Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 27/08/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 20/08/2023

12. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. . 7, 31-37 - Helbredelse af døv og stum

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
I engelsk sammenhæng synes fortælling om den syro-fønikiske kvinde (de små hunde) fast at være i samme perikope.
Der er under prædikener et citat fra Mogens Lindhardts TrinitatisKun citat ikke hele vejledningen. Dette homiletiske værk er fortsat en af de bedste rejsevejledere gennem Trinitatistiden.
Billedet (beskåret) af ukendt ophav. Findes i stor udgave: Se her
I 2003 var denne søndag den ene af to interaktivt forberedte søndage: ([Se her]

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Ikke meget signifikant: Helbredelse af den 2: Høsttid - ikke meget relevant. Men skulle man allerede 4: Salme 115 er noget hårtrukkent valgt! Det må være det

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [Jesus' offensiveness is a fact we must face]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: "Han har gjort alting vel" - rimeligt at lægge vægten på genoprettelsen af skabelsens mening. Hvordan opfyldes paradisforventning hos os - reklamernes billeder / ønsket er legitimt. Helbredelsens art - at åbne øjne og øren - kan være afsæt for at overveje om at "der hvor alting er vel" fortrænges smerten og det onde ikke. Eller der hvor vore døve sanser åbnes påny, så vi ser hele skabelsen, inklusive den mening, der ligger i håbet, så er fryden så stor, at "paradis det er jo lige her" (Grundtvig, de sidste vers i Danskeren IV) - trods smerten og det onde, der også er.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 7

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[162/tr12-a ]

Religionspædagogiske noter: - Jesus som helbreder - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 12. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Sandbæk, Ulla
.. Effata, Luk dig op .. for alt det du har i dig" .. Gør vi det, ja så kan han med sit ord og med sin ånd skabe de samme undere med os i dag, som han skabte dengang.. [Se udførligere citat] [0000] Se mere

Nieling, Anne Regitze Skou
Den helt vitale forskel i forhold til de gudebilleder, lektien til i dag advarer imod, er, at rollerne er byttet om: Det er ikke mennesket, der kickstarter livet i en gudestatue. Det er derimod Jesus, Guds søn, der skaber nyt liv i et menneske.
Evangeliet er som en øloplukker. Uden oplukker får vi ikke kapslen af, og vi bliver netop indkapslede. Evangeliet er ét stort "effata"; "Luk dig op".
[2017] Se mere

Lindhardt, Mogens
Det bliver deres nød, der formidler helbredelsen. Vi er dermed straks inde i en menighedsrelation, hvor folk samles om det, der er deres afmagt. Kirke eller menighed er der, hvor folk søger Jesus, ville nogle sige, og her er det ikke forkert, for scenen etablerer faktisk en kirke" lige uden for deres kreds... De mødtes på lige fod, men nu åbnes et vertikalt rum, hvis dimensioner er himmel og jord. Hvad gør Jesus, når han ser mod himmelen? Beder? Er hans luk dig op" kun til den syge, eller også et råb opad? [Via linket lidt mere citat] [2016] Se mere

Larsen, Jesper Hougaard
Måske skal vi forstå Guds almagt på en anden måde: Han er den, hvem alt magt tilkommer. Han er den retmæssige magthaver, som en dag vil indtage den plads, som er hans, som den, der er alt i alle. Det kaldes med andre ord for Guds Rige. Men det skal vi ikke gå og regne på og bekymre os alt for meget om. Vi skal i stedet bekymre os på den gode måde om livet før døden og overlade resten til Gud. Vi må trække i arbejdstøjet og lade Guds ord slå rod i vore hjerter og i vort liv. For lige her midt i livet er vi skabt til at være og leve i en broget blanding af lykke og ulykke, godt og ondt, af gudsnærvær og af gudsfravær. [2011] Se mere

G”tke, Eva Tøjner
Historien i dag handler om, at der er én, der vil give os del i den glæde at kunne sanse verden - tage imod livet - for bedre at kunne leve det - i den rette ånd - blive menneske, blive et rigtigt menneske. Historien handler om Gud, der vil gøre alting vel for os. [2011] Se mere

Davidsen, Andreas
..det først er der hvor evangeliet gør sig hørt.. først dér løses der op for de bånd der binder os, først der bliver fortvivlelsen og angsten helbredt fra grunden, så vi kan blive os selv og ånde frit.. [Se fyldigere citat] [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].