Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 05/11/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 01/11/2023

Allehelgen a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 5, 1-12 - Saligprisningerne

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
2023: Den umådelige vægt af død i verden med krig og jordskælv netop nu, har vi uundgåeligt med os. Niels Hvid har til 21. s. e tr. nogle overvejelser over "Gå hjem, din søn, lever" som godt kan inspirere her Allehelgens søndag.
Birgitte Bech er citeret for en overvejelse over eventyret håb og nødvendighed i et barns liv, om at alt ender godt - og hvordan eventyret alene ikke strækker til. Med link til hele vejledningen og visning og tolkning af Maja Lisa Engelhardts fantastiske trefløjede altertavle i Lodbjerg kirke.
Citatet fra Ressurectio Mortuorum er fra en tid, hvor håbet om opstandelse af og til blev tolket som udelukkende dennesidigt - altså ikke at have noget med vores faktiske død at gøre; den for forfatterne nødvendige argumetation for noget andet: Derimod lader flere af teksterne os umisforståeligt erkende, at Gudsherredømmet muliggør et "liv", som overstiger denne verdens virkelighed og som har eskatologisk kvalitet. Det kan ikke overgåes, det er endgyldigt og kan ikke kun afledes af Guds hidtidige frelseshandlen, skabelsen og loven. Det viser fx saligprisningerne (Se mere under citater fra faglitteraturen). Ksf: En rent dennesidig opstandelsestro, hører vi sjældent i dag fremført ligefrem som program, men ofte forbliver de teologiske formuleringer der - men Allehelgen er i hvert fald en lejlighed til at tænke sagen igennem en gang til.
Rigtig mange prædikener - online samt trykte - viser at Allehelgen næsten er overtaget af Allesjæles dag, og det på den måde, at fokus er på den nærværende smerte over at have mistet. Det er vigtigt og godt.
Men måske er det heller ikke nogen dårlig trøst at løfte blikket mod alle sjæle og hellige (både demokratisk og luthersk forstået, naturligvis!) - og se på det fællesskab, der er med dem, som gav det, de havde fået, videre til os. (jfr nedenfor i religionspædagogiske noter).
Salmen "Tak, alle sjæle" (Kristen Skriver Frandsen og Thala Juul Holm) har denne vinkel: Se teksten her.
Hvis man vil holde fast i en mange steder glemt tradition, især at mindes reformationen og Luther er det helt sikkert også muligt i netop dette perspektiv..
I helt en anden retning går inddragelse af Win Wenders film om fotografen Sebastiao Salgados "Jordens salt" - jordens salt er menneskene, netop når de græder, rammes, forfølges og udnyttes. Klinger der hos Salgado et "og de skal trøstes?". Se link under religionpædagogiske noter.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Oversættelsen af makarios: Den ny aftale har "Heldige er I.." - Det skræller i hvert fald nogle lag af den autoriseredes "salige". Lykkelig/lyksalig er også mulig. Men "heldige" provokerer hul ind i forhåndsantagelserne. "Salig" er vel for tungt og forhåndsreligiøst, men det bruges også i dagligsproget - også udover en "salig bimmelim". Trods det befriende i "heldige" er det vel for lotteripræget til at kunne svare til hvad Jesus mener. Det engelske "blessed" - altså "velsignede" må siges sprogligt set at være sekundært. (Men Bibelen på Hverdagsdansk bruger "velsignede"). Jeg vil dog nok tale for at "lykkelig" er den oversættelse der rammer bedst. Ed.2023: Oversættelsen 2020: "I virkeligheden er I heldige, hvis I er fattige og har fået Helligånden, for I hører til hos Gud.. Dette "i virkeligheden" underforstår oversættelsen ved videre ved de andre "I er heldige..". En tolkning, ja, men måske en tolkning, der formidler Jesu mening med at sige "makarioi" bedre end "salige".

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Greshake/Kremer: Det er sikkert at Jesu forkyndelse i ord og gerning rettede sig helt mod samtiden og vækkede det håb, at Guds herredømme, som allerede virkede og viste sig (smlgn Luk. 11,20), i nær fremtid ville finde dets fulde virkeliggørelse (Luk. 17,20; Apg. 1,6).
Imidlertid har Jesus selv hverken angivet et tidspunkt eller givet en beskrivelse af en sådan virkeliggørelse. Derimod lader flere af teksterne os umisforståeligt erkende, at Gudsherredømmet muliggør et "liv", som overstiger denne verdens virkelighed og som har eskatologisk kvalitet. Det kan ikke overgåes, det er endgyldigt og kan ikke kun afledes af Guds hidtidige frelseshandlen, skabelsen og loven. Det viser fx saligprisningerne (Mt. 5,3-12), og de ord, der som svar på Gudsherredømmets begyndelse [Anbruch] af tilhørerne fordrer omvendelse og tro (fx Mk. 1,15); disse ord betingede afkald på virkeliggørelse i denne verden og forudsatte håbet om en af Gud givet endegyldig opfyldelse af menneskenes længsel. Fordringen om at være beredt til at prisgive det jordiske liv understreger det: Den som vil redde sit liv.. (Mk. 8,35). Som belæg for troen på at overvindelsen af Satans rige [Satanherrscafft] muliggør et liv som rækker ud over dette jordiske kan også dette ord tjene: "Glæd jer ikke over at ånderne er blevet underlagt jer, men glæd jeg over at jeres navne er indskrevet i Himlen. (Luk. 10,20). Resurrectio Mortuorum. (1986) . Oversættelse: ksf. -

