Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 11/06/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 04/06/2023

1. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 16, 19-31 - Den rige mand og Lazarus

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
En del faktuelt stof om rigdom mm under "Religionspædagogiske noter"
Lectionary Greek sætter fokus på helvede/dødsriget- .
Nogle citatpluk fra Mogens Lindhardt: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning.
Billede: Carl Dixon, The Parable of the Rich Man and Lazarus, 2013, carved and painted wood panel.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1 Efter "I kan ikke tjene både Gud og Mammon 2: Fra festhalvåret virkelig ind i hverdagshalvåret.. 3: Profetisk opsang, ikke faste, men hjælpe (Esajas), 4:Den faktiske nød og elendighed uden for vores dørtærskel

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [As much as we would like to spiritualize the story of the Rich Man and Lazarus, it is very difficult to explain away its central message, especially given what Luke has to say about money and possessions elsewhere in his Gospel.]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Lazarus = "Gud hjælper".
Diverse eksegese på tysk (Wikipedia): [Se her]

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 16

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Birgitte Bech: Kirkekunst "Sætter vi teksten i et evangelisk perspektiv, kan vi se, at den rige mand ikke forstår, at liv - også hans eget priviligerede liv - er et mellemværende beroende i kærlighed og nåde. En kærlighedsblind tilværelse er ad helvede til." Ledsaget af billede af Brendekilde af en ågerkarl som prøver at redde sine sammenpugede penge med sig Se her -

Luther: Når du udbytter folk eller ikke udbetaler dem deres løn rigtig, så er det et tyveri. Du er en tyv for Gud og vil se den fattige Lazarus foran dig på dommens dag, ham, som du har nægtet at give noget ved en sådan handlemåde, og som du desuden har bestjålet og frataget det, som var hans, på grund af din griskhed.
WA 52, 372 (Huspostillen, 1544)

Pluk fra: Mogens Lindhardt: Det farlige ved Jesus var ikke altid, at han bringer nyt, men at han netop ikke gør det: han underbygger sin legitimitet ved noget alle ved og burde have taget ved lære af! Et godt forbillede for prædikanter.
..De tidlige menigheder har set Jesus som den, der fastholder loven i dens oprindelige mening som pagt, ikke ophæver den ved en ny pagt, men fornyer den ved at gøre sig selv til den barmhjertige udvælgelses tegn for det nye folk, dvs. sin menighed...
Han kritiserer farisæerne for hykleri, men ikke for regelrytteri.
[Den rige i dødsriget]tror, at relationerne mellem de andre og ham er de samme som før. Det er de ikke, men selve relationerne slipper han ikke for. Guds dødsrige er ingen befrielse fra at være relateret.
Synd iagttages ud fra den, der er syndet imod. Tilgivelse er ikke rettet mod gerningsmanden, men er oprejsning af den skadede, som får alt igen eller får alt det, han ikke havde som ramt.
[Hvad betyder det sære at det ikke nytter at en står op fra de døde? - måske] at (Jesus) ikke kommer som en, der redder os ud af tiden, men kvalificerer livet i tiden. Trinitatis. En homiletisk rejseberetning.

[151/tr01-a ]

Religionspædagogiske noter:Et stærkt billede: Billedskærerarbejde af Emil Hansen (1966) i Nazarethkirken i Ryslinge: [Se her].
Der er meget andet bibelsk stof om forholdet til rigdom som kan drages ind.
På Elementer har vi fortællingen om lille Ludvig, som når frem til at erkende hvordan det, vi opnår, ikke bare er præsteret af os selv. Lidt udbyggede citater af Luther om Rigdom og ejendom. - Lille Ludvig - Rigdom - ejendom - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 1. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Thelle, Notto
Noe av det mest påfallende i beretningen om den rike mann og ­Lasarus er at den fattige stymperen fikk et navn, mens den rike forble anonym. Dermed gav ­Jesus ikke bare verdighet til ­Lasarus, men endevendte alle tradisjonelle rangeringer og løftet millioner av navnløse mennesker ut av anonymiteten. [2018] Se mere

Müller, Mogens
For (den rige mands) forsyndelse var ikke, at han var rig, men at han ikke havde hjerte for den fattige Lazarus, der lå lige ved hans dør. Han så åbenbart ikke sin rigdom som en mulighed for at gøre godt. Han oplevede ikke sine penge som pund, som han havde fået betroet. Derfor kunne han gøre sit hjerte hårdt, så Lazarus' åbenlyse nød ikke kunne skrive på det.
Og så er vi fremme ved et af de helt store problemer. Og det er balancepunktet mellem at tilgodese sig selv og sine på den ene side og så denne verdens uhyggeligt mange
[0000] Se mere nødlidende på den anden...

Luther, Martin
De spørger ikke efter, hvordan deres hjerte er over for Gud og hvad de bør have og vente sig af ham, men bugen er deres gud, og hvis de ikke kan have det så, synes de ikke, det går ret til. Se, sådanne grimme, onde vantroens frugter ser den rige mand ikke, men skjuler dem og forblinder sine egne øje med sin farisæiske livsførelses mange gode gerninger og forhærder sig selv så længe at ingen lære, formaning, trussel eller løfte mere hjælper. Se, dette er den hemmelige synd, som vores tekst straffer og fordømmer.
Af dette følger nu den anden synd, nemlig at han glemmer kærligheden mod sin næste;
[1544] Se mere

Legarth, Kim
Lyden af en røgalarm er virkelig ubehagelig. Den er høj og forstyrrende, og vi vil egentlig helst være fri for at høre den. Men vi ved også.. Teksten handler om helvede og om, at det faktisk er muligt at gå fortabt... Mother Theresa sagde: "Ingen kan redde hele verden, men kan man bare redde én, har man udrettet meget". [0000] Se mere

Lauesen, Lasse Roedsgaard
Måske har Lazarus valgt den gode del allerede i livet, fordi han ikke ejer noget, der kan kræves af ham. Som mange af kirkehistoriens allerstørste lever han i askese. Lever af det, der bliver lagt i hans hånd, af den nåde andre viser.
Ligesom Frans fra Assisi, der brød med sin familie, afførte sig alle sine rige klæder og gav dem til sin far og sagde: "at nu ville han ikke mere kalde ham sin far, men hans far var "Vor fader, du som er i Himlene".
[2011] Se mere

Grundvig, N.F.S
Herren "åbner os et blik ind i det hemmelige land bag graven, hvor der heller ikke er nogen persons-anseelse, men dog så stor ulighed, at den ene pines i luer, og den anden hviler i fred, trøstet over al jordens møje; og når folk nuomstunder også betragter dette søndags-syn af den anden verden med ligegyldighed.. [0000] Se mere

Bech, Birgitte
Kaj Mogensen har i sin prædikensamling fortolket kløften som tidens faktor: Hvor meget man end ønsker det, kan man ikke vende tilbage til øjeblikket og gøre det ugjorte gjort eller det gjorte ugjort. Der er ingen vej tilbage. Pointen kan ingen være i tvivl om: Lazarus ligger derude nu! [2021] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].