Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 07/05/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 30/04/2023

4. s. e. påske a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 16, 5-15 - Talsmandens gerning

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Nyt 2023 - citater af Thelle, Lønning og Brønnum. Med ret forskelligt fokus, og alligevel er der en sammenhæng
En stærk, sjælesørgerisk prædiken er Marie Høghs..
Mest vel en pudsighed - men for nogle muslimer er parakleten Muhammed - en flok "Haderslevpræster" bestemt ikke.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: "..et stykke af den skønne prædiken"..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [The Spirit holds all the truth of God in us]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Den største sproglige udfordring er oversættelsen af "parakletos", se mere under Lectionary Greek.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 16

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Parakleten = Muhammed? - Dr. Ian Mevorach Læs mere (Amerikansk side). -

Birgitte Bech. Med afsæt i citat af Kaj Mogensen skriver hun: "Uden den levende Ånd ville en religion kunne blive som et stillestående iltfattigt vand, hvor kun den museale skriftfundamentalisme og traditionalisme kunne bestå. Men Gudskelov har kristentroen også Guds dynamiske Ånd som kilde. Vi kan stole på, at Ånden vil blæse og ruske op i troen med en tiltrængt bundvending, hvis vi bliver for tilfredse med at gentage os selv." - ledsaget af billede af den litauiske kunstner Vilmantas Marcinkevicius (f. 1969) - han begået en helligåndsdue, der virkelig synes at hvirvle støvet op. Se her

Notto Thelle: [Forståelsen av synd i forhold til "Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd" (Joh. 1,29)]. For det første er det ikke noe i Jesu egne ord i Johannesevangeliet som gjør soning til tema det samme gjelder de andre evangeliene. For det andre er ordet "synd" hos Johannes forstått så annerledes at "soning" nærmest mister sin mening. Noen få steder i evangeliet finner man tradisjonelle uttrykk for synd og skyld og tilgivelse (Joh 8:7,11; 20:23; 9:1-3), men det første utsagnet er hentet fra en beretning som ikke fantes i de eldste tekstene, og i den siste henvisningen avviser faktisk Jesus folks tradisjonelle forståelse av synd og straff.
I Johannesevangeliet er synd først og fremst definert som avvisning av Jesus, manglende vilje til å se sannheten, uvitenhet om at han er sendt av Gud. Tydeligst kommer dette til uttrykk i Jesu ord om Ånden (talsmannen) som skal overbevise verden om "synd, rett, og dom", der det kategorisk blir fastslått: "Synden er at de ikke tror på meg" (16:8-10). Like før har Jesus talt om verdens hat hat mot Faderen og ham selv og disiplene som uttrykk for verdens synd, som det ikke er det ikke er noen unnskyldning for (Joh. 15,18-27). Menneskets ondskap består i å hate lyset, og godheten består i å komme til sannheten. Gåten Jesus s. 137.

Per Lønning: I møtet med Gud finner jeg derimot lidelsens mening i et "for at", det vil sige at lidelsens mening ligger i det den får utrette der den lidende lar seg drive inn under Guds fadervilje. "Det var for at Guds gjerning skulle åpenbares på ham." (Joh. 9, 3.) Så er da spørsmålet om "det onde" og "det gode" i kristendommen i utpreget forstand vevet sammen med spørsmålet om "den Onde" og "den Gode". Dvs. hele tilværelsen blir orientert utfra kampen mellom Skaperen og Ødeleggeren. Mennesket befinner seg i okkupert land og er gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. Det er kommet i trass og i motsetning til sin bestemmelse; derfor er tilværelsen blitt regnestykket som ikke går opp. Fordi vi er i trelldom under "den Onde" som "denne verdens fyrste" (Joh. 12,31; 14, 30; 16, 11; 2. Kor. 4, 4), er også "det onde" blitt vår uomgjengelige skjebne, og det på en slik måte at vi bak det ikke er i stand til å skimte noen moralsk rettferdig verdensorden.
Hvorledes harmonerer så dette med vår bekjennelse til Guds aIlmakt? Den kristne tro på Guds allmakt går nettopp ikke ut på at all makt vi møter, er Guds makt, men at mennesket kan "gi Gud makt" (Sl. 29,1; Sl. 68,33), dvs at Gud kan vinne makt over oss, og det på en slik måte at all annen makt må underordne seg Gud og tjene hans vilje med oss. Hva er kristendom s. 101.

Jakob Brønnum På den ene side har vi en fornemmelse af, at Satan er der på Guds nåde, og at Gud når som helst kunne afbryde seancen [fristelsen i ørkenen], som det sker i den på mange måder tilsvarende fortælling i Jobs Bog. På den anden side bliver Satan vedholdende kaldt "denne verdens fyrste" (Joh 12,31; 14,30; 16,11). Om end det netop sker i sammenhæng med påstanden om, at han nu er dømt og skal "drives ud". I det hele taget er mytologien omkring Satans endeligt både dramatisk og interessant. Bibelens sidste bog, Johannes" Åbenbaring, har detaljerede profetier om, hvordan han skal "styrtes i en sø af ild og svovl", et scenarium som må siges at have haft stor inspirationskraft i moderne sci-fi-actionfilm, hvor ikke så få går til under lignende omstændigheder. Fristelsen S.86.

