Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven
Dato: 07/08/2022 - Søndagens tekster - Oppdatert: 27/07/2022

9. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen prekentekst:Luk. 6. 36-42 - Splinten i din broders øje

Bibelen - oversettelser:
| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway - Lutherbibel 1545
(Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: En kan spørre, hva kan kurere så alvorlig en astigmatisme, som å ha dommens bielke i eget øye? Kuren kan kanskje være bare å få å vite: du er en hykler. Mer gjør Jesus jo ikke her. Men kanskje det finns en snillere kur: kjærlighet akkurat! H. C. Andersens eventyr Snedronningen handler om hvordan erfaringen av kjærlighet heler øyet (og syndigheten). Jeg har laget en ultra kort gjenfortelling av det veldig lange eventyret - [Se her]. Poeng i forhold til det nye livet: vi kan se rett, vi kan elske, vi kan tilgi, fordi vet oss sett rett, elsket, tilgitt av Gud. Før den nye oversettelsen kunne man ta inn Mt. 6,19-24 - problematikken om den nye oversettelsen 8. i tr.


Liturgisk:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa HammerSe her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.-

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER|

Dagens bønn: Se her


Til eksegesen

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Eksegetiske notater: Parallelteksten hos Mt. er 7,1-5

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 6 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[960/tr09-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Kort gjenfortelling på norsk av "Snedronningen" - av under stående danske utgave - som er lett interaktiv: I "At åbne en verden" findes en ultrakort, illustreret, genfortælling af teologiske hovedpointer i H. C. Andersens Snedronningen - som belysning af bl.a. netop denne tekst: [Se her]. - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her
Ordet.be: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.