Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 12/11/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 08/11/2023

23. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 22, 15-22 - Kejserens billede og betaling af skat

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
2023: For første gang i mange år redigeret aktuelt. Billedet: Kejserens mønt, siden med hans portræt. Se norske parallel for at se den anden side af mønten.
Se også fire norske prekener til + citater fra faglitteratur: 17. mai, 2 rekke .
Birgitte Bech er nedenfor refereret for forholdet til den lutherske kaldstanke - men hele vejledningen rummer relevant analyse af spørgsmål om samfund, magt mm.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Spreadsheet til salmevalg af Samuel Skadkær-Munch.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: 2p> Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [ Conscientious engagement in the world, based on what we believe is true.]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 22

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[173/tr23-a ]

Religionspædagogiske noter:Man må forklare de tidshistoriske forhold. At nogle anså det at betale skat som afguderi, fordi der på de romerske mønter var et billede af dem romerske kejser, som blev dyrket som gud. (Man kan dramatisere det og fortælle om sicarierne, som kunne dukke op og dolke folk ihjel (Sicarier = knivstikker), hvis de hjalp besættelsesmagten). Det er fortællevinkelen i Den hemmelige Vej SE HER.
Der er tradition for at lade netop denne stridssamtale tematisere forholdet mellem politik og tro.
Elever, konfirmander og de fleste danskere i det hele taget arbejder i virkeligheden med en slags tre-rumstænkning. To lidt fjerne rum - til hhv. politikken og troen, med sine særlige steder, - folketing og stemmebokse, - kirke og gudstjeneste - og så er der det "egentlige" rum: ungdoms-, hverdags-, kammeratsskabs- og arbejdslivets rum. De to fjernere rum er befolket med særlige interessenter og stedfortrædere for en selv. Man ku' godt få lyst til at bibringe det moderne menneske lidt 70'er-indsigt: "Alt er politik"! - og dernæst et nyt slogan: "Alt afhænger af tro" - eller mere parallelt og provokerende: "Alt er fromhed".
Jesu ord kan ikke bruges til tre-rumstænkning, heller ikke to-rums' - selv om det sidste faktisk ofte er sket. Der er en massiv, kirkelig tradition for at Jesu ord om at give Kejseren hvad kejserens er osv, betyder at tro og politik er to forskellige og hinanden uafhængige verdener. Jesu spørgsmål om hvis billede en mønt har, som spørgerne selv bærer på sig, skal fortælle dem, at de allerede er involverede med kejseren - og at spørgsmålet er hykleri - Jesus svarer ikke på, hvad de egentlig skal give kejseren. Skat som kejseren vil have det? Skattenægtelse - eller oprør? "Giv Gud hvad Guds" er betyder selvfølgelig at det hele er Guds - også den politiske verden og afgørelserne dér.
I temagruppen godt og ondt - fx. farao og jordemødrene og tinminebyen Oruro - og gruppen fællesskab og samfund - er der nogle elementer, der forholder sig til spørgsmålet om tro og politik.
- Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene) - En tinmineby i Syd-Amerika - Den hemmelige vej, Vælg selv... - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 23. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Luther, Martin
..vi skal af Kristi ord lære, hvordan vi skal forholde os mod begge disse riger, Guds og kejserens, så vi giver ethvert af dem sin ære og hvad det tilkommer. For de er begge anordnet og indstiftet af Gud. Og det skal ikke bekymre os, selv om de, som er ansat i begge riger, ikke er fromme, men misbruger deres embede, især mod de kristne, og skælder os ud og forfølger os som ulydige og genstridige. Det må og skal vi tåle. Dog sådan, at vi beholder den ret at straffe dem med vor mund og sige dem sandheden og ikke lade den beskyldning, de lægger på os, blive liggende på os. Når vi gør det, så har vi gjort vort. Det øvrige, hvordan og ved hvem han vil straffe dem, befaler vi Gud...
.. den første sætning: "Giv kejseren, hvad kejserens er", angår befolkningen. Den anden: "Giv Gud, hvad Guds er," er især sagt til øvrigheden.
[1544] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Kejseren lod sit billede præge i sine mønter, og kaldte sig også Gud på dem. Men uanset hvor blanke de blev pudset har næppe kunnet spejle mere end grådighed i det øje, som så i dem.
Gud prægede sit billede i sin skabning, da han skabte mennesket. Det er det billede, som kan blive et himmelspejl i mulde. Kærligheden, hengivelsen kan gennemgløde mennesket sådan at pludselig lyser billedet frem...
..//.. vi skal overveje, hvordan vi giver Gud hvad Guds er også her. Teknik, videnskab, politik er en del af den muld som vi er omgivet af.
[0000] Se mere

Christensen, Jørgen
Se, når jeg begynder her, så er det, fordi netop denne søndags evangelium med spørgsmålet om skattens mønt og svaret om at give kejseren, hvad der er kejserens, og Gud, hvad der er Guds, sammen med en ganske bestemt fejltolkning af Luthers to-regimentelære er blevet brugt til at forsøge at gøre kirken alt for tavs alt for ofte. [0000] Se mere

Brønnum, Jakob
Når man læser teksten på den måde, som Jyllandsposten og den konservative kirkelighed i den nordeuropæiske reformatoriske tradition jo så også gør, så siger man, at der er noget her i livet, som tilhører den verdslige magt og noget, der tilhører den gudelige. Men det kunne Jesus aldrig finde på at sige! - -Gør, hvad du vil, svarer Jesus, det har ingen betydning. Hvis ikke guds er alt, er kejserens ingenting. Der er fantastisk smukt. Egentlig siger, han, du skal helst lade være at betale skat, fordi når du overhovedet har noget med penge at gøre, bliver du snavset indeni. Det passer meget bedre med Jesu budskab som helhed. Jesus kan ikke bruges til at organisere verden. Man skal betale skat af en anden grund, nemlig at man er et juridisk subjekt [0000] Se mere

Bech, Birgitte
Gud skelner mig bekendt ikke mellem lønnet og ulønnet arbejde, og i hvert fald er den guddommelige mening med arbejdet ikke at puge materiel rigdom sammen. Desværre er kaldstanken kommet i miskredit efter at være misbrugt i en uhellig alliance med underbetaling og anden udnyttelse, men sådan behøver det ikke være; kaldstanken er fuldt forenelig med gode arbejdsforhold. Kaldstanken kan være en trosmæssig ressource, som giver værdighed og styrke til også ufestlige arbejdsdage. Som et kompas kan kaldstanken give hverdagen retning. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].