Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

17. søndag i treenighetstid Dato:02-10-2022
- Siste - Neste - Opdatert: 29/09/2022

Evangelium/evt annen preketekst:Mk. 5. 35-43 Jairus' datter

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Bildet er av William Hole. Se full størrelse HER


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 5 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[969/tr19-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Elementer til Katektik har ikke denne fortelling - men generelle overveielser over typer av helbredelse - Jesus som helbreder - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Dahl, Torill Farstad
Dødeoppvekkelsene var uansett bare foreløpige. Hvor gammel den 12 år gamle jenta ble, vet vi ikke. Vi vet ikke om livet hennes ble lett eller vanskelig. Men det er helt sikkert at hun døde til slutt.
Med Jesu egen oppstandelse var det annerledes.
[2019] Se mere

Frandsen, Kristen S.
Denne ene vekkelsen endrer ikke det faktum at døden fortsatt eksisterer. Vi lever fortsatt på én måte med tiden som en begrenset rekke av punkter som hver er et ®point of no return¯ vi kan ikke spole tilbake livene våre som en annen videofilm over noe som har skjedd og så ha en ny kurs videre. Selv om du noen ganger kanskje vil.
Men denne ene vekkelsen er et forvarsel om disiplenes opplevelse og møte med Jesu oppstandelse og den forandrede ved vår mening om at tid og død slik vi kjenner dem er det eneste og siste som finnes...
[2014] Se mere

Granum-Aanestad, Helene Benedikte
Når Jesus tar den lille jenta i hånden, er det jord og himmel som møtes. Den kraftløse, kalde barnehånden hviler i Guds allmektige hånd, den hånd som en gang formet mennesket av støv fra marken. Det er et øyeblikk fylt av ømhet og nærvær. Jesus blir ikke stående på avstand, han bøyer seg helt ned ved sengen til den døde. Jord og himmel møtes, død og liv møtes. [2019] Se mere

Grønvik, Knut
Noen ganger blir jeg opptatt av randbemerkninger, som på slutten av evangeliet denne søndagen: Jesus har vakt ei tolv år gammel jente opp fra de døde, og så sier han ®at de skulle gi henne noe å spise¯. Her har det skjedd noe ekstraordinært, noe spektakulært, et sjeldent mirakel. Og så sløser Markus med pergamentet for å fortelle at Jesus tenkte på noe så jordnært som mat!
..Både i Jairus' hus og rundt disiplenes bord ser vi et frampek mot den dagen vi alle skal sitte til bords i Guds rike. Sammen med våre kjære. Og med enda fetere retter.
[0000] Se mere

Kleiven, Jørgen Skogestad
Å leve i en triumf.
®Ulsteinvik løper fra resten av verden!¯. Vi som Ulsteinvikere lever om dagen høyt i sky på grunn av en av våre sambygdinger sin triumf i idrettens verden. Karsten Warholm...//..Jesus viser sin triumf. Han sier at død og det vonde har ingen makt i møte med mitt nærvær.
Dette første ordet Talita som oversettes til ®vesle jente¯, det er aramaisk - men det har sitt utspring fra det hebraiske ordet Taleh som gjerne oversettes til ®lam¯ på norsk. Og på den måten, så kan vi ta denne triumferende setningen til Kristus og implementere den til alle våre liv, uansett om man er en ung jente eller en godt voksen mann. Kristus sier til oss alle: ®Mitt lam, reis deg opp!¯
[2019] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.