Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Maria budskapsdag Dato: 27/03/2022
- Siste - Neste - Oppdatert: 22/03/2022

Evangelium/evt annen prekentekst: Luk. 1. 39-45a - Maria besøker Elisabeth - og blir velsignet av henne

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Perikopen kuttes før Magnificat. De engelske inkluderer 39-45 med magnificat. Versene mangler helt i danske tekstrekkene. (Synd for dansken!)
Bilde: Visitation, St Vaast Altarpiece by Jacques Daret

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: John Petty er alltid god. Om kvinnenes relative sterke betydning hos Lukas. Om hvordan det ikke var en kortreist velsignelse Maria fikk seg. Om betydning av hilsnerne - grundig, oppmerksom eksegese. Se under - det er lenke til hele analysen.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Norsk hymnologisk Forening: Maria Budskapsdag eller rett og slett Marimesse handler om at kristendom er en høyst fysisk og materiell ting. Det underfulle og mirakuløse ved inkarnasjonen står ikke over og utenfor det naturlovmessige: Det tok et fullgått svangerskap også for Guds Sønn. At inkarnasjonen handler om kjøtt, natur og materie er dette dagen for å understreke.Se her -

John Petty: All four gospels support the equality of women, but Luke is the one who is most obvious about it. The male in the story, Zechariah, had been visited by an angel, but he did not trust (1:20) and was made mute. His wife Elizabeth, however, who was an older woman, turns out to be the heroine of the family and she, in stark contrast to her mute husband, speaks under the influence of the Holy Spirit (1:41).Progressive Involvement - Se her.

[926/marbeb-i]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her