Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 10/09/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 04/09/2023

14. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 17, 11-19 - Helbredelse af de ti spedalske

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Billedet her på siden er et udsnit af Aksel Jørgensens altertavle i Taksigelseskirken. Se hele det meget anderledes billede - og læs Birgitte Becks fortælling om baggrundshistorien og hendes fortolkning af billede og evangelium. [Se nedenfor, under "Forskellige citater til teksten"

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [The only healed leper who turns back to praise Jesus is a Samaritan.]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: - The punchline, of course, is "and he was a Samaritan," a shocking disclosure. John Petty

- Denne fortælling er måske særlig blevet husket og fortalt sådan, fordi den er formet over urmenighedens grundmønster for gudstjeneste: Over "Herre forbarm dig", taksigelse, og bortsendelse.

Det er den i religiøst henseende "fremmede" (allogenes - bruges kun her i NT, men er det ord, som blev brugt i forb. m. hedningernes forgård i templet - arkæologisk bevidnet endda) som siger tak.

Måske skal forskellen mellem "blive helbredt" og "frelst" ikke overbetones. Rigtig mange gange ellers er den frelsende tro, den som alle ti udviser - og trykket i sidste sætning skal lægges på "har".

..vi behøver vel ikke nødvendigvis af den grund føle os forpligtede på en antijødisk pointe, så meget desto mere som det ikke fremgår eksplicit af teksten, at de ni var jøder (ville det f.eks. være helt utænkeligt, at der dér i grænseegnene var yderligere en eller to samaritanere iblandt dem?) Krogsøe i Præsteforeningens Blad 2007 nr 34. (Andre som mener at samaritaneren ikke faldt i de ni's grøft, fordi han slet ikke havde loven, går nok også fejl - samaritanerne anerkendte netop de 5 mosebøger, loven.)

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 17

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Søren Kierkegaard til teksten: "Nei, Christus er ikke smaalig, og han ligger ikke og accorderer, nei, det er Naade, uendelig Naade, tag det hen, tak mig derfor som det tiltaler dit Hjerte, men frit og freidigt".Pap X 5 nr. 89 d. 13.2.1853.

-- Prenter: Han (Kristus) er den, i hvem det gives os at give Gud ære og derefter vende tilbage til et jævnt og muntert virksomt liv på jord. Om ham, ikke om "taknemmelighed", bør der prædikes. Regin Prenter, Præsteforeningens Blad 2001, nr.35 - som meget luthersk først og fremmest ser teksten i lov-evangeliummodsætningen. -

Birgitte Beck Kirkekunst. Aksel Jørgensens eneste kirkekunstbillede. Taksigelseskirken. (Dets historie/ Aksel Jørgensen) "I Aksel Jørgensens farverige billede af den helbredtes taksigelse genkender vi 'de almindelige mennesker' i hovedfeltet. Det er et appellerende raffinement, at et par af de knælende børn har øjenkontakt med menigheden. Fløjene viser smukke tilbedende engle. Overvældet af ydmyg taknemmelighed har den helbredte spedalske i midteraksen "kastet sig for Jesu fødder" og begravet sit hoved i det guddommelige fader- eller moderskød ../.. en tidløs vision, understreget af englehoffet. Billedets takkende og tilbedende person(er) kan være identifikationsmodeller for enhver, som under nåden får lov at leve et almindeligt liv i menneskers samfund. Tak for det almindelige liv!.." Se tolkning og hele billedet

[164/tr14-a ]

Religionspædagogiske noter: - Jesus som helbreder - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 14. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Papazu, Monica
"De spedalskes samfund" Fra Tidehverv 1993.
"Mens de gik derhen, blev de renset", siger Skriften. - De blev mennesker igen, med et levende, bevægeligt legeme og med et enestående ansigt. De blev individualiseret - en anden individualisering end den, angsten og døden giver, fordi den netop er en individualisering til livet -, de fik muligheden for at være den enkelte.
Og sådan afsluttes fortællingen: Den pinte, halv-døende, halv-levende lille mængde gik, og tilbage kom den enkelte - et levende, taknemmeligt menneske, som priste Gud som helbredelsens kilde, som ydmygt erkendte sig selv overfor Livets Herre. - Jeg siger: "Den enkelte" kom tilbage, "den enkelte" i almindelighed, fordi helbredelsen har til enhver af dem givet et individuelt liv og har svaret på den præcise, individuelle lidelse og dødsangst, som hver af dem, hver især, bar på sig. Dog kun én blandt de ti blev virkeligt til den enkelte: Den, i hvis hjerte helbredelsens ord i troen slog rødder.
[0000] Se mere

Luther, Martin
..De mener, at troen er en sovende, passiv ting i sjælen, og at det er nok, når hjertet tror, at Gud er Gud. Men her ser du, at troen er et levende og såre mægtigt væsen, som skaber et nyt hjerte og et nyt menneske, som venter sig lutter nåde af Gud. Derfor driver den også mennesket til at løbe Herren i møde og til at stå, og giver mod til at råbe og bede i al nød..
.. Den andet slags er uden alt skin og navn, ja har tværtimod et sådant skin, at ingen ser mindre ud til at være Guds folk end dem. Med ét ord, de er lutter samaritanere, hvilket navn hos jøderne lød ligeså dårlig, som når man hos os beskylder en for at være muslim, jøde, hedning eller kætter.
[1544] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
I forhold til det, som fordres i dag, sidder vi med den bedste samvittighed af verden - sagt uden ironi!...
Evangeliet er ikke et lidt hævngerrigt folkeeventyr..
det var den fremmede, samaritaneren, der overskred grænsen fra det vigtige at fungere - til at bringe sig selv i forhold til den frelsende livsmagt.
[0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].