Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

18. s. i treenighedstiden Dato:9. oktober 2022
- Siste - Neste - Opdatert: 03/10/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Mk. 1. 40-45 Helbredelsen av en spedalsk

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt:


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 1 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

[Dansk/engelsk] Noter fra WorkingPreacher: "bevæget af medfølelse" - i nogen håndskrifter: "bevæget af vrede"
Og v. 43 "talte strengt" - "snerrede! og drev ham bort" (sendte, samme ord som i Mk 1,12; 34; 39)
"(Not towards the leper) Rather it is Jesus' anger and determination vis--vis the powers that hold creation and its creatures in thrall." "Hvis du vil.." det græske har nuancen "Siden du kan.." - altså en forhåndsvished hos den syge - "vil" har ligeledes betydningsnuancen "ønsker" eller "vælger" "
"While no one has come up with a way to interpret consistently the "Messianic secret" passages in Mark's gospel, two things seem clear: 1) Jesus wants to temper enthusiasm about the his own identity as the "Holy One of God" (1:24) until he has endured the cross; and 2) the presence of crowds is a threat to Jesus' own mission as herald of God's reign."
Sarah Henrich forbinder opbyggeligt talen om jesu vilje med Mk.14,36 ".. dog ikke som jeg vil, kun som du vil"
Vedr. "hvis du vil" overvej også: - "If you are willing, you have the power to make me clean" (1:40; my translation). The NRSV's "if you choose, you can..." disguises and softens Mark's loaded words of "will" and "power."
(James Boyce, også Working Preacher) -

[970/tr18-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Jesus som helbreder - følg link - Pædagiske forslag til at arbeide med Jesu helbredelser - skjelne mellom typer mm - Jesus som helbreder - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.