gjøre? Ganske mye... I disse maidager har vi feiret 70-årsjubileet for Norges frigjøring etter fem års okkupasjon... okkupasjon av en fremmed hærmakt. De av oss som er gamle nok til å huske noe fra den tiden, har stor forståelse for jødenes holdning til dem som svek landet sitt under krigen. Mange som ikke svek, måtte betale dyrt for det. Samtidig har vi lært noe av Jesus om tilgivelse... [2015] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.