[136/sep4-a ]

Religionspædagogiske noter:Stedet bruges i muslimsk tradition som Jesu forudsigelse af Muhammeds komme - samme sted bruges i "Fem præsters svar på "Et fælles ord mellem muslimer og kristne" til at fastslå at her har de tro religioner ikkeet "fælles ord" [Se her] - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 4. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Raahauge, Agnete
"Dronningeord": "..det er på tide, at vi danskere giver Islam modspil".
Fra Tidehverv 2005, nr. 6
Når vi i Danmark kan glæde os over, at vi har haft og stadig har frihed til at tale og tro, uden at staten eller et helligt præsteskab skal stikke næsen i vore sjæle og forme dem efter deres billede af fuldkommenheden; når vi i Danmark har og har haft love, hvis retfærdige domme skulle afsiges efter det ydre, vore handlinger og ikke efter vores indre renhed - så er det en velsignet frugt af, at den prædiken, Talsmandens prædiken, er blevet holdt blandt os i tusind år.
Derfor skal vi tage dronningens samvittighedsfulde advarsel alvorligt og besinde os på ikke at kaste den kirke bort, som, så slingrende og utro den også kan være, har ladet Talsmanden prædiken lyde - men bede Gud, at Talsmanden stadig vil overbevise os om synd, om retfærdighed og om dom.
Amen
[2005] Se mere

Mehlsen, Anne-Marie Nybo
Vi mener måske, at retfærdigheden sker fyldest, hvis vi holder justits og kalder godt og ondt ved rette navn, peger ud, straffer eller nedkalder Guds straf over ondet. Men det er jo bare at gøre os selv til små guder, herrer over godt og ondt.
Retfærdigheden, vi alle længes efter må være forvandlingen, foreningen, forsoningen. Den retfærdighed har Gud sat i værk med Jesus, og Gud arbejder nu i os. For Guds retfærdighed er, at han ikke rokkes, ikke omskiftes i forhold til sine løfter og sit mål med hele skabelsen.
[2011] Se mere

Luther, Martin
Helligånden har vel også tidligere gennem prædikenen straffet verden lige fra dens begyndelse af gennem de hellige fædre, Adam, Noah, Abraham, Moses, Elias, Elisa, Johannes Døberen. Ligesom Kristus da også regerer til alle tider og er den samme Kristus i går og i dag og til evig tid, Hebr 13, 8. Og et sådant straffeembede har ved guddommelig kraft vedligeholdt sig. Men nu skal det først rigtig tage sin begyndelse, og Kristus vil indstifte et offentligt straffeembede, som ikke alene skal findes hos det jødiske folk, men have sin gang over hele verden ligetil den yderste dag, og det skal være langt mere kraftigt og gennemtrængende, så hjerterne derved blive trufne og sårede. [1544] Se mere

Høgh, Marie
[Prædiken indledes med et citat fra Malthe Bruuns afskedsbrev]. "Din ikke for evigt" slutter Kim Malthe-Bruun afskedsbrevet til sin Hanne. Ubærligt og samtidig det smukkeste vidnesbyrd om menneskets begrænsede evne...Han har efterladt en gnist af kærligheds og sandheds ånd i vort hjerte, der vidner om at Han var, er og bliver hos os, selvom Han er gået herfra. For Han efterlader sit billede i vores hjertespejl - som en mulighed. En mulighed, for at modtage troen på det evige liv, vi altid er undervejs imod i det menneskeliv, vi er blevet efterladt i. For kun Han kan sige, "jeg er din for evigt" - lille menneske. Jeg slipper dig ikke, men jeg tilgiver dig og tager dig med ind i evigheden. [2017] Se mere

Hjerrild, Frederik
Jeg tror vi først og fremmest må have på det rene at delagtigheden i sandhedens ånd ikke kan være en privat sag.. [Hetz mod indvandrere mm som sikkert er foretaget udfra egen god samvittghed] .. Det er altså for usikkert at henvise til den enkeltes private samvittighed eller indsigt eller motiver når det gælder sandheden. Og det er også for usikkert at henvise til den enkeltes forbindelse med Gud gennem bøn og meditation og førelse og hvad man ellers kan finde på at kalde det. [1982] Se mere

Aallmann, Thomas Østergaard
(Udvikling..?) Og det har man jo ret i, fordi udvikling egentlig bare betyder, at tiden går fremad. Det hele går fremad, også når det går tilbage! Og hvad skal vi stille op med det? Ja, vi skal jo prøve at være mennesker midt i det hele. Og se, det fører os hen til en særlig forståelse af udvikling, nemlig den kristne, at hver person står det samme sted under Gud Fader. Lige meget, hvor du befinder dig i historien, så har du som kristen det tilfælles med alle andre i historien, at du står det samme sted under Gud Fader som de. Hans nåde er evig, og det vil sige, at den er til stede med samme styrke i dag som dengang. Derfor er kirken et gammelt hus. Og hvor er det saligt, at gammelt herinde betyder virkelig, nutidig, tilstedeværende. Herinde skrotter man ikke det gamle, herinde er det gamle også det sande. Herinde er det grå guld stærkt og funklende som solen. [1985] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].