Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven
Dato: 14/08/2022 - Søndagens tekster - Oppdatert: 03/08/2022

10. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen prekentekst:Mos. 33. 1-11 - Jakobs møte med Esau

Bibelen - oversettelser:
| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway - Lutherbibel 1545
(Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Det er vanskelig å finne prekener over gt-tekstene. Redaktøren spille ut med bud på hva som er viktigst under.
Detaileksegese finns på BibleHub.
Bildet: Et bilde full av folk - tv. Jakob, bakom ham en rikdom av kvinner barn og kameler, th. Esau med bevæbnete folk. Wikimedia: Raffaellino Bottalla


Liturgisk:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa HammerSe her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.-

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER|

Dagens bønn: Se her


Til eksegesen

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Eksegetiske notater: Kommentarer på BibleHub [Den automatiske lenkingen fungerer ikke utenom evangeliene).

Faglitteratur til kapitlet: Mos. - 33 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[961/tr10-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Bibelselskapet om Jakobs historie.
Luringen som ble profet oversiktlig gjennomgang av historien til Jakob - men ikke spesielle til møtet med Esau. Av Asbjørn Nordgård. - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her
Ordet.be: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen Skriver
Som en skapelsens gave er tilgivelse menneskets mulighet. Vi lærer den å kjenne i vårt gudskapte liv med hverandre - i familiens fang, fx. - Esau ser sin bror og kysser* ham. Tilgivelsens kyss. Det er denne skapelsens gave vi fordres til å late gjelde alle som har gjort oss ondt. [Følg lenke til litt mere fyldigt sitat] [0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.