Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 04/06/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 01/06/2023

Trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 3, 1-15 - Om Nikodemus - at være født ovenfra

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Nyt 2023: Reference til Mogens Lindhardts tekstvejledning i hans bog Trinitatis".
I 2003 var vi nogle præster som afprøvede et IT-gudstjenesteværksted med egen hjemmeside. Trinitatis søndag var den ene af de to, vi nåede at sætte i værk. Der er ideer at hente. Klik ind på søndagen: [Se her]Se her
.Billedet på siden er af William Hole.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Tegnet Brylluppet i Kana og symbolhandling- 2:Trinitatis søndag - den festlige indledning til det..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [We must start to relate the life of the Trinity with the life of the earth and all forms of life [2021]]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: 2. pinsedag er der lidt eksegetisk materiale til forståelse af v. 14 og 15, fordi det så udpræget er indledning til perikopen dér.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 3

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Birgitte Bech. Kirkekunst) At blive forløst til livet som et frit menneske under Guds lyse himmel er lige så lidt noget, man kan lære sig, som det at blive født af sin mor./.Nikodemusmotivet kan males som en epifani eller som et psykologiserende karakterstudie. Axel Hou (1860-1948) har gjort det sidste med sin modstilling af den lysende, både myndige og åbne unge Jesus og den indkrogede og grublende ældre Nikodemus i intim samtale. Se billede og mere tolkning her: Se her

Der er dog næppe tvivl om, at den stærkeste danske skildring af Nikodemusmotivet er Niels Larsen Stevns trefløjede altertavle fra 1918, som stadig beriger Vrensted kirke i Vendsyssel. Lysets komme til verden er nøglen til Niels Larsen Stevns maleri. Her skildres lyset fra dets undfangelse ved bebudelsen til dets død på korset, centreret om den vitale, glorielysende Jesus, der indtrængende udfordrer mørket i Nikodemus'sind og med åben hånd rækker ham troens lys. Se her -

Mogens Lindhardt: Trinitatis Til Nikodemus siger Jesus: Vi taler om det, vi ved, og vidner om det, vi har set! Derfor må vi spørge: hvad er så det, vi tror, men ikke har set? Er det det, Thomas så? Hvor ser vi det så tydeligt, at vi kan tro det, selvom vi ikke er samtidige med Jesus? Johannes' svar er: i menighedens praksis. Prædikenen må derfor handle om vores tro og syn, ikke om Nikodemus. [Lindhardt skriver om evangelistens ret entydige forståelse af at se ... om det, vi har set ..Hver gang handler det om, at se noget mere i det, de ser foran sig. Det syn er ånd, for det trækker dem med ind i bevægelsen. ksf: en række andre væsentlige og med det sammenhængende temaer tages op. Ihukommelse - den implicitte fremadretterhed; vidneforpligtelsen (tale, handle, vise, forsvare).

Birgitte Beck: Tolkning af teksten - ledsaget Brendekildes eneste alterbillede. ".. generelt kan vi også forstå et menneskes søvnløse nattetimer som maskefaldets timer, hvor tanker ukontrollabelt kan dukke op fra dybet og ryste det vante selv- og verdensbillede. .. Se her

[150/tr-a ]

Religionspædagogiske noter:I rollespilsløbet Den hemmelige Vej hører man et sted stumper af samtalen mellem Jesus og Nikodemus. Sagen bliver her at vælge mellem harmoni, balance mellem løn og straf (genfødsel a la reinkarnation) til hengivelse til åndens og Guds suveræne handlen, ånden blæser hvorhen den vil. [Post 21 i labyrinten] - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Luther, Martin 2
Mennesket må fødes på ny, det vil sige, blive et ganske andet menneske, ellers kan det ikke komme ind i Guds rige. [1544] Se mere

Luther, Martin
[Hele Luthers prædiken er først en lang og grundig argumentation for Gud som treenig, dernæst handler den om Nikodemus. Der er overvejelser over hvordan vilje og fornuft kommer til kort, og så finder vi også den "døen fra verden", som altid også dukker op hos Luther]: "Man does not desire the destruction of the flesh, or, in other words, to die; but this is the will of the Spirit, wherefore he desires that the flesh may soon be destroyed. Thus the nature of the soul must change and it must become an enemy of the body, desiring that the body may die, so that it (the soul) may enter into a new life. That this will be, we are to believe, but not to know how. It is the work of God, and he has not commanded us to fathom it." [1522] Se mere

Højlund, Henrik
Så troen hører også med. Dåben og troen hører med, når vi snakker om det nye liv, der skal fødes i os. Troen, det er så vores valg? Det er så der, vi på en måde kommer til med vores indsats? Nej. Også det er, når alt kommer til alt, et stykke åndsgerning. Det er Ånden, der er på spil, også her. [0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
Vi har som kristne fået stillet mere i udsigt end at være født af kød. Såfremt mennesker vil nøjes med den ene, grundmenneskelige identitet som vi har fælles med dyrene, at være født af kød, er der jo ingen der kan hindre dem, vi lever i et frit land, men perspektivet er så heller ikke længere end som så: at det hele går kødets gang. Men vi har fået stillet mere i udsigt: vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Den nye identitet som født af Ånden medfører at det ikke blot går kødets gang, det slipper ingen af os for, men at det allerede nu mens vi lever går 'Åndens gang'. [1982] Se mere

Grunnet, Sanne
[Trinitatis sammenhæng med pinsen] Pinsen er fødslen for det dybeste kristne mysterium, som Helligånden i al fremtid skal sætte de nydøbte ind i, så de bliver en levende del af denne bevægelse ind i Gud.
Åndsfødslen, hvormed den kristne menighed sættes ind i verden for altid siden at blive i den, må således forstås som resultatet af en hemme-lighedsfuld, tredobbelt fødsel Faderen genfødes i sin søn, Sønnen gennem dødsriget og den Hellige ånd fødes i fællesskab af Faderen og Sønnen til oplysning og nyskabelse hos den døbte.
En stærkere sakral fødsel kan vel næppe tænkes..
[2021] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Forberedelsesside til det kortvarige projekt "interaktiv Gudstjeneste" tilbag i slut-halvfemserne. Klik videre ind på "Hvad skal der prædikes om?" Overvejelser over hvad figuren Nikodemus repræsenterer. Farisæer og rådsherre - han hørte til landets gode folk. Respekteret, for sin gudstro, moral - han var det mest "trendy", man kunne være på den tid. Hvem repræsenterer noget parallelt hermed - i dag" Ikke den gudstroende, men måske - sagt på baggrund af de seneste ugers debat - ateisten, der tror på livet (som gave - gave uden giver?) og i hvert fald: den, der har fod på tingene, den, der véd bedre.. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].