Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven
Dato: 31/07/2022 - Søndagens tekster - Oppdatert: 24/07/2022

8. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen prekentekst:Mk. 12. 28-34 - Det første bud i loven

Bibelen - oversettelser:
| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway - Lutherbibel 1545
(Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Danske parallellen er til Mt. (som ikke som her hos Markus den skriftkloges gjentakelse af Jesu svar (en gjentakelse som får Herrens ros!). Norske tekstrekkene bruker Mattæus her:Andre rekken.
WorkPr: To follow only the "love God" commands is to only half-follow the Ten Commandments.
Tekstboken har 3 prekener.


Liturgisk:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa HammerSe her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.-

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER|

Dagens bønn: Se her


Til eksegesen

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Eksegetiske notater: De to bud er ikke nye bud: 5. mos. 6,4-5 og 3. Mos. 19,18. Noen mener endda at også sammenkjedningen var kjent og ikke bare brukt av Jesus for første gangen. (Kanskje den skriftklokes ordrette gjentakelse antyr dette?).

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 12 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Den rabbineske tradisjon kjente til å begrunne hele loven utfra et konsentrert uttrykk, kanskje enda dette. På denne essens kunne alle de øvrige bud utledes. (Det kunne ses avspeilet i at akkurat hos Markus kan den skriftkloke så lærevilligt gjenta ordene). Men for Jesus vender det annerleis. Alle andre bud "overrules" av disse to. (red.)- Knud Hansen: Han opfattede ikke sit svar til den lovkyndige som en koncentreret sammenfatning af loven i dens helhed. Med sin henvisning til kærlighedsbuddet ønskede han ikke at begrunde de andre buds nødvendighed, men at gøre dem overflødige.
Hvis der i en konfliktsituation opstår en modsætning mellem kravet om kærlighed og en eller flere af lovens øvrige bestemmelser, må disse bestemmelser sættes ud af kraft. Det er en underforstået selvfølge at der ingen modsætning kan opstå mellem kærlighed til gud og kærlighed til næsten. Men det er lige så givet, at kærlighedsbefalingen i mange tilfælde ikke kan undgå at kollidere med en lovparagraf af den ene eller anden art, og da må lovparagraffen vige (Mk 7,:11-13). s. i "Den kristne tro" Mer sitat -

Regin Prenter Men heller ikke hvor Jesus polemiserer mod farisæernes moral, foreligger noget egentlig nyt. Han stiller sig i denne polemik på lovens grund og udlægger den radikalt, som profeterne havde gjort det før Ham 133). Det nye kommer først frem, når efterfølgelseskravet rejses. Det rummer ikke blot den føromtalte negative fordring: forsagelsen. Men gudsrigets nærhed og Menneskesønnens optræden fører en ny positiv retfærdighed med sig. Som Menneskesønnens nutidige virken er præget af tilgivelsen, således må også broderforholdet i den menighed, som Han samler om sig, være præget af tilgivelsen. s. i Skabelse og Genløsning. Se mer sitat.

[958/tr08-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her
Ordet.be: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.