Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 29/05/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 26/05/2023

2. pinsedag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 3, 16-21 - Således elskede Gud verden

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Fra det religionshistoriske overdrev (som man nok kun sjældent skal inddrage i prædikenen, men her måske: Æskulap, lægegud, havde slangen på staven som tegn (den dag i dag lægekunstens symbol) og der var på Jesu tid utallige Æskulap-templer. Kan vi helt udelukke at man (Johannes/Jesus og andre) har kendt mytologien bag? Om ham fortælles det: Zeus dræbte ham, fordi han så ham og han medicinske evner som en trussel mod det evige skel mellem mennesker og guder - især efter at der opstod rygter om at Æskulap havde opvækket nogle fra de døde.Asclepius. Man skal vare sig for den slags modstillinger: men på sæt og vis slår Gud gennem ophøjelsen Menneskesønnen i hjel, men ikke for at fastholde det evige skel mellem Gud og mennsket, men for endegyldigt at overvinde det.. "Således elskede Gud.."

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: "Den, som tilbeder korset, mangler ånd, den som over ånden glemmer korset mangler kristendom" - sådan omtrent skriver Grundtvig i [Krønikerrim?], en tankegang som også ligger bag "Tag det sorte kors fra graven.." - og en del andre steder hos Grundtvig. Læs nedenstående amerikanske blog-indlæg som er en advarsel mod at gøre "Den lille bibel (som Joh, 3,16 også kaldes) til netop The Bible in a Nutshel, et sted som så at sige er genstand for isoleret "tilbedelse".

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 3

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Like the bronze serpent in Hezekiah's day (2. Kg. 18,4), John 3:16 alone is an insufficient guide for healing and salvation. Instead, we need an authentic encounter with the Mysterious, Loving, and Gracious Presence that we call God - and concrete steps transforming one's life to follow the way of Jesus. Another pitfall of taking John 3:16 out of context is that it concentrates almost exclusively on Jesus' death, Jesus being "lifted up" on the cross. Just as Hezekiah rightly smashed Moses' serpent when it became an idol, an end in itself, we are in danger today if verses like John 3:16 lead us to focus exclusively on Jesus' death to the exclusion of patterning our lives after Jesus' life. [Carl Gregg here: Se her. - Oversættelser af 3,16-
Seidelin: Således elskede Gud Verden, at han gav sin Enbårne Søn, for at de, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have Evigt Liv.
Den ny aftale [2007]:
Gud elskede nemlig verden så højt, at han ofrede sin eneste søn for, at den, der tror på ham, Ikke skal dø, men få evigt liv. Gud sendte sin søn til verden for at frelse den, ikke for at dømme den.
Bibelen 2020:
Gud elskede nemlig verden så højt, at han ofrede sin eneste søn for, at den, der tror på ham, ikke skal dø, men få evigt liv.

[141/pnsdg2-a]

Religionspædagogiske noter:Hvis man vil udmale situationen i 4 Mosebog: Kunstnerisk fremstilling af situationen i 4. Mosebog: [[Van Dyck 1620] - - Paul Ruben (1635-40) - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. pinsedag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Østerby-Jørgensen, Peter
I morgen er det Grundlovsdag. Det behøvede vi i grunden ikke at tale om i dag, for vi kan sagtens holde Pinse uden at blande Danmarks Riges Grundlov ind i det. Men dybest set kan vi ikke holde Grundlovsdag uden at blande Pinsen ind i det, og derfor vil vi tage Grundlovsdagen med i vore tanker i dag. Danmarks Riges Grundlov er jo helt klart Grundlov for et kristent folk, et kristent land..Danmark er et kristent land; det danske folk har været et kristent folk siden Ansgar og Harald Blåtand - begge dele understreges af, at vort rigsflag er et kristent flag, et korsflag...Derfor skal de religiøse forskrifter styre alle forhold, og derfor kan religionen udbredes med verdslig magt. Under sådanne forhold forstår man selvsagt noget helt andet end vi ved frihed og ansvar. Hvorfor er muhamedanismen sådan? Fordi den ikke kender evangeliets prædiken om Guds kærlighed og Guds gave i Jesus Kristus, som alene fordrer hjertets tro. Muhamedanismen kender kun Gud som den, der udtrykker krav gennem regler.. [2001] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchov
[Om venten - positivt, udtryk for kærlighed] I gennem al tid arbejder Gud i sit skaberværk. Guds arbejde er at elske, hele Guds skaberværk er kærlighedens værk og kærlighed er, også, at vente.
Helligånden er denne ventens form i verden, den dag i dag.
Helligånden venter kærligt og ser mod vores forsigtige skridt og tøvende blik, indtil vi finder mod til at sige; "Du ventede på mig. Gud ske lov, at du ventede! Jeg er kommet for at blive hos dig, jeg ved nu at jeg ikke kan være andre steder i verden, end hos dig" Glædelig pinse!
[2019] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
I dag med pinsen fortælles der om være lysets børn - voksne lysets børn. Nu synes det måske som om der falder et meget skærende og skarpt lys over sagen med ordene fra Johannes Evangelium. Sådan som der tales om dom, som falder, skønt Jesus ikke er kommet for at dømme verden, - og sådan som det synes som om nogle er udenfor lyset - og kun der - og andre er indenfor - og kun der. [1991] Se mere

Eriksen, Jan Grønborg
[Prædikenen tager afsæt i tæt sammenkædning med Sl. 104] ..Fortabte er vi aldrig længere, end til vi åbner hænder og krop og hjerte og siger til Gud: Tag mig tilbage. Sæt mig på min nælde, min stængel, min rod. Så blæser han sin ånde i os igen - og igen og igen og igen. [0000] Se mere

Bech, Birgitte
Kan vi forstå det som en kærlighedsgave, at faderen lader sønnen betale 'den højeste pris'? Nej, vore jordiske analogier er hjælpeløse i forhold til den transcendente virkelighed. Gud sprænger alle person-kategorier, og Guds åsyn er skjult, også for evangelisten, der definerer Gud som kærlighed. Tilbage står vi med mysteriet, at Menneskesønnen virkelig kom med al kærlighed i ryggen og gjorde den gældende i en verden, der ikke fortjente den. Altervæg af professor Elof Risebye (1892-1961).. [2023] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].