Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

1. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Luk. 12. 13-21 - Den rige bonde

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Teksten online:
| 1992 Nye online version | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster 2:Sammenhængen de første tre trinitatis-

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Klassiske, amerikanske kommentarer Åbner pt på Ellicotts Commentary. Andre kan vælges i dialogboks

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: //
Jesper Stange i Prbl. 92 fremhæver at det er arvetankegangen, der undsiges, memento mori er ikke det afgørende.
- Peter Woods - En feministisk-teologiske inspireret methodistpræsts tanker: Lifting our mater from our materialism

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 12

Prædikener til søndagen: 1. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Fra Fragmenter til et Spejl (s. 63): .. troen (har) til enhver tid været konfronteret med det forhold, at troen selv fremtræder som noget uselvfølgeligt. "Dårerne siger i hjertet: 'Der er ingen Gud!'" (SI. 14,1). Hermed tænkes der efter alt at dømme på en praktisk ateisme, der består i at handle, som om Gud ikke var til. Dårens livsform består i en hensynsløshed over for loven og næsten, så der ikke tænkes på handlingens konsekvenser for andre eller for dem selv (Ordsp. 5,12; Job 2,10). Derfor er dåren karakteriseret ved mangel på både gudsfrygt (SI. 36,2) og frugtbarhed (Ordsp. 10,21). Tankegangen er: "Hvor Gud ikke er, der er der heller ingen god gerning."..Denne dagliglivets ateisme er yderst nærliggende, på tværs af alle trosbekendelser eller mangel på samme. Alle kender til at gemme sig i hverdagslivets rutiner i en underforstået tro på, at alt vil fortsætte som hidtil og som planlagt. I denne gudsglemsel mistes samtidig lydhørheden i forhold til omverdenens krav og ens egen situation. I eksempelfortællingen om Den rige Bonde (Luk. 12,13-31) siges det derfor til ladebyggeren: "Du dåre, i denne nat kræves din sjæl af dig!". Nedenfor citeres der fra en prædiken af Martin Luther King - interessant nok lægger han sig lidt senere i samme prædiken i forlængelse af Gregersen her i Fragmenter: "There are certain conceptions of God that needed to die, but not God. You see, God is the supreme noun of life; he's not an adjective. He is the supreme subject of life; he's not a verb. He's the supreme independent clause; he's not a dependent clause. Everything else is dependent on him, but he is dependent on nothing. -

[251/tr01-b ]

Religionspædagogiske noter: I elementer findes et simpelt arbejdsark. En tegneserie fra 1870'rne. Her er et udokumenteret Luther-citat om ejendom, at den ikke vores, men Guds. Et dokumenteret Luthercitat om samme sag findes under "Rigdom - ejendom". Se - Den rige bonde - Rigdom - ejendom - - -

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hjerrild, Frederik
..et emne som kommer op igen og igen er penge, mammon, ejendom. Se selv efter..
Måske er det noget vi skulle tænke lidt mere på som kristne og som kirke, dette med at evangeliet altid har et meget præcist svar til dét mennesker er fortabt i og bundet af. Evangeliet lyder ikke éns til alle mennesker og i alle situationer. Evangeliet er retningsbestemt.
[1982] Se mere

King, Martin Luther
Now this nation is telling us that we can't build. Negroes are excluded almost absolutely from the building trades. It's lily white. Why? Because these jobs pay six, seven, eight, nine and ten dollars an hour, and they don't want Negroes to have it. [applause] And I feel that if something doesn't happen soon, and something massive, the same indictment will come to America-"Thou fool!"
That man said he didn't know what to do with his goods, he had so many. Oh, I wish I could have advised him. (My Lord) A lot of places to go, and there were a lot of things that could be done. There were hungry stomachs that needed to be filled; there were empty pockets that needed access to money. America today, my friends, is also rich in goods. (My Lord) We have our barns, and every day our rich nation is building new and larger and greater barns.
There are a lot of fools around. (Lord help him) Because they fail to realize their dependence on others.
[1967] Se mere

Rasmussen, Thomas Reinholdt
Så hvis vi vil finde livet - det sande liv, der fører til Gud, så må vi gå til Jesus. Kun hos ham er der frelse. Det sker ikke ved vore egne anstrengelser og gode forsæt; men det sker ved at overlade hele vor tilværelse til ham - til hans omsorg. Så gå frimodigt ud i verden og gør hvad du skal, og gør det i den tanke at du i kristentroen ikke skal frelse verden, for den er frelst; men er sat fri til at være uden trosforskrifter eller lignende. For frelsen er ikke i det politiske; men i Jesus Kristus og det er vores frihed og trøst. Amen. [2012] Se mere

Skov-Jakobsen, Peter
Gør jer rige hos Gud, sagde Jesus den dag, og siden har vi kæmpet med hvad det mon måtte betyde? Nogle er gået i kloster, andre lever et enkelt liv, men alle steder er det som om der kan gå prestige i det, og så kan man også pludselig tilstræbe "mere" der. Men at gøre sig rig hos Gud betyder vel at man tillægger sig ydmygheden. Dvs. man lærer sig at blive så optaget af de andre at man ikke har tanke for sig selv... [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].