Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

10. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Mt. 18. 21-35 - Lignelsen om den gældbundne tjener

Bibelen online: | Norsk 2015 Åbner direkte på perikopen

| Dansk 1992 -

| Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 18 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Korte citater: "Guds tilgivelse er nemlig ubegrænset. I Guds Rige tæller man ikke. Her ophører spørgsmål af type hvor ofte?" Nissen: Budskab og Konsekvens s82. "Således stiller evangelisten klodset [nemlig 6 vers før] og skarpt kirkens problem: hvordan kan man bygge en organisation på en forkyndelse der byder at tilgive i det uendelige?" Sørensen: Jesus og Kristus, s 60. "Som Menneskesønnens nutidige virken er præget af tilgivelsen, således må må også broderforholdet i den menighed, han har samlet om sig, være præget af tilgivelsen." Prenter: Skabelse og Genløsning, s333. "At Kristus er opstået betyder dom og tilgivelse,dom over den hensynsløse vilje til at skubbe andre til side for selv at komme til, og tilgivelse som en ny tingenes tilstand blandt mennesker, en ny måde at være til på." Hansen: Den kristne tro, s 132 -

[861/tr10-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - Den gældbundne tjener - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her