[174/alhlg-a ]

Religionspædagogiske noter:Igen en af kerneteksterne, som konfirmanderne bør have hørt. Forbindelsen til Allehelgen kan trækkes ved at bede konfirmanderne tænke på tilhørerskaren på bjerget. Hvem de var - vel netop fattige, uretfærdigt behandlede, længselsfulde efter fred, potentielt forfulgte.. og så kan man lade konfirmanderne forestille sig hvordan bjergskråningen strækker sig helt til vore dage - og hvordan skaren den gang er blevet til alle dem i historien, som prises salige af Jesus. Disse er - mere eller mindre synlige - som jordens salt og verdens lys (2. t.r.) vidnerne, som har båret sagen frem til idag. Dette kan så anskueliggøres: Jordens salt - online. - Jordens Salt - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Allehelgen - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Stender, Poul Joachim
Men her på Alle helgens søndag holder vi ikke kun generalprøve på vor død ved tænke på at vort liv står under en lukkelov, der slet ikke er så liberal som butikkernes lukkelov. Men vi mindes også vore døde i dag. Og når vi tænker på dem så ser vi lys, ikke sandt? Der strømmer vidunderligt, varmt lys ud fra gravene. Vi kan næsten række hænderne frem mod lyset og varme os i alt det de døde nåede at give os, før de blev taget fra os. At se tilbage er ikke at se tomhed og mørke og kulde. Men lys og varme og kærlighed. Og derfor forstår jeg, hvorfor Kristus kalder os salige i søndagens evangelium. Vi er de salige. Os der sørger over vore døde... [0000] Se mere

Luther, Martin
Hvad man vil gøre af godt mod helgenerne, skal man ikke gøre mod de døde, men mod de levende helgener. De levende helgener er din næste, de nøgne, de sultne, de tørstige, fattige folk, som har ægtefælle og børn, som lider nød. Her skal du anvende din hjælp. Her skal du gøre dine gode gerninger. Her skal du bruge din tunge, så du beskytter dem, dit tøj, så du varmer dem og hjælper dem til ære og værdighed. Dette har vore papister vendt om...\
Dog, som vi ofte har sagt, er dette kort og godt den form og måde, man skal ære de afdøde helgener på, at man bruger dem som et forbillede, efterfølger dem og bekræfter læren ved at citere dem.
[1544] Se mere

Hjerrild, Frederik
Der er den særlige omstændighed ved den 'kirkelige nobel-pris' at den først uddeles posthumt, altså efter døden. De verdslige ordener uddeles til levende mennesker, så kan man brillere med dem på sin uniform, på sin galla eller sin præstekjole, men en kirkelig fortjenstmedalje i form af helgen-udnævnelsen kan ikke paraderes, den kan ikke vises frem. Den er nemlig til brug for de efterladte, for kirken, for os. Det er os der som kirke kan sole os i disse vidners fortjeneste. .. i den kirkelige verden er hæderen som regel gået til nogle som ikke har haft meget at vise frem, fordi deres liv er gået med at fortælle i ord og i gerning om Guds Rige og Guds kærlighed frem for om dem selv og deres egen betydning. [1982] Se mere Det er nok også derfor at vi netop på Alle helgens dag skal høre ordene fra Bjergprædikenen, hvor Jesus nævner alle de salige.

Bech, Birgitte
Jeg er næppe noget særtilfælde, når jeg værdsætter betydningen af, at min mor læste fortællinger højt med budskab om, at det hele ender godt, så som eventyret om at det ulykkelige mobbeoffer 'den grimme ælling' alligevel ikke gik til grunde. De opmuntrende historier sammen med den usvigelige mødrene kærlighed plantede fra første færd i mig den livsvigtige tillid til livet. Der blev installeret et håbets kompas som livsledsager gennem de første skoleårs periodiske oplevelser af at være kikset outsider og helt ind i voksenlivets større nederlag. I de modne år rækker eventyrfortællingerne imidlertid ikke... Vejledningen ledsages af afbildning af den lukkede og med link til billede af den åbne altertavle i Lodberg Kirke - hvor en gammel altertavle (nadveren) er løftet op til en vældig opstandelsefortælling - et kunstværk af Maja Lisa Engelhardt.
Dertil en reference til Møllehaves digt "De tre stene" med de sidste linier: "Der ligger en sten på hver eneste grav. / Jeg stod ved min fars forleden / og vidste, at selv de tungeste sten / kan bæres af kærligheden".
[2023] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].